Archive for the tag "papież"

O świętości kapłańskiej

„Jeśli Bóg Cię wzywa, to będzie to błogosławione”