Święty Paweł od Krzyża

Postać na pierwszy czwartek miesiąca

Paweł Franciszek Danei przyszedł na świat 3 stycznia 1694 roku w miejscowości Ovada w Piemoncie. Jego rodzina miała pochodzenie szlacheckie, jednak żyła ubogo. Paweł był najstarszym z rodzeństwa. Kiedy sytuacja materialna rodziny znacząco się pogorszyła, poprzez podjęcie pracy postanowił wspomóc rodziców w utrzymaniu rodziny. Na co dzień uczył się w szkole powszechnej w Genui. W ramach pracy zarobkowej zaczął pomagać swojemu ojcu w handlu.

Od 1715 roku Paweł przeniósł się do Wenecji, aby tam zostać żołnierzem i uczestniczyć w walkach przeciwko Turkom. Pewnego dnia, podczas modlitwy, usłyszał głos Boga – głos powołujący do głoszenia Słowa Bożego i prawdy o Chrystusie. Po tamtym wydarzeniu Paweł zdecydował się wrócić w rodzinne strony, gdzie zrzekł się majątku, który na niego przypadał. Udał się wówczas do biskupa Aleksandrii, u którego przyjął sakrament bierzmowania i opowiedział o swoim pragnieniu pójścia za głosem Bożym, który usłyszał. 22 listopada 1720 roku biskup Aleksandrii wręczył Pawłowo czarny habit z łacińskim napisem Jesu Christi Passio – czyli w tłumaczeniu: Męka Jezusa Chrystusa.

Paweł przeniósł się do miejscowości Castellazzo w rodzinnym Piemoncie. Zamieszkał w pustelni, zaczął prowadzić dziennik duchowy, a także pracować nad stworzeniem reguły dla nowego zgromadzenia zakonnego, głosił też kazania. Udał się do Rzymu razem z młodszym bratem, aby prosić Ojca świętego o zatwierdzenie nowego zakonu. Jednak ze względu na to, że brakowało ochotników do tego zgromadzenia – nie został przyjęty. Z Rzymu Paweł wyruszył w dalszą drogę. Przemierzał Italię głosząc Słowo Boże, zachęcając do pokuty i nawrócenia, a także propagując szczególną miłość ku ukrzyżowanemu.

W 1725 roku Paweł wrócił do Rzymu i otrzymał od papieża pozwolenie, aby zebrać uczniów. Paweł nieustannie poszerzał swoją wiedzę teologiczną. Podjął się też dzieł miłosierdzia – był szczególnie oddany posłudze chorym, odwiedzał ich systematycznie w lokalnych szpitalach.

7 czerwca 1727 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk papieża Benedykt XIII. Paweł ponownie wyruszył w drogę i znów zatrzymywał się w różnych włoskich miejscowościach, by kontynuować swoją kaznodziejską działalność. Wszędzie mówił o miłości do ukrzyżowanego Chrystusa – jednak w każdym miejscu spotykał się z niechęcią lokalnego duchowieństwa. Wszędzie traktowano go jako człowieka, który bez zezwoleń kościelnych głosi kazania. Seria tych doświadczeń sprawiła, że Paweł zwrócił się do Ojca świętego Klemensa XII o możliwość głoszenia Słowa Bożego w różnych miejscach, w których się znajdzie.

W 1737 roku Paweł założył pierwszy dom zakonny, następnie stworzył kolejnych 10 placówek. Po 4 latach Paweł złożył pierwsze śluby zakonne i wybrał sobie wtedy imię Paweł od Krzyża. Przez kolejne lata (aż do śmierci) był wybierany jako przełożony nowopowstałego zakonu – dziś znanego jako Zgromadzenie Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (pasjonistów).

Początkowo, zaraz po utworzeniu Zgromadzenia, Stolica Apostolska nie chciała przyjąć reguły zakonu, ponieważ sprawiała wrażenie zbyt surowej. Jednak z czasem zaakceptowano regułę, a Zgromadzenie było obdarzane wieloma przywilejami.

W 1771 roku ojciec Paweł od Krzyża wraz z benedyktynką matką Crocifissą Costantini stworzył żeński zakon klauzurowy – Zgromadzenie Męki Chrystusa. Ojciec Paweł zmarł w wieku 81 lat – w roku 1775. Papież Pius IX ogłosił Pawła od Krzyża błogosławionym w 1853 roku. Kanonizacji dokonał ten sam papież w 1867 roku. Kościół obchodzi wspomnienie świętego Pawła od Krzyża 19 października.

Źródła:

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-19b.php3

http://www.pasjonista.pl/index.php?strona=sw

Reklamy
This entry was posted by Agnieszka Dankiewicz.
%d blogerów lubi to: