Archive for the tag "wieści"

Jesteście wielcy!

Jedni drugich brzemiona noście