Oddany Maryi

Żaden stan lub wiek nie jest przeszkodą do życia doskonałego. Bóg bowiem nie ma względu na rzeczy zewnętrzne (…), ale na duszę (…), a żąda tylko tyle, ile dać możemy». Tymi słowami nasz nowy święty Józef Sebastian Pelczar wyrażał swoją wiarę w powszechne powołanie do świętości. Tym przekonaniem żył jako kapłan, jako profesor, rektor uniwersytetu i jako biskup. Sam do świętości dążył i innych do niej prowadził. Dokładał wszelkiej gorliwości, ale tak to czynił, aby w jego posłudze sam Chrystus był Nauczycielem i Mistrzem. Dewizą jego życia było zawołanie: «Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalane Ręce Najświętszej Maryi Panny». Serce Boże kształtowało jego duchową sylwetkę, której charakterystycznym rysem jest zawierzenie siebie, całego swego życia i posługi, Chrystusowi przez Maryję – św. Jan Paweł II

Józef Sebastian Pelczar, patron dnia dzisiejszego, urodził się w  Korczynie. Jeszcze przed narodzeniem został ofiarowany przez swoją matkę Maryi. W 1864 roku przyjął święcenia kapłańskie, studiował w Rzymie. Był starannie wykształcony – uzyskał doktoraty z teologii i prawa kanonicznego. Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, był doskonałym kaznodzieją, zajmował się także działalnością kościelno – społeczną. Był bardzo gorliwy w modlitwie do Matki Bożej. Wstąpił do III Zakonu św. Franciszka, w którym to klasztorze w Asyżu złożył profesję zakonną. W 1899 roku założył, w trosce o najbardziej potrzepujących oraz rozszerzenia Królestwa Serca Bożego w świecie, Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego – Siostry Sercanki. Kilka lat później został biskupem pomocniczym, a od 1900 roku był ordynariuszem diecezji przemyskiej. W sposób szczególny troszczył się o najbiedniejszych i chorych. Nazywano go mężem modlitwy. Zmarł 28 marca 1924 roku. W 1991 roku został beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II.

Jednym z najbardziej znanych dzieł św. Józefa Sebastiana Pelczara jest Życie duchowe czyli doskonałość chrześcijańska. To dzieło Biskupa Pelczara zawiera zbiór rad, wskazówek jak żyć by osiągnąć świętość. Sama kilka lat temu zaczęłam czytać to dzieło. Odtąd w każdym dylemacie czy też gdy potrzebuje jakiejś odpowiedzi teologicznej, czy  dotyczącej życia codziennego – sięgam po książkę św. Józefa Sebastiana Pelczara. Jego rady są niezwykle proste, a jednocześnie trafiające w sedno, wskazujące zawsze na ogromną miłość Bożą. Myślę, że warto sięgać po tą książkę, może być ona pomocą w codziennym życiu i pogłębianiu swojej duchowości. Żeby zachęcić, a jednocześnie przybliżyć sylwetkę św. Biskupa popatrzmy co nasz święty pisał o grzechu:

Grzech powszedni zmniejsza nadprzyrodzone piękno duszy, powstrzymując akty miłości i innych cnót. Dusza w stanie łaski podobna jest do pięknego zwierciadła, grzech powszedni podobny jest do prochu. Jak więc proch zaciemnia połysk zwierciadła, tak grzech powszedni przyćmiewa blask duszy. On plami i szpeci duszę. Słusznie zatem przyrównano go do plamy na czystej sukni lub do brzydkiego wrzodu na twarzy. On obdziera duszę, bo ją pozbawia wyższego stopnia łaski, a tym samym wyższego stopnia chwały. Psując zaś pobudkę dobrych uczynków, niweczy lub zmniejsza ich zasługę. Jeżeli do pióra przyczepi się włos, pismo robi się brzydkie, a nawet nieczytelne. Takim włosem jest grzech powszedni, on bowiem plami dobre uczynki albo czyni je nieużytecznymi – św. J.S. Pelczar, Życie duchowe, o grzechu śmiertelnym i środkach przeciw niemu

Magdalena Maraj

Wysyłka plakatów DDAK

Dziękujemy wydawnictwu Hlondianum za projekt i wydruk plakatów! http://www.hlondianum.pl/

Wysyłka plakatów promujących DDAK!

Jeśli macie taką możliwość, by w swojej parafii lub wspólnocie powiesić plakat DDAK – zachęcamy Was gorąco do przesłania swojego zgłoszenia. Materiały, dzięki otrzymanej darowiźnie, są rozsyłane za darmo (choć można nas wesprzeć np. poprzez dar w postaci znaczków pocztowych).

By otrzymać plakat, wystarczy wypełnić poniższy formularz i kliknąć „Wyślij!”. Odezwiemy się w ciągu 48 godzin ze szczegółami :)


Jeśli pragnęlibyście choć troszkę nas wspomóc, można przesyłać znaczki pocztowe na nasz adres. Każdy nominał mile widziany i nawet jeden (tak, jeden też!) znaczek bardzo nas ucieszy i odciąży nasz budżet. Adres widoczny po kliknięciu poniżej: