Archive for the category "święci i błogosławieni"

Apostoł narodów

Dobre słowo jak balsam