Wielka tajemnica wiary

Czas ma to do siebie, że mija. Niebawem zakończymy rok 2019, jednak już teraz stoi przed nami nowy rok kościelny. Niedziela Chrystusa Króla kończy rok liturgiczny. Tym samym, w niedzielę, 1 grudnia, rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. W Kościele mamy różne okresy. Rok liturgiczny rozpoczynamy Adwentem, po którym jak wiemy obchodzimy Boże Narodzenie, następnie okres zwykły itd.

W pierwszą Niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpocznie realizację trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Pierwszy rok programu realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Hasło drugiego roku pracy brzmieć będzie „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a trzeciego – „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Eucharystia, jak wiemy, została ustanowiona przez samego Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy podawał uczniom chleb i wino i nakazał czynić to na Swoją pamiątkę. I tak też się dzieje. Wiemy, że już pierwszy Kościół (na co wskazują Dzieje Apostolskie) gromadził się na łamaniu chleba, czyli na Eucharystii. Kościół pozostał wierny poleceniu Chrystusa i na Jego pamiątkę każdego dnia na tysiącach ołtarzy świata kapłani sprowadzają Boga z nieba na ołtarz. I nie jest to ważne, jaki ksiądz to czyni. Ważne, że tylko na głos kapłana Bóg przychodzi i daje się nam pod postacią chleba. Co daje nam Komunia Święta? To nie jest tylko zwykły kawałek białego chleba. Oczami wiary widzimy coś znacznie więcej. To Eucharystia daje nam życie duchowe, podtrzymuje w czynieniu dobra, w opieraniu się pokusom i gładzi grzech lekki.

Komunia nie jest dla świętych, a dla tych, którzy chcą stać się święci. Leki podaje się chorym, jak słabym daje się jeść. (św. Jan Bosko)

Jak traktujemy Eucharystię?

Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z gło­du obok suto zastawionego stołu. (św. Jan Maria Vianney)

Często chodzimy na niedzielną Mszę Świętą z obowiązku, często też nie dbamy o to, by być w stanie łaski uświęcającej. Zapominamy, że to kawałek nieba na ziemi, że Eucharystia to coś więcej. Hasło nowego roku liturgicznego ma przypomnieć nam o wartości Mszy Świętej. Raz jeszcze spróbujmy wrócić do początku Eucharystii, do jej sensu, do tego co ona oznacza i gdzie kieruje nasze myśli. A Msza ma zawsze kierować nasze myśli w kierunku nieba.

W tym roku liturgicznym będzie nam towarzyszyła myśl: Eucharystia daje życie. Co to dla nas oznacza? Czy naprawdę Msza Święta pomaga nam w życiu? Czy odczuwamy jej skutki na co dzień? A czy w ogóle chodzimy na Msze Świętą? Czy dbamy o to cotygodniowe spotkanie z Bogiem?

Przyjmujcie zawsze jak najczęściej Ciało Chrystusa i Jego Krew, a przezwyciężycie wszelkie trudności w drodze; dojdziecie w końcu na górę Boga, do owego niebieskiego Jeruzalem, gdzie będziecie oglądać twarzą w twarz Tego, którego teraz domyślacie się pod postacią chleba i wina. (św. Karol Boromeusz)

Magdalena Maraj

Adwent 2019

Pragniemy gorąco – także w tym roku – zaprosić Was do podjęcia modlitwy za kapłanów w ramach Adwentowego postanowienia.

W tym roku istnieje dodatkowa opcja – jeśli nie wiecie, jakiego księdza moglibyście objąć swoją modlitwa, możecie zgłosić się do nas z prośbą o przydzielenie kapłana z przygotowanej przez nas listy.

Ogólne zasady modlitewnej akcji adwentowej:

  1. Adopcje podjęte na ten okres rozpoczynają się od pierwszej niedzieli Adwentu lub w dniu zgłoszenia i trwają do 24 grudnia włącznie.
  2. 3 dni – tyle maksymalnie potrzebujemy na wpisanie Waszej adopcji do Księgi Adoptowanych Kapłanów.
  3. Wyślemy z chęci powiadomienie (po zaznaczeniu przez Was właściwej opcji), lecz prosimy o pomoc i przesłanie adresu e-mail bezpośrednio do kapłana lub parafii, w której posługuje.
  4. Podjęte na czas Adwentu adopcje można przedłużyć w dowolnym momencie – jeszcze w czasie jej trwania lub blisko zakończenia. Prosimy wówczas o skorzystanie ze stałego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w zakładce „ZGŁOSZENIA”.
  5. Prosimy, by w przypadku, gdy ktoś modli się już za danego kapłana w ramach zgłoszonej w DDAK adopcji, nie zgłaszać go ponownie.


Chcesz się modlić, ale nie wiesz za kogo?

Przydzielimy Wam kapłana z naszej listy. Czas odpowiedzi – do 36 godzin.