Archive for the tag "święta"

Krzyż – na piersi nie wystarczy

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych!