Archive for the category "przemyślenia"

I zaczął rozsyłać ich po dwóch.

Odpoczywać przy Bogu