Archive for the tag "pytania"

Bóg działa przez wszystkich kapłanów: dobrych i złych

Księga Adoptowanych Kapłanów