O NAS

SANDRA KWIECIEŃ – założyciel Dzieła Duchowej Adopcji Kapłanów.

Należę do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu – Szombierkach. Uczęszczałam do I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęłam na Uniwersytecie Śląskim studia prawnicze, a w październiku 2010 roku zgoła inny kierunek: teologię ogólną. W międzyczasie pracuję oraz prowadzę DDAK.

Akcję założyłam 2 lipca 2010 roku, od tamtej pory, dzięki łasce Bożej, stale ją prowadzę. Pod koniec pierwszego miesiąca działania, przyłączyło się do mnie kilka osób, które zechciały mi pomóc w prowadzeniu i promocji akcji.

Pełnię obowiązki administratora strony oraz redaktora naczelnego. Zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń, aktualizowaniem strony, współpracą z portalami i sponsorami, kontaktami z mediami, sporządzaniem Kart Adopcyjnych oraz koordynacją pracy poszczególnych działów.

Masz pytanie? Napisz:

  • sandra.kwiecien.ddak@gmail.com

*****

1. Dział zgłoszeń.

Sandra Kwiecień – zarząd Działem, korespondencja z uczestnikami, przyjmowanie zgłoszeń,
Agnieszka Dankiewicz – korespondencja z uczestnikami, wpisywanie adopcji do KAK, przyjmowanie zgłoszeń z formularza,
Magda (Via Spei) – korespondencja z uczestnikami, przyjmowanie zgłoszeń z formularza,

2. Dział Kart Adopcyjnych.

Sandra Kwiecień – sporządzanie i wysyłka, korespondencja z uczestnikami,
Magda (Via Spei) – zarząd Działem, przyjmowanie zgłoszeń, sporządzanie kart, korespondencja z uczestnikami,

3. Dział powiadomień.

Magda (Via Spei) – zarząd Działem, wysyłka powiadomień, korespondencja, oznaczanie wysłanych kart,

5. Dział promocji – facebook.

Magda (Via Spei)
Agnieszka Dankiewicz

6. Redaktorzy.

Sandra Kwiecień
Agnieszka Dankiewicz
Anna Garbaczewska
Magdalena Maraj

7. Korekta i statystyki.

Magda Lena

8. Tłumacze.

Agnieszka Dankiewicz – wersja angielska strony, wersja francuska strony
Stephanie Kowalski – wersja angielska strony
Anna Garbaczewska– wersja angielska strony
Monika Papst – wersja włoska strony
Ewa Dąbrowska – wersja hiszpańska strony
Ekaterina Szerengowskaja – wersja rosyjska strony

9. Baza modlitw za kapłanów

Sandra Kwiecień
Katarzyna Szupiluk

10. Duchowi opiekunowie akcji.

br. Artur Borkowski OFMCap – 14 lipca 2011 roku przyjął na siebie obowiązki kapłana czuwającego nad Dziełem. Sprawuje nad członkami przede wszystkim modlitewną opiekę oraz jest naszą „najwyższą instancją” w trudnych dla nas sytuacjach.

ks. Andrzej Demitrów – jest duchowym opiekunem pokrewnej akcji – Dzieła Duchowej Adopcji Sióstr Zakonnych. Mimo to, z poświęceniem wspomaga także DDAK. Dzięki swojemu doświadczeniu jako wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego, wspiera akcję poprzez pomoc merytoryczną – zapewnia dostęp do odpowiednich dokumentów, opracowań, a także dzieli się swymi radami, które pozwalają nam na zgłębianie misterium kapłaństwa. Ma także ogromny wkład w formację akcji oraz utrzymywanie jej w pełnej łączności z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

*****

Prawa autorskie do tłumaczeń należą do ich wykonawców. Bez zgody administratora i/lub tłumacza, prosimy o nierozpowszechnianie tekstów bez wskazania źródła.

****

W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim członkom DDAK, którzy za darmo, całkowicie bezinteresownie i poświęcając swój wolny czas, przyłączyli się do tej akcji. Wierzę, że choć ja nie potrafię odwdzięczyć się za okazane dobro, to dobry Bóg wynagrodzi Wasz trud po stokroć.

%d blogerów lubi to: