Archive for the month "Listopad, 2013"

Podejmij wyzwanie!

Diakon, czyli kto?