Archive for the category "święci i błogosławieni"

Dar Jahwe

Przydatny do posługiwania