1504603-poczta-listy-657-323

Przyszedł w końcu czas na kolejną wysyłkę Kart Adopcyjnych. Bardzo Was prosimy o zapoznanie się z jej zasadami.

Im więcej będzie zgłoszeń, tym więcej wyślemy Kart. Pragnę zwrócić uwagę Czytelników na fakt, że publikując listę wysyłkową i prosząc o pomoc – naprawdę jej potrzebujemy. Maile z danymi do wysyłki są dla nas istotne, gdyż na ich podstawie sporządzamy przesyłkę.

Dla tych, którzy nie zaglądają na stronę regularnie, istnieje możliwość subskrypcji. Wówczas otrzymuje się maile zawiadamiające o nowych notkach DDAK. Śledząc same tytuły tych notek, łatwo “wyłapać”, kiedy nadszedł czas na Waszą adopcję.

Jeżeli nie wyśle się maila z potrzebnymi danymi, Karta dla takiego kapłana na ogół jest pomijana. Dlaczego? Przy kilku tysiącach adopcji i dziesiątkach maili przychodzących każdego dnia, nie mamy możliwości przeszukiwania każdego kapłana z osobna. I nie jest to nasza zła wola – chodzi przede wszystkim o czas. Każdy z nas ma także inne obowiązki i zadania, które staramy się wypełniać. W miarę możliwości będziemy jednak wracać do tych kapłanów, którzy nie otrzymali Karty w terminie, lecz naprawdę potrzebujemy Waszego zaangażowania i pomocy – potrzebujemy Waszego maila z wypełnionymi danymi, według poniższego wzoru.

Jeżeli ktoś przegapił poprzednią wysyłkę – nie ma problemu. Wystarczy mail, a my na bieżąco będziemy sporządzać Karty Adopcyjne.

*

Prosimy wszystkich zainteresowanych o pomoc, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Jeżeli na załączonej poniżej liście zobaczycie swoją adopcję, to bardzo gorąco prosimy Was o to, byście wspomogli nas poprzez wysłanie maila na adres:  karty.adopcyjne@gmail.com z poniższymi informacjami:

 1. temat maila: Wysyłka – KA październik 2014
 2. w treści:  imię i nazwisko adoptowanego przez Was kapłana,
 3. data rozpoczęcia adopcji,
 4. czy chcecie, aby Wasze dane pojawiły się na Karcie (jeśli tak, to proszę  to wyraźnie zaznaczyć np. “chcę, by na Karcie znalazły się moje dane” i wpisać swoje imię i nazwisko),
 5. czy chcecie osobiście wręczyć Kartę kapłanowi (jeśli tak, to proszę o podanie swojego adresu pocztowego),
 6. jeżeli natomiast chcecie, aby Karta została wysłana bezpośrednio do kapłana, to  prosimy o wpisanie jego aktualnego adresu.
 • Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższego wzoru. Ułatwi nam to odczytywanie wiadomości.

 

Lista kapłanów:

