Archive for the ‘święci i błogosławieni’ Category

Apostoł narodów

Posted: 25 stycznia 2018 by Magdalena Maraj in święci i błogosławieni

O tym Apostole można pisać wiele, bo jego życie jest niezwykle barwne, naznaczone wieloma zwrotami w tym, tym najważniejszym, zmieniającym całkowicie jego życie – spotkaniem z Jezusem.

Szaweł pochodził z Tarsu. Jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostpolskich „Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich” Dz 9,1. To nie jedyne słowa w Biblii wskazujące, że Szaweł prześladował Kościół Chrystusowy. Czytamy o nim także we fragmencie dotyczącym ukamienowania Szczepana, gdy „wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem” Dz 7,58.

Szaweł był rzymianinem, pochodził z bardzo tradycyjnej rodziny, to ta gorliwość dotycząca szczerzenia tradycji sprawiła, że około 25-go roku życia stał się zagorzałym przeciwnikiem chrześcijaństwa. Od tej pory prześladował wierzących w Chrystusa.

La_conversión_de_san_Pablo_(Murillo)

Około 35 r.n.e. wyruszył w podróż do Damaszku. Ta podróż diametralnie odmieniła jego życie. Jak opisują Dzieje Apostolskie, zbliżając się do Damaszku olśniła go jasność z nieba i usłyszał głos: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz. Powiedział: „Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić” Dz 9, 4-6. To spotkanie z Jezusem odmieniło zupełnie jego życie. Od tej pory nazywany jest Pawłem, na świadectwo rozpoczęcia nowego życia i nawrócenia.

Paweł zaczął nauczać. W swoim życiu odbył trzy podróże misyjne. Jak policzono, podczas swoich podróży, przeszedł pieszo ponad 4 000km. Przebywał także kilka razy w więzieniu, ale nawet tam nie traci czasu, ale naucza o Chrystusie. Jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do kanonu Pisma świętego. Zginął śmiercią męczeńską, poprzez ścięcie mieczem w 67 roku (w tym samym roku co św. Piotr).

Św. Paweł nie przypadkowo został nazwany Apostołem narodów. Po swoim nawróceniu odważnie, mimo przeszkód głosił Ewangelię odbywając podróże do wielu krajów Europy i Azji Mniejszej. Nawet uwięzienie czy prześladowania nie spowodowały utraty nadziei czy zapału w ewangelizowaniu. Mimo, że nie chodził z Jezusem, nie był jednym z dwunastu Apostołów stał się gorliwym wyznawcą Pana, aż po męczeńską śmierć.

Św. Paweł uczy nas gorliwości. On sam mówi: „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk” Flp 1,21. „I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa” Flp 3,8. Można bez wahania powiedzieć, że Paweł ukochał Jezusa, aż do takiego stopnia, że nie widział poza Nim żadnej wartości. Apostoł i historia jego nawrócenia wskazuje nam, że wszystko jest łaską, a człowiek zawsze może wrócić do Boga, zejść z drogi grzechu. Święty Paweł uczy nas także całkowitego zaufania Bogu i wdzięczności. „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” Tes 5, 17-22.

Święty Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz. Jest patronem licznych zakonów, Rzymu, Poznania, Rygi i diecezji gliwickiej, producentów namiotów, marynarzy, powroźników, tkaczy, robotnic, teologów, wikliniarzy. W Kościele wspomnienie nawrócenia św. Pawła obchodzimy 25 stycznia.

Dziś szczególnie prośmy Apostoła Narodów, gorliwego i płonącego miłością do Jezusa, o gorliwość apostolską dla kapłanów.

Chwalebny święty Pawle, Ty z prześladowcy chrześcijan stałeś się gorliwym Apostołem, a chcąc dać poznać Odkupiciela Jezusa aż do krańców świata, cierpiałeś więzienia, biczowania, kamienowania, rozbicia na morzu i wszelkiego rodzaju prześladowania, a w końcu swą krew przelałeś aż do ostatniej kropli. Uproś nam, abyśmy choroby, cierpienia i nieszczęścia życia doczesnego poczytywali za łaski Bożego miłosierdzia; aby przeciwności życia nie oziębiły nas w służbie Bożej, lecz uczyniły coraz wierniejszymi i gorliwszymi. Amen.

