Archive for the category "przemyślenia"

Sakrament Pokuty

Krzyż – na piersi nie wystarczy