Archive for the tag "przemyślenia"

Wiara to dar

Nic dziwnego

Komu wierzyć?

W cieniu pandemii

Brama

Piękno jest w oku patrzącego… podobnie jak brzydota

Życie jest życiem

„A co jeśli niedługo umrę?”

Powiedział mu po raz trzeci…

Diamenty są wieczne