Archive for the category "święci i błogosławieni"

Świecąca przykładem

W niebo!