Archive for the category "przemyślenia"

Piękno jest w oku patrzącego… podobnie jak brzydota

Życie jest życiem