Archive for the month "Grudzień, 2014"

Nie choinka, lecz Bóg Wcielony

Karty Adopcyjne – adopcje stałe z czerwca i lipca 2014 roku