Archive for the category "święci i błogosławieni"

Św. Scholastyka

Paweł znaczy drobny, mały