Archive for the month "Kwiecień, 2013"

Matka księdza

Bóg działa przez wszystkich kapłanów: dobrych i złych