Reklamy

Dobre słowo jak balsam

Posted: 24 stycznia 2018 by Magdalena Maraj in święci i błogosławieni

Słowo to „narzędzie”, które na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo niepozorne, ale jednak ma wielką moc. Słowa, które wypowiadamy codziennie, używane są w różnych celach i przez różnych ludzi. Mogą informować, wydawać opinie i sądy, mogą godzić i poróżniać. Mogą… każdy wykorzystuje je jak chce, wszak mamy wolną wolę. Możemy błogosławić, albo przeciwnie – złorzeczyć. Używamy ich w codzienności przy prozaicznych czynnościach, ale spotykamy je również na mównicach i w mediach. Jakiekolwiek by one nie były i gdziekolwiek byśmy się nimi nie posługiwali jesteśmy odpowiedzialni za to wypowiadamy.

24 stycznia Kościół obchodzi wspomnienie św. Franciszka Salezego. Ten doktor kościoła urodził się w 1567 roku. To francuski teolog i filozof, założyciel Sióstr Wizytek. Ale co św. Franciszek ma wspólnego ze słowem? Jest on patronem dziennikarzy i prasy katolickiej. Niedługo po przyjęciu święceń, 27 letni Franciszek Salezy dostał od swojego biskupa zadanie ponownego przywrócenia do Kościoła mieszkańców Chablais, którzy porzucili wiarę. Licznym jego poprzednikom nie udało się tego dokonać. Święty znalazł jednak na to sposób. Zaczął pisać krótkie traktaty, artykuły, w których objaśniał prawdy wary w świetle Pisma świętego. Były to listy przepełnione pasterską miłością i zatroskaniem. Pierwszy list datowany jest na 25 stycznia 1595 roku, w dniu święta nawrócenia św. Pawła. Od tego czasu, dzięki tej nowej formie głoszenia Słowa Bożego mieszkańcy co tydzień znajdowali pod swoimi drzwiami drukowane homilię. Dzieło św. Franciszka odniosło spektakularny sukces. Jest on więc prekursorem wykorzystywania prasy w celach ewangelizacyjnych.

Chcąc nauczyć o Bogu, także osoby niesłyszące, rozwinął język migowy, z tego też powodu jest  ich patronem. Jest on także patronem poetów. Stał się prekursorem teologii laikatu, rozwijającej się po Soborze Watykańskim II.

Patron ten daje nam także kilka rad dotyczących odprawienia dobrego, codziennego rachunku sumienia: św. Franciszek Salezy pisze:

  1. Dziękujmy Bogu, że nas zachował przy życiu w ciągu dnia ubiegłego.
  2. Badamy, jakeśmy się zachowali w każdej godzinie dnia. Aby nam to poszło łatwiej, przypominamy sobie, gdzieśmy byli, z kim przestawaliśmy i czym byliśmy zajęci.
  3. Gdy się okaże, żeśmy spełnili coś dobrego, dziękujmy za to Bogu. Gdy przeciwnie, popełniliśmy coś złego myślą, słowem lub uczynkiem, przepraszamy Majestat Boski, postanawiamy spowiadać się z tego przy pierwszej sposobności i przyrzekamy troskliwą poprawę.
  4. Następnie polecamy Opatrzności Bożej swoją duszę i ciało, Kościół św., krewnych i przyjaciół. Prosimy Najświętszą Pannę, Anioła Stróża i Świętych Pańskich, by czuwali nad nami i za nas. I z błogosławieństwem Boga udajemy się na spoczynek, którego potrzeba płynie z Jego woli.

Św. Franciszek uczy nas jak dobrze wykorzystywać słowa. Jak sprawiać, by dodawały otuchy, by były balsamem na serach. Słowa trzeba wypowiadać z miłością, tak jak czynił to nasz patron, wtedy staną się one nie tylko informacją, przekazem czy nauką – staną się dobrem, dzięki któremu możemy zmieniać i upiększać nasze życie i czynić świat lepszym.

„Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała”. Prz 16,24

Święty Rajmund z Penyafortu

Posted: 2 listopada 2017 by Sandra Kwiecień in święci i błogosławieni
Tagi:

Rajmund urodził się w Villafranca del Panades – była to miejscowość położona w pobliżu Barcelony w Hiszpanii. Dokłada data jego narodzin nie jest znana – zakłada się, że było to pomiędzy 1170 a 1175 rokiem. Należał do szlacheckiej rodziny, która pochodziła z Katalonii. Uczęszczał do szkoły katedralnej. Ukończył tam dwa stopnie nauki. Pierwszym nich było trivium, w ramach którego zdobył wykształcenie w dziedzinie posługiwania się łaciną, a także biegłość w logice i retoryce. Ukończył też quadrivium, gdzie zdobył wiadomości z dziedziny filozofii i teologii, a także wiedzę związaną z matematyką (geometria i arytmetyka), astronomią oraz muzyką.

Dziedziną, która najbardziej zainteresowała Rajmunda, było prawo – dlatego też podjął studia w tym kierunku na Uniwersytecie w Bolonii. Przyjął tam również święcenia kapłańskie. Podjął też dalsze kształcenie mające na celu uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie prawa. Podczas pobytu w Bolonii Rajmund spotkał się z Dominikiem Guzmanem, który założył Zakon Kaznodziejski. Ich spotkanie i przyjaźń doprowadziły do zachwytu Rajmunda tym Zakonem oraz rozwinięciem się u niego zamiłowania do kultu maryjnego.

W 1218 roku biskup Barcelony (Berengariusz IV z Palou) poprosił Rajmunda o powrót w rodzinne strony, ponieważ założył w swojej diecezji wyższą szkołę, w której mogli kształcić się księża. Biskup zdecydował się zaprosić Rajmunda do prowadzenia tam wykładów. Rok później Rajmund został mianowany kanonikiem kapituły katedralnej w Barcelonie. Podjął również starania na rzecz odnowy kultu maryjnego na terenie diecezji i całego kraju.

Rajmund niejednokrotnie gościł w dominikańskim domu zakonnym w Barcelonie. Modląc się w klasztorze Zakonu Kaznodziejskiego Rajmund usłyszał głos Boży wzywający go do wstąpienia do Zgromadzenia. Tak też się stało i w 1222 roku stał się jednym z braci.

Na drodze powołania Rajmund był rozpoznawalny jako mądry spowiednik i dobry przewodnik duchowy. Zawsze uważany był za wrażliwego na głos Boga i działanie Ducha świętego – dlatego też nawet ówczesne znakomitości zwracały się do niego z prośbą o pomoc w rozpoznaniu woli Boga w ich życiu. Wśród osób, którym radą służył Rajmund, był król Aragonii – Jakub.

Dla Rajmunda ważne było to, aby głosić prawdę o Chrystusie – nie tylko nauczając chrześcijan, ale także nawracając niewierzących lub wyznawców innych religii. To właśnie temu podporządkował swoje działanie. Prawdopodobnie z jego inicjatywy powstała szkoła dominikańska, której celem było przygotowanie braci do pracy misyjnej. W szkole mogli nauczyć się między innymi języka arabskiego – co było niezwykle istotne w tamtym czasie, ponieważ Hiszpania zmagała się z problemem napływu wyznawców islamu.

Rajmund został wezwany przez papieża do Rzymu – został tam mianowany kapelanem pałacu apostolskiego i osobistym spowiednikiem Ojca świętego Grzegorza IX. Miał wtedy okazję na bardzo owocną służbę, gorliwe apostolstwo i spotkanie z wieloma możnymi Kościoła. Będąc w Italii napisał również kolejne dzieło z zakresu prawa pt. „Pięć dekretów”. W 1236 roku Rajmund wrócił do ojczyzny, a później, w 1238 roku wybrano go do pełnienia funkcji generała Zakonu Kaznodziejskiego.

Jako przełożony w zgromadzeniu podjął działania związane z wprowadzeniem stosownych zmian do zakonnych konstytucji. Doskonała znajomość prawa kościelnego ułatwiła mu realizację tego zadania. Przez współbraci uważany był za bardzo dobrego organizatora i przełożonego. Był gorliwy i oddany swojej posłudze i wymaganiom, które były z nią związane. Zakon Kaznodziejski rozwijał się dalej i rozszerzał swoją działalność w kolejnych krajach Europy. Zrezygnował z pełnienia funkcji generała po dwóch latach i poświęcił swój czas na prace apostolskie.

