Archive for the category "święta"

Nawrócić się

Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja