Archive for the tag "przemyślenia"

Brama

Piękno jest w oku patrzącego… podobnie jak brzydota