Archive for the tag "przemyślenia"

I zaczął rozsyłać ich po dwóch.

Odpoczywać przy Bogu