Archive for the tag "ból"

What a wonderful world

Czasem pomaganie bliźnim jest bolesne…