Archive for the category "przemyślenia"

Jak to jest z tym Pismem Świętym?

I zaczął rozsyłać ich po dwóch.