Archive for the month "Wrzesień, 2015"

Karty Adopcyjne – adopcje stałe z kwietnia i maja 2015

Z Chrystusową misją w świat