Archive for the tag "patron"

Widział upadek Kościoła… i nie odszedł

Święto naszego patrona