Rajmund zmarł 6 stycznia 1275 roku w Barcelonie. Papież Klemens VIII kanonizował ojca Rajmunda 29 kwietnia 1601 roku.

Wcześniej wspomnienie świętego Rajmunda przypadało na 23 stycznia. Obecnie wspomina się go 7 stycznia. Jego życie było nieustannym wsłuchiwaniem się w głos Boga wśród codziennej służby i obowiązków.

Źródła:

http://new.dominikanki.pl/duszpasterstwo-powolan/okruszyna/SW-RAJMUND-Z-PENYAFORT_1793

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-07a.php3

Błogosławiony ks. Władysław Bukowiński

Posted: 2 lutego 2017 by Agnieszka Dankiewicz in kapłani, święci i błogosławieni
Tagi:

ks-bukowinski

Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 roku w Berdyczowie (obecnie jest to teren Ukrainy). Jego ojciec, Cyprian Józef, był agronomem i dyrektorem cukrowni. Natomiast matka, Jadwiga, była Polką włoskiego pochodzenia. Miał dwoje rodzeństwa (siostrę Irenę i brata Zygmunta). W 1914 roku podjął naukę w rosyjskim gimnazjum filologicznym w Kijowie. Trzy lata później podjął naukę w polskiej szkole. Z czasem, po śmierci jego matki w 1918 roku, przeprowadził się wraz z rodziną do Polski i osiedlił się w okolicach Sandomierza.

W 1921 roku zdał maturę i podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisał prace dotyczące historii prawa średniowiecznego (otrzymał również wyróżnienia ze strony Rady Wydziału). Podczas studiów był zaangażowany w działalność społeczną. Należał do Koła Kresowego i przez pewien czas sprawował funkcję prezesa. Dodatkowo, był redaktorem czasopisma „Czas”. Po 5 latach nauki ukończył studia ze stopniem magistra.

Po zakończeniu studiów podjął decyzję o wstąpieniu do Seminarium Duchownego w Krakowie. Do tej decyzji zainspirowała go rozmowa z jednym z krakowskich kleryków. 28 czerwca 1931 roku Władysław przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego arcybiskupa krakowskiego, abp. Adama Sapiechy. Od początku września 1931 roku rozpoczął posługę w Rabce – był tam wikariuszem. Pracował także jako katecheta w tamtejszym gimnazjum. W 1935 roku został skierowany do parafii w Suchej Beskidzkiej. W parafii utworzył wspólnotę dla studentów. Poza posługą duszpasterską pracował także jako nauczyciel religii w szkole powszechnej. Rozpoczął wówczas działalność dobroczynną na rzecz chorych i potrzebujących.

W 1936 roku ks. Władysław złożył prośbę o możliwość wyjazdu na Kresy. Po otrzymaniu zgody, wyjechał do Łucka. Podjął tam pracę na stanowisku wykładowcy – prowadził zajęcia z katechetyki oraz socjologii w Seminarium Duchownym. Po dwóch latach otrzymał skierowanie do posługi jako sekretarz Akcji Katolickiej, a także dyrektora Wyższego Instytutu Wiedzy Religijnej. Pełnił też obowiązki redaktora czasopisma „Spójnia” oraz zastępcy redaktora „Życia Katolickiego”.

Na terenach ówczesnego ZSSR Kościół był silnie prześladowany. Skutkowało to koniecznością ukrywania się ludzi wierzących (prawosławnych oraz katolików). Wszystkie modlitwy oraz nabożeństwa musiały być sprawowane w konspiracji – najczęściej były to prywatne domy.

W 1939 roku, kiedy wybuchła II Wojna Światowa, podjął posługę proboszcza katedry w Łucku. Był oddanym i bardzo gorliwym duszpasterzem. W parafii zajmował się katechizacją dzieci, organizował pomoc ubogim i chorym (zarówno materialną, jak i duszpasterską). Ze względu na okoliczności wojenne, ks. Władysław wspomagał też żołnierzy. Był znany ze swoich wyjątkowych kazań, które zawsze przyciągały wiernych i były dobrze przez nich przyjmowane. Ksiądz Władysław starał się podtrzymywać na duchu wiernych – pomimo tego, że czas był trudny i niespokojny.

