Archive for the tag "przemyślenia"

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

Wielka tajemnica wiary