Archive for the category "przemyślenia"

Paweł znaczy drobny, mały

„Dobrze uczynił wszystko.” (Mk 7, 37)