22 sierpnia 1940 roku ks. Władysław został aresztowany przez NKWD i przez kilka miesięcy przebywał w więzieniu. W czerwcu 1941 roku Rosjanie wymordowali część więźniów. Ksiądz Władysław odniósł wówczas rany, jednak po odzyskaniu przytomności udało mu się wydostać. Ze względu na te wydarzenia, ks. Bukowiński poniósł duży uszczerbek na zdrowiu – był bardzo wyczerpany. Nie zniechęciło to ks. Władysława do dalszej pracy duszpasterskiej – wrócił do pełnienia obowiązków proboszcza w łuckiej katedrze, gdzie kontynuował działalność kaznodziejską, pomoc żołnierzom i jeńcom, organizował wsparcie materialne dla ubogich.

W 1945 roku po raz kolejny został aresztowany. Z czasem został wywieziony do obozu, gdzie pracował przy wycince drzew oraz kopaniu rowów. W 1947 roku przewieziono go do obozu Bajkał na Uralu. Bardzo poważnie zachorował na zapalenie płuc, w wyniku czego trafił do szpitala, a w 1950 roku przeniesiono go do obozu w Dżezkazganie. Pomimo wyczerpującej pracy i słabego stanu zdrowia, nie zapomniał o posłudze kapłańskiej. Wstawał rano, by odprawiać Mszę świętą; po zakończeniu obozowej pracy odwiedzał chorych, którzy potrzebowali duchowego wsparcia.

Sierpień 1954 roku przyniósł zmiany. Ksiądz Władysław Bukowiński został zwolniony z obozu. Jednak władze zdecydowały o tym, by zesłać go do Karagandy. Ks. Władysław podjął tam pracę stróża na budowę. Jednak i to nie stało się przeszkodą do posługi kapłańskiej. W konspiracji odprawiał Msze święte, spowiadał, głosił katechezy. Nie zniechęcały go trudności, np. konieczność sprawowania Eucharystii w piwnicach lub zaciemnionych, odludnych budynkach.

Kiedy stan jego zdrowia się pogorszył, wrócił do Polski – w grudniu 1972 roku trafił do szpitala w Nowej Hucie. Pobyt w Polsce spędzał w dużej mierze w Krakowie; często miał okazje spotykać się tam z kardynałem Karolem Wojtyłą. W październiku 1974 roku wrócił do Karagandy. 25 listopada 1974 roku po raz ostatni sprawował Eucharystię.

Ks. Władysław Bukowiński zmarł 3 grudnia 1974 roku na skutek krwotoku. 11 września 2016 roku został ogłoszony błogosławionym.

Jego świętość to przede wszystkim wyjątkowe oddanie w posłudze duszpasterskiej i brak zniechęcenia spowodowanego trudnościami i represjami. W każdej sytuacji poświęcał swój czas biednym oraz potrzebującym – dzielił się z nimi nie tylko swoimi talentami, zdolnościami i czasem, ale także środkami materialnymi, które zyskiwał. Mimo tego, że niejednokrotnie sam niewiele posiadał, zawsze znajdował sposób, by pomóc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Świadkowie, którzy opowiadali o życiu ks. Władysława, wspominali, że doświadczenia obozu i prześladowań nigdy nie doprowadziły do nienawiści wobec oprawców – zawsze powierzał ich Panu w modlitwie.


Źródła:
http://pl.aleteia.org/2016/09/11/spowiedz-w-fabrykach-msze-na-stepie-ks-wladyslaw-bukowinski-pasterz-pustyn-zsrr/2/

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Bukowi%C5%84ski

Błogosławiony ks. Michał Piaszczyński

Posted: 5 stycznia 2017 by Agnieszka Dankiewicz in kapłani, święci i błogosławieni
Tagi:

Michał Piaszczyński urodził się 1 listopada 1885 roku. Na utrzymanie rodziny pracowali rodzice, Ferdynand i Anna. Zajmowali się oni uprawą roli. Jego rodzina żyła w Łomży, która w tamtym czasie należała do rosyjskiego zaboru. W wieku 10 lat rozpoczął naukę w lokalnym ośmioklasowym gimnazjum. Ze względu na przynależność tego obszaru do cesarstwa rosyjskiego, urzędowym językiem był właśnie rosyjski i to w tym języku dzieci podejmowały naukę w szkole. Natomiast używanie języka polskiego było ścigane i wiązało się z poważnymi konsekwencjami. W 1903 roku Michał ukończył szkołę. Po kilku miesiącach podjął decyzję o wstąpieniu do Seminarium Duchowego, które znajdowało się w Sejnach (tam też znajdowało się centrum ówczesnej diecezji).

Studia w Seminarium trwały 5 lat – Michał ukończył je w maju 1908 roku, otrzymując stopień bardzo dobry ze wszystkich przedmiotów. Następnie (już jako diakon) podjął naukę na rzymskokatolickiej Akademii Duchownej znajdującej się w Petersburgu. Była to jedyna uczelnia kościelna na terenie Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego. Po trzech latach nauki, 13 czerwca 1911 roku, przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Feliksa Cieplaka (kapłana znanego w tamtym czasie z patriotyzmu; ze względu na głoszone kazania oraz udział w manifestacjach narodowych był karany, a ostatecznie skazany na karę śmierci). Dopiero rok później, w 1912 roku, Michał otrzymał tytuł magistra teologii.

Zaraz po ukończeniu studiów został pierwszym proboszczem w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mikaszówce. Rozpoczął tam budowę kościoła oraz plebanii. Jednak jego posługa w tym miejscu nie trwała długo, ponieważ w tamtym czasie u ks. Michała narodziła się literacka pasja i ogromny talent. Z tego względu zwrócił się on do biskupa swojej diecezji z prośbą o możliwość podjęcia dalszej nauki. Pragnął podjąć studia filozoficzne na uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. Ks. Michał napisał wówczas do swojego ordynariusza następujące słowa:

Ufam, że Najwyższy dał mi talent literacki i mam zamiłowanie do pracy w tym kierunku. Znając zamiary Waszej Ekscelencji, aby diecezja nasza miała więcej fachowców i ufając w wyroki Opatrzności, pragnę swój talent wyrobić pod kierunkiem dobrego profesora i w przyszłości poświęcić się pracy na chwałę Boga, do rozporządzenia Waszej Ekscelencji dla dobra Kościoła.

historia_michalpiaszczynskiBiskup wyraził zgodę na wyjazd ks. Michała za granicę. Już w 1912 roku ukazał się pierwszy tomik jego poezji. Po dwóch latach nauki we Fryburgu zdobył tytuł doktora filozofii i literatury. Wyjechał do Włoch, przebywał we Florencji i Rzymie. Po jakimś czasie, na prośbę emigrantów polskich, został skierowany do posługi we Francji. Przeprowadził się więc i objął funkcję kapelana górników. Mianowano go również proboszczem parafii polsko-francuskiej i prefektem szkół. Jego posługa była bardzo oddana polskim emigrantom – odwiedzał polskie kolonie, obozy jenieckie, wspomagał biednych, dodawał otuchy chorym i cierpiącym. Wśród wiernych cieszył się ogromnym szacunkiem i opinią bardzo dobrego człowieka i świętego kapłana.

Kiedy w 1919 roku zakończyła się wojna, ks. Michał wrócił do Łomży. Zajął się wówczas pracą pedagogiczną – został wykładowcą (później również zastępcą rektora) w nowo otwartym Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Ks. Michał niejednokrotnie zapraszał do seminarium rabinów żydowskich, nazywał ich „starszymi braćmi w wierze” – dzięki temu został uznany jednym z prekursorów dialogu z Żydami w dziedzinie religii.

Poza posługą w seminarium, podejmował pracę  nauczyciela wśród dzieci i młodzieży. Pracował w wielu szkołach, m.in. w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. Narcyzy Żmichowskiej oraz Państwowej Szkole Mierniczej. Dodatkowo, pełnił obowiązki kapelana szpitalnego oraz spowiednika sióstr benedyktynek w opactwie w Łomży.

