Duchowy Tata?

Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni – św. Jan Paweł II

Piękne słowa, jakże prawdziwe. Kapłani, których spotykamy nie są święci, bo gdyby byli święci czcilibyśmy ich na obrazach lub w inny sposób, a nie żyliby obok nas. To sprawia, że wszyscy wspólnie dążymy do świętości. Ramię w ramię. Oczywiście czasem słyszy się, że ten czy tamten kapłan jest święty, ale oznacza to, że my, patrząc oczami ludzkimi, uważamy go za świętego. Słowo to, gdy sięgniemy do słownika oznacza „oddzielony”, myślę, że możemy powiedzieć sobie po prostu: inny, nie należący do świata. Są tacy kapłani, których jakoś szczególnie uważamy za zakochanych w Chrystusie i niebie. Musimy jednak pamiętać, że kapłan, który dla nas jest „wyjątkowy” nie musi być wyjątkowy dla kogoś innego. Pan Bóg działa w różny sposób na różnych ludzi. Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka – kardynał Stefan Wyszyński.

ksiadz-10870381Wiemy także, że kapłan może być dla nas ojcem duchowym. Nie sięgając po żadne słowniki czy wyjaśnienia możemy zapytać: co szczególnego ma w sobie takie duchowy ojciec? Dla mnie duchowy ojciec to kapłan, który nie przysłania sobą Jezusa, wskazuje na Boga. Jest. Ma czas na rozmowę, wyciąga z tarapatów. To ktoś, do kogo możemy zawsze zapukać i powiedzieć „Ojcze, ratuj!”. To taki opiekun życia w wierze, towarzysz, jak często mówię – ojciec duchowy to przyjaciel duszy.

Od pewnego czasu doświadczam duchowego ojcostwa. Mój Ojciec duchowy jest dla mnie właśnie takim wyjątkowym kapłanem. Bardzo wiele mu zawdzięczam. Przede wszystkim poprzez swoje duchowe ojcostwo uczy mnie tego, że Bóg jest moim Ojcem. Zmienia mój zafałszowany obraz Boga, uczy, że jest inny świat. Czyż nie o to chodzi w życiu? By na pierwszym i najważniejszym miejscu był Bóg? By Go poznawać i coraz bardziej się w Nim zakochiwać? By prostować swoje drogi do Niego? Czyż nie o to chodzi by osiągnąć świętość?

Ks. Marek Dziewiecki pisze: Kapłaństwo jest jedną z tych form ludzkiego życia i aktywności, która okazuje się potrzebna w każdej epoce i cywilizacji. Odpowiedzialny kapłan to świadek Boga, który jest miłością, który kocha każdego człowieka i który pozwala się nazywać ojcem, a nawet tatusiem (abba). Chrystus posyła swoich uczniów po to, by podejmowali funkcję duchowych ojców wobec spotykanych ludzi. Stawia im trudne wymagania. Mają kochać bardziej niż inni ludzie, aby umacniać ich w wierze, nadziei i miłości.

Od kiedy przekonałam się, że kapłan może być prawdziwym duchowym Ojcem, Tatą, Przyjacielem duszy i w pewien sposób drogowskazem prowadzącym do Boga inaczej patrzę na kapłanów.

Święty Jan Maria Vianney pisze: Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan. Spróbujcie wyspowiadać się przed Matką Boską albo przed którymś z aniołów. Rozgrzeszą was? Nie. Czy mogą dać wam ciało i krew Pańską? Nie. Najświętszjezusa Maryja Panna nie ma władzy sprowadzenia swego Syna do hostii. Choćby stanęło przed wami dwustu aniołów, nie mają oni władzy odpuszczenia wam grzechów. Jedynie kapłan ma władzę powiedzieć wam: »Idź w pokoju, przebaczam ci«. Kapłaństwo jest naprawdę czymś bardzo wielkim. Kapłan zrozumie siebie dobrze dopiero w niebie. Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest kapłaństwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, lecz z miłości. (…) Kapłan nie jest jednak kapłanem sam dla siebie. Sam sobie nie może udzielić rozgrzeszenia. Nie może sam sobie udzielić żadnego sakramentu. . (…) Kiedy ktoś chce zniszczyć religię, najpierw atakuje kapłanów, gdyż tam, gdzie nie ma kapłana, nie ma już ofiary Mszy Świętej, nie ma kultu Bożego. (…) Kapłaństwo jest umiłowaniem Serca Jezusa. Kiedy spotykacie kapłana, zawsze myślcie o Jezusie.

Nie jestem kapłanem, jednak myślę, że ojcostwo duchowe to niezwykle trudna a jednocześnie piękna rzecz. Biologicznych ojców nie możemy sobie wybrać, jednak świadomie wybieramy duchowych przewodników, spowiedników obdarzając ich zaufaniem, a jednocześnie prosząc o pomoc, radę i opiekę.

Nie bójmy się, mimo tak wielu negatywnych opinii, prosić kapłanów o pomoc, przez Nich działa sam Pan Bóg. Módlmy się także o to, by znaleźć kapłana który będzie dla nas duchowym ojcem, który poświęci nam czas, odda trochę swojego życia, by pokazać nam Jezusa. A dla wszystkich kapłanów, którzy podejmują się trudu duchowego ojcostwa, prośmy o łaskę wiary, służby i odwagi.

Reklamy
This entry was posted by Magdalena Maraj.
%d blogerów lubi to: