Archive for the month "Wrzesień, 2012"

Wysłane Karty Adopcyjne z września

Kapłan – kim właściwie jest?