 1. o. Albiniak Andrzej OMI – adopcja stała od 06 X 2014 roku
 2. ks. bp Balcerek Grzegorz – adopcja stała od 18 X 2014 roku
 3. ks. Biały Tadeusz – adopcja stała od 27 X 2014 roku
 4. ks. Bisek Sebastian – adopcja stała od 1 X 2014 roku
 5. ks. Bojarzyński Andrzej – adopcja stała od 17 X 2014 roku
 6. ks. Czarnota Waldemar –  adopcja stała od 06 X 2014 roku
 7. ks. Dolasiński Jan  – adopcja stała od 31 X 2014 roku
 8. ks. Dziedzic Mateusz – adopcja stała od 28 X 2014 roku
 9. ks. Dziedziul Andrzej MIC – adopcja stała od 02 X 2014 roku
 10. ks. Gomółka Paweł – adopcja stała od 31 X 2014 roku
 11. ks. Hęś Tomasz – adopcja stała od 29 X 2014 roku
 12. ks. Jaszczuk Krzysztof – adopcja stała od 19 X 2014 roku
 13. o. Kita Arkadiusz CR – adopcja stała od 23 X 2014 roku
 14. ks. Knapik Ryszard – adopcja stała od 07 X 2014 roku
 15. ks. Kondzior Sławomir F.D. – adopcja stała od 21 X 2014 roku
 16. ks. Kostrzewa Sławomir – adopcja stała od 26 X 2014 roku
 17. o. Kośla Romuald OFM – adopcja stała od 10 X 2014 roku
 18. o. Kozacki Paweł OP – adopcja stała od 17 X 2014 roku
 19. ks. Listwan Piotr – adopcja stała od 04 X 2014 roku
 20. ks. Manjackal Jiji – adopcja stała od 05 X 2014 roku
 21. o. Mielewczyk Andrzej OFMConv. – adopcja stała od 21 X 2014 roku
 22. ks. Motylewski Szymon –  adopcja stała od 17 X 2014 roku
 23. ks. Nasiłowski Marek F.D. – adopcja stała od 21 X 2014 roku
 24. ks. Niedojadło Mikołaj – adopcja stała od 05 X 2014 roku
 25. ks. Olewiński Paweł – adopcja stała od 21 X 2014 roku
 26. ks. Olszewski Michał SCJ – adopcja stała od 25 X 2014 roku
 27. ks. Palasz Piotr – adopcja stała od 18 X 2014 roku
 28. ks. Pieja Wiesław – adopcja stała od 07 X 2014 roku
 29. dk. Prausa Łukasz SAC – adopcja stała od 04 X 2014 roku
 30. ks. Pruski Sylwester – adopcja stała od 15 X 2014 roku
 31. ks. Rajchel Marian – adopcja stała od 27 X 2014 roku
 32. o. Ratajczak Paweł OMI – adopcja stała od 31 X 2014 roku
 33. o. Rogowski Zbigniew OFM – adopcja stała od 27 X 2014 roku
 34. ks. Stanek Tomasz – adopcja stała od 10 X 2014 roku
 35. ks. Stanios Paweł – adopcja stała od 26 X 2014 roku
 36. ks. Starosta Bernard – adopcja stała od 30 X 2014 roku
 37. o. Stasiowski Marcin CM – adopcja stała od 07 X 2014 roku
 38. ks. Szweter Sławomir – adopcja stała od 29 X 2014 roku
 39. ks. Szymański Wojciech CSMA – adopcja stała od 22 X 2014 roku
 40. o. Tokarczyk Andrzej MIC – adopcja stała od 21 X 2014 roku
 41. ks. Urbaniak Dawid – adopcja stała od 20 X 2014 roku
 42. o. Wójcicki Tomasz OCD – adopcja stała od 22 X 2014 roku
 43. ks. Ziemieśkiewicz Andrzej – adopcja stała od 22 X 2014 roku
 44. ks. Zioło Piotr – 1. adopcja stała od 01 X 2014 roku
 45. ks. Zok Joachim SVD – adopcja stała od 07 X 2014 roku
 46. ks. Zwoliński Józef – adopcja stała od 31 X 2014 roku

O świętości kapłańskiej

Posted: 13 Luty 2015 by Agnieszka Dankiewicz in Uncategorized
Tagi: , ,

1897_0

Zaczynamy więc, ukochani synowie, od tego, że was zachęcamy do świątobliwości życia, której godność wasza wymaga. Ktokolwiek bowiem dostępuje kapłaństwa, dostępuje go nie dla siebie tylko, ale dla innych: „Albowiem każdy Najwyższy kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa postanowień w tym, co do Boga należy” (Hbr 5, 1). To samo powiedział i Chrystus, który porównał kapłanów z solą i z światłem, dla określenia celu ich działalności. Światłem więc świata, solą ziemi jest kapłan.

Nikomu zapewne nie jest tajnym, że tym [świętym] czyni kapłana nauczanie prawdziwej wiary. Któżby zarazem nie wiedział, że nauczanie to nie ma żadnego prawie znaczenia, jeżeli kapłan nie potwierdza słów swoich własnym przykładem? Słuchacze uczynią zarzut obelżywy wprawdzie, lecz zasłużony: „Wyznają, iż Boga znają, lecz się uczynkami zapierają” (Tt 1, 16). I odrzucą oni naukę kapłana i nie będą ze światła jego korzystali. Dlatego Chrystus sam, stawszy się wzorem kapłanów, nauczał najpierw czynem, a potem słowem.

Nie będzie też mógł być solą ziemi kapłan, który nie dąży do świętości; sól bowiem zepsuta i skażona nie jest przydatną do zachowania niczego; gdzie zaś nie ma świętości, tam musi być zepsucie. Dlatego Chrystus, posługując się tym samym podobieństwem, nazywa takich kapłanów solą zwietrzałą, która „na nic się więcej nie godzi, jedno aby była precz wyrzucona i podeptana od ludzi” (Mt 5, 13).

Prawda ta jest oczywistą tym bardziej, że wykonujemy urząd kapłański nie w imieniu własnym, ale w imieniu Jezusa Chrystusa – „tak niechaj człowiek o nas rozumie jak o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych” (1 Kor 4, 1).

Świętość życia o tyle jest owocem naszej woli, o ile tę wzmacnia Bóg pomocą swej łaski. Dlatego Bóg obficie nas zaopatrzył, żeby nam nigdy nie zabrakło daru łaski. Jeżeli jej tylko będziemy pożądali, przede wszystkim dostępujemy jej przez usilną modlitwę.

