Archive for the tag "święta"

Nawrócić się

Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja