Archive for the category "przemyślenia"

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

Wielka tajemnica wiary