Archiwum dla Luty, 2015

1504603-poczta-listy-657-323

Przyszedł w końcu czas na kolejną wysyłkę Kart Adopcyjnych. Bardzo Was prosimy o zapoznanie się z jej zasadami.

Im więcej będzie zgłoszeń, tym więcej wyślemy Kart. Pragnę zwrócić uwagę Czytelników na fakt, że publikując listę wysyłkową i prosząc o pomoc – naprawdę jej potrzebujemy. Maile z danymi do wysyłki są dla nas istotne, gdyż na ich podstawie sporządzamy przesyłkę.

Dla tych, którzy nie zaglądają na stronę regularnie, istnieje możliwość subskrypcji. Wówczas otrzymuje się maile zawiadamiające o nowych notkach DDAK. Śledząc same tytuły tych notek, łatwo “wyłapać”, kiedy nadszedł czas na Waszą adopcję.

Jeżeli nie wyśle się maila z potrzebnymi danymi, Karta dla takiego kapłana na ogół jest pomijana. Dlaczego? Przy kilku tysiącach adopcji i dziesiątkach maili przychodzących każdego dnia, nie mamy możliwości przeszukiwania każdego kapłana z osobna. I nie jest to nasza zła wola – chodzi przede wszystkim o czas. Każdy z nas ma także inne obowiązki i zadania, które staramy się wypełniać. W miarę możliwości będziemy jednak wracać do tych kapłanów, którzy nie otrzymali Karty w terminie, lecz naprawdę potrzebujemy Waszego zaangażowania i pomocy – potrzebujemy Waszego maila z wypełnionymi danymi, według poniższego wzoru.

Jeżeli ktoś przegapił poprzednią wysyłkę – nie ma problemu. Wystarczy mail, a my na bieżąco będziemy sporządzać Karty Adopcyjne.

*

Prosimy wszystkich zainteresowanych o pomoc, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Jeżeli na załączonej poniżej liście zobaczycie swoją adopcję, to bardzo gorąco prosimy Was o to, byście wspomogli nas poprzez wysłanie maila na adres:  karty.adopcyjne@gmail.com z poniższymi informacjami:

 1. temat maila: Wysyłka – KA październik 2014
 2. w treści:  imię i nazwisko adoptowanego przez Was kapłana,
 3. data rozpoczęcia adopcji,
 4. czy chcecie, aby Wasze dane pojawiły się na Karcie (jeśli tak, to proszę  to wyraźnie zaznaczyć np. “chcę, by na Karcie znalazły się moje dane” i wpisać swoje imię i nazwisko),
 5. czy chcecie osobiście wręczyć Kartę kapłanowi (jeśli tak, to proszę o podanie swojego adresu pocztowego),
 6. jeżeli natomiast chcecie, aby Karta została wysłana bezpośrednio do kapłana, to  prosimy o wpisanie jego aktualnego adresu.
 • Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższego wzoru. Ułatwi nam to odczytywanie wiadomości.

 

Lista kapłanów:

 1. o. Albiniak Andrzej OMI – adopcja stała od 06 X 2014 roku
 2. ks. bp Balcerek Grzegorz – adopcja stała od 18 X 2014 roku
 3. ks. Biały Tadeusz – adopcja stała od 27 X 2014 roku
 4. ks. Bisek Sebastian – adopcja stała od 1 X 2014 roku
 5. ks. Bojarzyński Andrzej – adopcja stała od 17 X 2014 roku
 6. ks. Czarnota Waldemar –  adopcja stała od 06 X 2014 roku
 7. ks. Dolasiński Jan  – adopcja stała od 31 X 2014 roku
 8. ks. Dziedzic Mateusz – adopcja stała od 28 X 2014 roku
 9. ks. Dziedziul Andrzej MIC – adopcja stała od 02 X 2014 roku
 10. ks. Gomółka Paweł – adopcja stała od 31 X 2014 roku
 11. ks. Hęś Tomasz – adopcja stała od 29 X 2014 roku
 12. ks. Jaszczuk Krzysztof – adopcja stała od 19 X 2014 roku
 13. o. Kita Arkadiusz CR – adopcja stała od 23 X 2014 roku
 14. ks. Knapik Ryszard – adopcja stała od 07 X 2014 roku
 15. ks. Kondzior Sławomir F.D. – adopcja stała od 21 X 2014 roku
 16. ks. Kostrzewa Sławomir – adopcja stała od 26 X 2014 roku
 17. o. Kośla Romuald OFM – adopcja stała od 10 X 2014 roku
 18. o. Kozacki Paweł OP – adopcja stała od 17 X 2014 roku
 19. ks. Listwan Piotr – adopcja stała od 04 X 2014 roku
 20. ks. Manjackal Jiji – adopcja stała od 05 X 2014 roku
 21. o. Mielewczyk Andrzej OFMConv. – adopcja stała od 21 X 2014 roku
 22. ks. Motylewski Szymon –  adopcja stała od 17 X 2014 roku
 23. ks. Nasiłowski Marek F.D. – adopcja stała od 21 X 2014 roku
 24. ks. Niedojadło Mikołaj – adopcja stała od 05 X 2014 roku
 25. ks. Olewiński Paweł – adopcja stała od 21 X 2014 roku
 26. ks. Olszewski Michał SCJ – adopcja stała od 25 X 2014 roku
 27. ks. Palasz Piotr – adopcja stała od 18 X 2014 roku
 28. ks. Pieja Wiesław – adopcja stała od 07 X 2014 roku
 29. dk. Prausa Łukasz SAC – adopcja stała od 04 X 2014 roku
 30. ks. Pruski Sylwester – adopcja stała od 15 X 2014 roku
 31. ks. Rajchel Marian – adopcja stała od 27 X 2014 roku
 32. o. Ratajczak Paweł OMI – adopcja stała od 31 X 2014 roku
 33. o. Rogowski Zbigniew OFM – adopcja stała od 27 X 2014 roku
 34. ks. Stanek Tomasz – adopcja stała od 10 X 2014 roku
 35. ks. Stanios Paweł – adopcja stała od 26 X 2014 roku
 36. ks. Starosta Bernard – adopcja stała od 30 X 2014 roku
 37. o. Stasiowski Marcin CM – adopcja stała od 07 X 2014 roku
 38. ks. Szweter Sławomir – adopcja stała od 29 X 2014 roku
 39. ks. Szymański Wojciech CSMA – adopcja stała od 22 X 2014 roku
 40. o. Tokarczyk Andrzej MIC – adopcja stała od 21 X 2014 roku
 41. ks. Urbaniak Dawid – adopcja stała od 20 X 2014 roku
 42. o. Wójcicki Tomasz OCD – adopcja stała od 22 X 2014 roku
 43. ks. Ziemieśkiewicz Andrzej – adopcja stała od 22 X 2014 roku
 44. ks. Zioło Piotr – 1. adopcja stała od 01 X 2014 roku
 45. ks. Zok Joachim SVD – adopcja stała od 07 X 2014 roku
 46. ks. Zwoliński Józef – adopcja stała od 31 X 2014 roku
Reklamy

O świętości kapłańskiej

Posted: 13 lutego 2015 by Agnieszka Dankiewicz in Uncategorized
Tagi: , ,

1897_0

Zaczynamy więc, ukochani synowie, od tego, że was zachęcamy do świątobliwości życia, której godność wasza wymaga. Ktokolwiek bowiem dostępuje kapłaństwa, dostępuje go nie dla siebie tylko, ale dla innych: „Albowiem każdy Najwyższy kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa postanowień w tym, co do Boga należy” (Hbr 5, 1). To samo powiedział i Chrystus, który porównał kapłanów z solą i z światłem, dla określenia celu ich działalności. Światłem więc świata, solą ziemi jest kapłan.

Nikomu zapewne nie jest tajnym, że tym [świętym] czyni kapłana nauczanie prawdziwej wiary. Któżby zarazem nie wiedział, że nauczanie to nie ma żadnego prawie znaczenia, jeżeli kapłan nie potwierdza słów swoich własnym przykładem? Słuchacze uczynią zarzut obelżywy wprawdzie, lecz zasłużony: „Wyznają, iż Boga znają, lecz się uczynkami zapierają” (Tt 1, 16). I odrzucą oni naukę kapłana i nie będą ze światła jego korzystali. Dlatego Chrystus sam, stawszy się wzorem kapłanów, nauczał najpierw czynem, a potem słowem.

Nie będzie też mógł być solą ziemi kapłan, który nie dąży do świętości; sól bowiem zepsuta i skażona nie jest przydatną do zachowania niczego; gdzie zaś nie ma świętości, tam musi być zepsucie. Dlatego Chrystus, posługując się tym samym podobieństwem, nazywa takich kapłanów solą zwietrzałą, która „na nic się więcej nie godzi, jedno aby była precz wyrzucona i podeptana od ludzi” (Mt 5, 13).

Prawda ta jest oczywistą tym bardziej, że wykonujemy urząd kapłański nie w imieniu własnym, ale w imieniu Jezusa Chrystusa – „tak niechaj człowiek o nas rozumie jak o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych” (1 Kor 4, 1).

Świętość życia o tyle jest owocem naszej woli, o ile tę wzmacnia Bóg pomocą swej łaski. Dlatego Bóg obficie nas zaopatrzył, żeby nam nigdy nie zabrakło daru łaski. Jeżeli jej tylko będziemy pożądali, przede wszystkim dostępujemy jej przez usilną modlitwę.

Pomiędzy modlitwą a świętością zachodzi niewątpliwie taki związek konieczny, że jedna bez drugiej żadnym sposobem istnieć nie może. Dlatego zgadza się zupełnie z prawdą zdanie Chryzostoma: „Uważam za rzecz jasną dla wszystkich, iż jest po prostu niepodobieństwem żyć cnotliwie bez obrony modlitwy”. Trafne też jest orzeczenie Augustyna: „Naprawdę umie żyć dobrze, kto dobrze umie się modlić”.

Mocniej jednak przekonał nas o tych prawdach Chrystus sam i częstą zachętą a najwięcej swoim przykładem. Żeby się bowiem modlić, oddalał się na pustynie, albo sam wychodził na góry; noce całe przepędzał na modlitwie; świątynię odwiedzał często; a nawet wśród cisnących się do niego tłumów modlił się publicznie, podnosząc oczy ku niebu; przybity wreszcie do krzyża, wśród męki konania, wołał głośno do Ojca, błagając go ze łzami. O tym więc nie możemy wątpić, że kapłan powinien szczególniejszym sposobem miłować modlitwę, jeżeli ma okazywać się godnym swego stanowiska i godnie piastować swój urząd.

Jeżeli zaś szczera miłość wasza, ukochani synowie, spotka się, jak bywa bardzo często, z niechęcią, obelgą, oszczerstwem, nie poddawajcie się z tego powodu smutkowi i „nie ustawajcie dobrze czynić” (2 Tes 3, 13). Miejcie przed oczyma owe tak liczne i pełne zasług zastępy tych, którzy za przykładem apostołów znosząc najdotkliwszą zelżywość dla imienia Chrystusowego, „szli radując się” (Dz 5, 41) i błogosławili, gdy im złorzeczono. Synami bowiem jesteśmy i braćmi świętych, których imiona jaśnieją w księdze żywota, których chwałę głosi Kościół: „Nie czyńmy zelżywości sławie naszej!” (1 Mach 9, 10).

Fragmenty ekshortacji Haerent animo

(O świętości kapłańskiej)

Św. Pius X