Archive for the tag "przemyślenia"

Sakrament Pokuty

Krzyż – na piersi nie wystarczy