Archive for the tag "wieści"

Jedni drugich brzemiona noście

Wersja anglojęzyczna