Archive for the category "święta"

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych!

Ja żyję i wy żyć będziecie