Biblijne symbole – liczba 33

Pismo Święte stanowi nieprzebrane wręcz bogactwo, które Bóg zechciał nam przekazać. Biblijni autorzy często stosowali różne symbole, by lepiej oddać głębszą tajemnicę Bożej miłości.

Jednym z takich symboli jest liczba 33.

Wiele osób wie, że w chwili ukrzyżowania Jezus miał 33 lata. Ciekawostkę stanowi jednak fakt, że 33 to tak naprawdę powszechna święta liczba w Piśmie Świętym. W całej Biblii liczba 33 pojawia się raz po raz przy okazji najgłębszych Bożych obietnic. Ale w przeciwieństwie do innych wyjątkowych liczb – symboli, znaczenie liczby 33 jest zwykle ukryte. Aby je znaleźć, trzeba mądrze szukać.

Liczba ta pojawia się przy obietnicach Boga dane patriarchom. Kiedy imię Noego jest użyte trzydziesty trzeci raz w Piśmie Świętym, wtedy Bóg zawiera z nim specjalne przymierze, że nigdy więcej nie zniszczy całego świata potopem. Po raz 33. imię Abrahama pojawia się w Biblii, kiedy Izaak, obiecane dziecko, rodzi się w wieku stu lat. Po raz 33. pojawia się imię Jakuba, gdy miał wizję drabiny prowadzącej do nieba.

Liczba 33 to w zasadzie dwie trójki. W języku hebrajskim liczba trzy symbolizuje litera gimel ג od rdzenia gamal גמל oznaczająca „rozdawać, dawać”. Termin gemilut hasidim – praktyka okazywania życzliwości innym – również pochodzi z tego korzenia. To jest właśnie istota kierująca Bożą obietnicą daną Noemu, Abrahamowi i Jakubowi – rozdawać Boże miłosierdzie.

Karty Adopcyjne – adopcje stałe z grudnia 2020 i stycznia 2021

Wysyłka Kart obejmuje adopcje stałe podjęte w grudniu 2020 roku, w styczniu 2021 i w okresie wcześniejszym.

Nie wyślesz danych? Kapłan nie dostanie Karty.

Dlaczego?

Przy tak dużej ilości pracy i zaledwie kilku osobach w ekipie, nie mamy możliwości przeszukiwania każdego kapłana z osobna. Jeżeli adoptowaliście kapłana nawet kilka lat temu – proszę, zwróćcie uwagę na to, czy otrzymał Kartę. Jeśli chcecie, by ją otrzymał, to wysłanie stosownych danych jest częścią Waszej troski o swoje zobowiązanie. Prześlijcie nam wymagane informacje, a my wówczas sporządzimy dla kapłana Kartę.

Czas oczekiwania – do 3 tygodni.

Karty Adopcyjne są całkowicie bezpłatne.

Zamiast czekać na naszą przesyłkę, możecie poprosić nas o wersję PDF Karty Adopcyjnej (do samodzielnego wydruku, zamiast Karty od nas).


Więcej pytań – zakładka „KARTA ADOPCYJNA” pomoże Wam znaleźć odpowiedź 🙂

Maila należy wysłać TYLKO na adres: karty.adopcyjne@gmail.com

Treść według wzoru:

  1. Temat maila: Wysyłka KAXII 2020 / I 2021
  2. Treść: imię i nazwisko adoptowanego przez Was kapłana,
  3. data rozpoczęcia adopcji,
  4. czy chcecie, aby Wasze dane pojawiły się na Karcie (jeśli tak, to proszę to wyraźnie zaznaczyć, np. „Chcę, by na Karcie znalazły się moje dane”), i podać imię i nazwisko,
  5. czy chcecie osobiście wręczyć Kartę kapłanowi (jeśli tak, prosimy o podanie swojego adresu pocztowego),
  6. jeżeli natomiast chcecie, aby Karta została wysłana bezpośrednio do kapłana, prosimy o wpisanie jego aktualnego adresu.

Jeśli możesz i chciałbyś pomóc, bylibyśmy wdzięczni za wsparcie akcji znaczkami pocztowymi. Nawet JEDEN znaczek robi nam bardzo dużą różnicę! Można je kupić tradycyjnie na poczcie tradycyjnie lub przez internet. Szczegóły dostępne są tutaj: ZNACZKI