Archiwum dla Maj, 2015

Karty Adopcyjne – adopcje stałe z marca 2015

Posted: 11 Maj 2015 by Sandra Kwiecień in karta adopcyjna
Tagi:

2013011408011581-Skrzynka-na-listy-w-ksztalcie-wypchanej-koperty

Kolejna wysyłka Kart – tym razem z marca 2015 roku.  

Pamiętajcie, że jeżeli nie wyśle się maila z potrzebnymi danymi, Karta dla takiego kapłana na ogół jest pomijana. Dlaczego? Przy kilku tysiącach adopcji i dziesiątkach maili przychodzących każdego dnia, nie mamy możliwości przeszukiwania każdego kapłana z osobna. Jeżeli adoptowaliście kapłana nawet kilka lat temu – proszę, zwróćcie uwagę n a to, czy otrzymał Kartę. Jeśli chcecie, by ją otrzymał, to wysłanie stosownych danych jest częścią Waszej troski o swoje zobowiązanie. Prześlijcie nam stosowne informacje, a my wówczas sporządzimy dla kapłana Kartę.

Jeżeli ktoś przegapił poprzednią wysyłkę – nie ma problemu. Wystarczy mail, a my na bieżąco będziemy sporządzać Karty Adopcyjne.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o pomoc, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Jeżeli na załączonej poniżej liście zobaczycie swoją adopcję, to bardzo gorąco prosimy Was o to, byście wspomogli nas poprzez wysłanie maila na adres:  karty.adopcyjne@gmail.com z poniższymi informacjami:

 1. temat maila: Wysyłka – KA marzec 2015
 2. w treści:  imię i nazwisko adoptowanego przez Was kapłana,
 3. data rozpoczęcia adopcji,
 4. czy chcecie, aby Wasze dane pojawiły się na Karcie (jeśli tak, to proszę  to wyraźnie zaznaczyć np. “chcę, by na Karcie znalazły się moje dane” i wpisać swoje imię i nazwisko),
 5. czy chcecie osobiście wręczyć Kartę kapłanowi (jeśli tak, to proszę o podanie swojego adresu pocztowego),
 6. jeżeli natomiast chcecie, aby Karta została wysłana bezpośrednio do kapłana, to  prosimy o wpisanie jego aktualnego adresu.
 • Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższego wzoru. Ułatwi nam to odczytywanie wiadomości.
 • Na Kartę czeka się od jednego do trzech tygodni. Zależy to bowiem od tego, ile przychodzi zgłoszeń i iloma materiałami w danym momencie dysponujemy (czy trzeba zamówić koperty, dokupić znaczki, papier wizytówkowy na Karty itd.).

Lista adopcji stałych:

 1. ks. Burzyński Krzysztof – adopcja stała od 25 III 2015 roku
 2. ks. Cazzin Corrado – adopcja stała od 18 III 2015 roku
 3. ks. Cisek Bogdan – adopcja stała od 17 III 2015 roku
 4. ks. Czarniecki Piotr – adopcja stała od 21 III 2015 roku
 5. ks. Filipowicz Jakub – adopcja stała od 13 III 2015 roku
 6. ks. Gabler Jarosław – adopcja stała od 04 III 2015 roku
 7. ks. Grzymała Piotr SDB – adopcja stała od 29 III 2015 roku
 8. ks. Hładki Andrzej – adopcja stała od 03 III 2015 roku
 9. ks. Jochemczyk Tomasz – adopcja stała od 19 III 2015 roku
 10. ks. Kaczkowski Jan – adopcja stała od 24 III 2015 roku
 11. ks. Kazimierski Piotr – adopcja stała od 16 III 2015 roku
 12. ks. Kiesner Adam – adopcja stała od 07 III 2015 roku
 13. ks. Konieczny Grzegorz – adopcja stała od 24 III 2015 roku
 14. ks. Kordowski Łukasz – adopcja stała od 16 III 2015 roku
 15. o. Krajewski Tymoteusz Jarosław OFM – adopcja stała od 15 III 2015 roku
 16. ks. Krawczyk Dariusz – adopcja stała od 16 III 2015 roku
 17. ks. Lach Mariusz – adopcja stała od 26 III 2015 roku
 18. o. Marcinkowski Sebastian OFMCap – adopcja stała od 05 III 2015 roku
 19. ks. Michalski Mirosław – 1. adopcja stała od 29 III 2015 roku; 2. adopcja stała od 29 III 2015 roku
 20. ks. Moskała Kazimierz – adopcja stała od 04 III 2015 roku
 21. ks. Olech Mieczysław SAC – adopcja stała od 27 III 2015 roku
 22. ks. Pankała Jan – adopcja stała od 03 III 2015 roku
 23. ks. Pierzchało Marcin – adopcja stała od 13 III 2015 roku
 24. ks. Pietrusik Adam – adopcja stała od 31 III 2015 roku
 25. ks. Reszka Tomasz SAC – adopcja stała od 18 III 2015 roku
 26. ks. Rusnak Tadeusz – adopcja stała od 03 III 2015 roku
 27. ks. Stanek Tomasz – adopcja stała od 30 III 2015 roku
 28. o. Sykuła Marek OFMConv – adopcja stała od 04 III 2015 roku
 29. ks. Szewczyk Mateusz – adopcja stała od 07 III 2015 roku
 30. ks. Węgrzyniak Wojciech – adopcja stała od 22 III 2015 roku
 31. ks. Zacheja Kristian SDB – adopcja stała od 29 III 2015 roku
 32. ks. Zdoliński Jacek – adopcja stała od 19 III 2015 roku
 33. ks. Zwoliński Bartłomiej – adopcja stała od 25 III 2015 roku
Reklamy

Siostra Wanda Boniszewska

Posted: 7 Maj 2015 by Agnieszka Dankiewicz in święci i błogosławieni

wanda

Wanda Boniszewska urodziła się 2 czerwca 1907 roku w Nowej Kamionce. Była czwartym dzieckiem Heleny i Franciszka – w ich rodzinie narodziło się 11 dzieci, lecz troje z nich zmarło krótko po urodzeniu. 31 maja 1918 roku po raz pierwszy przystąpiła do Komunii Świętej. Ze względu na głęboką wiarę jej rodziców, od najmłodszych lat otrzymywała staranne wychowanie religijne. Interesowała się życiem duchowym, chętnie uczestniczyła w nabożeństwach, a jej marzeniem było wstąpienie do zakonu.

6 stycznia 1925 roku została przyjęta na próbę do Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Wilnie. Było to nowe zgromadzenie, które prowadziło ukryte życie (zakon bezhabitowy). Siostry, jako główny charyzmat, przyjmowały pomoc kapłanom w pracy duszpasterskiej.

Po trzech latach od przyjęcia Wanda złożyła pierwsze śluby. W jednej z wizji Chrystus powierzył jej misję podjęcia cierpienia w intencji kapłanów – szczególnie tych obojętnych lub grzeszących. Dodatkowo – siostra Wanda miała przyjąć na siebie cierpienie w intencji swojego Zgromadzenia.

Śluby wieczyste złożyła 2 sierpnia 1933 roku.

Od około 1927 roku siostra Wanda odczuwała ból w miejscach, w których zostały zadane rany Jezusowi podczas ukrzyżowania. W kronikach Zgromadzenia informacje o chorobie siostry Wandy pojawiły się w 1930 roku. Lekarze nie potrafili wówczas postawić konkretnej diagnozy – podejrzewano rozmaite choroby (między innymi gruźlicę i bronchit). Kiedy jej stan zaczął się pogarszać, siostra Wanda zamieszkała w miejscowości Pryciuny (nieopodal Wilna).

Z czasem bóle siostry Wandy przyjęły postać stygmatów. Jednak siostra Wanda starannie je ukrywała. Na co dzień nie wyróżniała się niczym od innych zakonnic: pracowała w szkole jako katechetka, pomagała na plebanii, uczestniczyła w pracach związanych z prowadzeniem klasztoru. Pomimo cierpień, była pogodna i uśmiechnięta.

Razem ze współsiostrami ze Zgromadzenia szczęśliwie przeżyła piekło II Wojny Światowej i okupacji. W 1946 roku siostry otrzymały możliwość powrotu do Polski jako repatriantki lub mogły pozostać w ZSSR. Siostra Wanda wraz z przełożoną domu zakonnego postanowiły pozostać, aby nie porzucić swych obowiązków i nadal pomagać kapłanom z pobliskich parafii. Jednak po krótkim czasie bardzo nasiliły się prześladowania – zdelegalizowano Kościół greckokatolicki, wszystkie zakony zostały rozproszone, a kapłanów karano za działania duszpasterskie.

wanda2

Wówczas w Pryciunach pojawił się ksiądz Antoni Ząbek. Był on jezuitą obrządku wschodniego, jednak był uprawniony do odprawiania Mszy świętej w obrządku łacińskim. Niestety, w Wielkanoc 1950 roku dom zakonny został otoczony przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. W wyniku przeprowadzonej rewizji aresztowano ks. Antoniego Ząbka. Za ukrywanie kapłana ukarano również siostrę przełożoną Rozalię Rodziewicz. Siostra Wanda została aresztowana po dwóch dniach.

Pomimo aresztu nie zaprzestała modlitwy i nie straciła wiary. Wciąż ufała woli Boga, nieustannie wierzyła, że w tej sposób realizuje się Boży plan w jej życiu. Wszelkie cierpienia przyjmowała jako ofiary w intencji kapłanów i Zgromadzenia.

Często zdarzało się, że do modlitwy siostry Wandy dołączały również współwięźniarki. Powodowało to zdenerwowanie funkcjonariuszy, którzy wzywali ją na kolejne przesłuchania połączone z torturami. Kończyły się one kolejnym przeniesieniem do szpitala. Dodatkowo – śledczy odkryli stygmaty siostry Wandy, czasami byli świadkami jej mistycznych przeżyć. Z tego względu kierowali ją na dodatkowe badania, które miałyby udowodnić, że stygmaty i objawienia to oszustwo.

Ze względu na złe warunki panujące w areszcie, siostra Wanda poważnie chorowała. Lekarze starali się jej pomóc, jednak często dziwili się, że przy tak poważnym wyniszczeniu organizmu siostra Wanda żyje. Wszystkie dolegliwości występujące w jej organizmie doprowadziło do bardzo mocnego ograniczenia spożywanych pokarmów. Z tego względu większość swoich posiłków siostra Wanda oddawała współwięźniom.

Postawa siostry Wandy przez cały czas budziła życzliwość i sympatię ze strony współwięźniów. Cenili ją za oddanie Bogu, pokorę oraz wyjątkowe umiłowanie bliźnich. Lubili ją lekarze, sanitariuszki i współwięźniowie. Po 6 latach siostra Wanda została zwolniona z więzienia, ponieważ wydany wcześniej wyrok uznano za bezpodstawny. Zawieziono ją do punktu repatriacyjnego – stamtąd mogła wrócić do Polski. Przebywała później w Chylicach, w Białymstoku, w Lutkówce koło Warszawy oraz w Częstochowie.

Zmarła 2 marca 2003 roku.

Przykład jej oddanej ofiary i modlitwy za kapłanów stał się zadaniem dla pozostałych sióstr ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.