W czasie, gdy wybuchła II Wojna Światowa, ks. Michał sprawował funkcję dyrektora Wyższego Klasycznego Gimnazjum Biskupiego im. św. Kazimierza w Sejnach. Wówczas Sejny początkowo były zajmowane przez okupanta rosyjskiego, a następnie (na podstawie porozumień międzynarodowych) przeszły pod rządy niemieckie. Na terenach zajmowanych przez obu okupantów (zarówno niemieckiego, jak i rosyjskiego) zostały podjęte szeroko zakrojone prześladowania Polaków – szczególnie przedstawicieli inteligencji, działaczy patriotycznych oraz duchowieństwa.

7 kwietnia 1940 roku ks. Michał został aresztowany. Początkowo został przetransportowany do Suwałk i uwięziony w siedzibie niemieckiej tajnej policji państwowej. Stamtąd został przewieziony do obozu przejściowego Soldau w Działdowie, a następnie do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.

Podczas pobytu w obozie wyróżniał się swoją postawą. Codziennie wieczorem prowadził modlitwy i głosił nauki. Służył swoim współwięźniom – zawsze starał się pocieszać wątpiących oraz wyręczał słabszych w obowiązkach obozowych. Kiedy w obozie odebrano Żydom ich dzienną porcję chleba, ks. Michał oddał swoją porcję jednemu z nich.

Zmarł 18 grudnia 1940 roku na skutek wycieńczenia spowodowanego głodem i choroby. Został beatyfikowany w gronie 108 polskich męczenników w 1999 roku. Jego wspomnienie jest obchodzone 18 grudnia.

 

 

 

Źródła:

http://www.swzygmunt.knc.pl/SAINTs/HTMs/1218blMICHALPIASZCZYNSKImartyr01.htm

http://lomza2.caritas.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=44

Błogosławiony ojciec Antonio Grassi

Posted: 3 listopada 2016 by Agnieszka Dankiewicz in historie, kapłani, święci i błogosławieni
Tagi:

grassi

Cykl o świętych kapłanach

Antonio Grassi urodził się 13 listopada 1592 roku. Wychowywał się w głęboko wierzącej i bardzo religijnej rodzinie. Dzieciństwo spędzał w prostych, surowych warunkach. W rodzinnym mieście znajdowała się parafia prowadzona przez Zgromadzenie Ojców Filipinów.

Antonio postanowił wstąpić do Zgromadzenia 11 października 1609 roku, natomiast święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1617 roku. Posługiwał chorym, odwiedzał więźniów, katechizował dzieci i młodzież. Całe jego życie było pełne świadectw wiary i czynów miłosierdzia. Wszystko to wypływało z jego głębokiej wiary i długiej modlitwy. Jego zaangażowanie i gorliwość doceniano w Zgromadzeniu – zaowocowało to objęciem funkcji Prepozytem Kongregacji. Był regularnie wybierany do sprawowania tej funkcji od 1635 roku.

Jego wyjątkowość polegała na połączeniu codzienności i serii pozornie zwykłych rzeczy z niespotykanymi doznaniami mistycznymi. Talent ojca Antonio, prostota oraz mądrość sprawiały, że cieszył się ogromnym szacunkiem i sympatią wśród wiernych. Niejednokrotnie nazywano go „aniołem pokoju” – ze względu na niespotykaną umiejętność godzenia ludzi, rozwiązywania i łagodzenia konfliktów.

W jego życiu ważną postacią była Maryja – oddawał jej szczególną część, niejednokrotnie chodził na piesze pielgrzymki do Loreto. Podaje się, że stała się tam cudowna sytuacja. Nieopodal Sanktuarium w Loreto ojca Antoniego uderzył piorun – jednak on nie odczuł żadnych efektów, poza spalonym wierzchnim ubraniem.

Odszedł w opinii świętości 13 grudnia 1671 roku. Za jego wstawiennictwem wyproszonych zostało wiele cudów. Ojciec Antonio został beatyfikowany w 1900 roku przez papieża Leona XIII.

 Źródła: 

http://www.klo.radom.pl/liceum/patron/02.htm