Być gotowym

Wkraczamy w bardzo specyficzny czas w roku liturgicznym. Czas oczekiwania – Adwent. Dzisiejsze czytania pokazują nam potrzebę czuwania i czekania na przyjście Pana.

Pierwsze czytanie z księgi Proroka Jeremiasza to zapowiedź przyjścia Mesjasza, który przyniesie zbawienie i sprawiedliwość. W drugim czytaniu widzimy prośbę o wzajemną miłość ale także o świętość, tak byśmy byli gotowi na uwielbienie Boga wraz ze wszystkimi świętymi w niebie. Św. Paweł w Liście do Tesaloniczan napomina nas byśmy postępowali tak by podobać się Bogu czyli dążyć do świętości i przestrzegać nakazów danych przez Boga.

Ewangelia wg św. Łukasza pokazuje zapowiedź Jezusa dotyczącą końca czasów i znaki jaki będą temu towarzyszyć. I wtedy ludzie ujrzą Jezusa w chwale. Lecz fragment ten nie ma nas przestraszyć, dalej Jezus mówi by podnieść głowę i nabrać odwagi ponieważ ten dzień, który nadchodzi, przyniesie nam odkupienie. Końcówka Ewangelii to napomnienie, by nie grzeszyć obżarstwem, pijaństwem i nie martwić się o doczesność, by wciąż mieć przed oczami cel jakim jest niebo. Tak, by być gotowym na ten ostateczny moment. Ewangelia kończy się zachętą do czuwania i modlitwy.

Te trzy czytania łączy jedna myśl o powtórnym przyjściu Pana. Często gdy słyszymy tę  Ewangelię myślimy o końcu. Ale końcu w bardzo różnych odsłonach. Końcu Adwentu – świętach, końcu roku, końcu świata… w naszych myślach może rodzić się wiele „końców”. Jednak nie tylko o to chodzi. Końcem świata – przyjściem Pana jest niewątpliwie nasza śmierć. Wtedy spotkamy Boga, a On osądzi nas według naszych czynów. Pierwsza część Adwentu przypomina nam właśnie o potrzebie czuwania i byciu gotowym w tej dalszej perspektywie. Nie wiadomo kiedy Pan powoła nas do siebie. Nie znamy dnia ani godziny. Chwili ani miejsca. Pan po prostu przyjdzie i powoła nas do siebie.

Jaka  myśl może do nas przyjść czytając te czytania i przeżywając I niedzielę Adwentu? Na pewno myśl o byciu gotowym. Trzeba nam żyć tak, by w każdej chwili mieć serce u Boga i przy Bogu. Tak by w każdej chwili życia być gotowy na spotkanie z Bogiem. Dobrym  życiem, modlitwą, stanem łaski uświęcającej. Czuwać to znaczy zawsze być gotowym do działania.

Reklamy

Adwent 2018

Jak co roku, zapraszamy Was do podjęcia modlitwy za kapłanów w ramach Adwentowego postanowienia.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami modlitewnej akcji Adwentowej:

 

  1. Adopcje podjęte na ten okres mogą rozpocząć się w pierwszą niedzielę Adwentu lub dowolny dzień (w zależności od daty przesłanego zgłoszenia) i będą one trwały do 24 grudnia.
  2. Adopcje będą wpisywane do Księgi Adoptowanych Kapłanów w ciągu 3 dni od momentu otrzymania Waszego zgłoszenia.
  3. Jeśli zależy Wam na tym, aby do adoptowanego przez Was kapłana zostało przesłane powiadomienie o Waszej modlitwie, prosimy o przesłanie adresu e-mail bezpośrednio do kapłana lub parafii, w której posługuje. 
  4. Podjęte na czas Adwentu adopcje można przedłużyć w dowolnym momencie – jeszcze w czasie jej trwania lub blisko zakończenia. Prosimy wówczas o skorzystanie ze stałego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w zakładce „ZGŁOSZENIE”.
  5. Jeśli podjęliście adopcję danego kapłana i jeszcze się nie zakończyła, prosimy, aby nie zgłaszać jej ponownie na okres adwentu, a dopiero w momencie, gdy dobiegnie jej koniec.