Pomiędzy modlitwą a świętością zachodzi niewątpliwie taki związek konieczny, że jedna bez drugiej żadnym sposobem istnieć nie może. Dlatego zgadza się zupełnie z prawdą zdanie Chryzostoma: „Uważam za rzecz jasną dla wszystkich, iż jest po prostu niepodobieństwem żyć cnotliwie bez obrony modlitwy”. Trafne też jest orzeczenie Augustyna: „Naprawdę umie żyć dobrze, kto dobrze umie się modlić”.

Mocniej jednak przekonał nas o tych prawdach Chrystus sam i częstą zachętą a najwięcej swoim przykładem. Żeby się bowiem modlić, oddalał się na pustynie, albo sam wychodził na góry; noce całe przepędzał na modlitwie; świątynię odwiedzał często; a nawet wśród cisnących się do niego tłumów modlił się publicznie, podnosząc oczy ku niebu; przybity wreszcie do krzyża, wśród męki konania, wołał głośno do Ojca, błagając go ze łzami. O tym więc nie możemy wątpić, że kapłan powinien szczególniejszym sposobem miłować modlitwę, jeżeli ma okazywać się godnym swego stanowiska i godnie piastować swój urząd.

Jeżeli zaś szczera miłość wasza, ukochani synowie, spotka się, jak bywa bardzo często, z niechęcią, obelgą, oszczerstwem, nie poddawajcie się z tego powodu smutkowi i „nie ustawajcie dobrze czynić” (2 Tes 3, 13). Miejcie przed oczyma owe tak liczne i pełne zasług zastępy tych, którzy za przykładem apostołów znosząc najdotkliwszą zelżywość dla imienia Chrystusowego, „szli radując się” (Dz 5, 41) i błogosławili, gdy im złorzeczono. Synami bowiem jesteśmy i braćmi świętych, których imiona jaśnieją w księdze żywota, których chwałę głosi Kościół: „Nie czyńmy zelżywości sławie naszej!” (1 Mach 9, 10).

Fragmenty ekshortacji Haerent animo

(O świętości kapłańskiej)

Św. Pius X

Ostatnie tygodnie 2014 roku spędziliśmy nad Kartami Adopcyjnymi. Pragniemy podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy przysłali nam znaczki – trochę Kart do wysłania się uzbierało, więc były naprawdę pomocne. Wielkie Bóg zapłać wszystkim za wsparcie!

Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych. Każdy z członków poświęcał akcji tyle czasu, ile mógł, ale praca, nauka czy codzienne problemy często przeszkadzały nam, by wszystko funkcjonowało jak w szwajcarskim zegarku. Nie jesteśmy przecież anonimową, biurokratyczną machiną. Za Waszymi mailami kryjecie się WY – konkretne osoby z całym bagażem radości, doświadczeń, smutków i wiary. Podobnie jest z nami. DDAK to inicjatywa, którą tak naprawdę nie tworzą jej członkowie „oficjalni”, lecz MY WSZYSCY – to jest Ci, którzy piszą do DDAK i Ci, którzy odpowiadają. Tworzymy to Dzieło wspólnie. Dlatego tak bardzo cieszą Wasze maile z poprawkami, korektami czy pytaniami – bo to znaczy, że czujecie się częścią inicjatywy, macie poczucie odpowiedzialności za swoje zobowiązanie i jesteście naprawdę zaangażowani. Przy tysiącach adopcji trochę się można pogubić, więc jesteśmy wdzięczni, że możemy liczyć na Waszą pomoc :)

Rok 2014 był czasem stabilnym, ale i nieco statycznym. Wszak my  nigdy nie miewamy wolnego, więc trochę z  sił opadliśmy, co było głównie widać po tym, że pojawiało się mniej notek – za to więcej mieliśmy zakulisowej „roboty”.  Ale to… bardzo dobrze :) Po pierwszych falach zachwytu i euforii, przyszedł czas na spokój i systematyczność, niezależną od kryzysów i powątpiewań.  To zawsze jest krok na przód i to nas bardzo cieszy. Podjęto ponad 2200 zobowiązań modlitewnych, a ponadto wzrosła liczba przedłużeń wcześniej podjętych adopcji. Wasza wytrwałość jest dla nas potężnym zastrzykiem energii i mobilizacji do dalszej walki.

Dzięki za miniony rok. A sporej części z Was – za minione lata, bo mnóstwo jest takich osób, które są z nami niemal od początku. Dziękujemy Wam za modlitwę, wiadomości, ponaglenia, nawet drobne szturchańce – bo są potrzebne. Wszak jesteśmy Kościołem, wspólnotą. I za dar tej wspólnoty z Wami – jesteśmy wdzięczni Panu Bogu – bo to przecież tak naprawdę Jego pomysł i akcja :)

*

Dla sporej części członków DDAK zbliża się czas sesji egzaminacyjnych na studiach, dlatego ruszamy z kolejną wysyłką możliwie szybko.

Jeśli czekacie na Kartę Adopcyjną dla swojej adopcji – pamiętajcie o możliwości subskrypcji. Wówczas na Wasz adres mailowy przychodzą wiadomości o nowych wpisach na stronie. Po samym tytule poznacie, że przyszedł czas także na Was :)

Jeżeli nie wyśle się maila z potrzebnymi danymi, Karta dla takiego kapłana na ogół jest pomijana. Dlaczego? Przy kilku tysiącach adopcji i dziesiątkach maili przychodzących każdego dnia, nie mamy możliwości przeszukiwania każdego kapłana z osobna. I nie jest to nasza zła wola – chodzi przede wszystkim o czas. Każdy z nas ma także inne obowiązki i zadania, które staramy się wypełniać. Dlatego bardzo potrzebujemy Waszego zaangażowania i pomocy – potrzebujemy Waszego maila z wypełnionymi danymi, według poniższego wzoru.

Jeżeli ktoś przegapił poprzednią wysyłkę – nie ma problemu. Wystarczy mail, a my na bieżąco będziemy sporządzać Karty Adopcyjne.

*

Prosimy wszystkich zainteresowanych o pomoc, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Jeżeli na załączonej poniżej liście zobaczycie swoją adopcję, to bardzo gorąco prosimy Was o to, byście wspomogli nas poprzez wysłanie maila na adres:  karty.adopcyjne@gmail.com z poniższymi informacjami:

 1. temat maila: Wysyłka – KA sierpień/wrzesień 2014
 2. w treści:  imię i nazwisko adoptowanego przez Was kapłana,
 3. data rozpoczęcia adopcji,
 4. czy chcecie, aby Wasze dane pojawiły się na Karcie (jeśli tak, to proszę  to wyraźnie zaznaczyć np. “chcę, by na Karcie znalazły się moje dane” i wpisać swoje imię i nazwisko),
 5. czy chcecie osobiście wręczyć Kartę kapłanowi (jeśli tak, to proszę o podanie swojego adresu pocztowego),
 6. jeżeli natomiast chcecie, aby Karta została wysłana bezpośrednio do kapłana, to  prosimy o wpisanie jego aktualnego adresu.
 • Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższego wzoru. Ułatwi nam to odczytywanie wiadomości.

*

Sierpień 2014:

 1. ks. Barylak Paweł SDB – adopcja stała od 09 VIII 2014 roku
 2. ks. Bensz Sebastian – adopcja stała od 02 VIII 2014 roku
 3. o. Bielecki Leonard Piotr OFM – adopcja stała od 05 VIII 2014 roku
 4. ks. Bunia Daniel – adopcja stała od 26 VIII 2014 roku
 5. o. Czwichocki Wojciech OP – adopcja stała od 16 VIII 2014 roku
 6. ks. bp Dajczak Edward – adopcja stała od 15 VIII 2014 roku
 7. ks. Derdziński Damian – adopcja stała od 05 VIII 2014 roku
 8. o. Doroziński Tomasz OSPPE – adopcja stała od 03 VIII 2014 roku
 9. ks. Faron Krzysztof – adopcja stała od 10 VIII 2014 roku
 10. ks. Godlewski Andrzej – adopcja stała od 11 VIII 2014 roku
 11. ks. Grelewicz Łukasz – adopcja stała od 24 VIII 2014 roku
 12. ks. Grochla Mateusz – adopcja stała od 24 VIII 2014 roku
 13. ks. Grzegorzewski Zbigniew – adopcja stała od 17 VIII 2014 roku
 14. ks. Gwiazda Paweł – adopcja stała od 26 VIII 2014 roku
 15. ks. Hołda Łukasz MS – adopcja stała od 03 VIII 2014 roku
 16. ks. Iwańczuk Bogdan – adopcja stała od 06 VIII 2014 roku
 17. ks. Izbicki Adam – adopcja stała od 03 VIII 2014 roku
 18. ks. Jabłkowski Rafał – adopcja stała od 27 VIII 2014 roku
 19. ks. Jaskuła Michał – adopcja stała od 04 VIII 2014 roku
 20. o. Jednoróg Michał OFMConv. – adopcja stała od 10 VIII 2014 roku
 21. ks. Kaczkowski Jan – adopcja stała od 26 VIII 2014 roku
 22. o. Kałdowski Artur SVD – 1. adopcja stała od 01 VIII 2014 roku P; 2. adopcja stała od 01 VIII 2014 roku
 23. ks. Kasperczyk Jacek – adopcja stała od 13 VIII 2014 roku
 24. ks. Kopacz Mariusz – adopcja stała od 29 VIII 2014 roku
 25. ks. Koterbski Radosław – adopcja stała od 16 VIII 2014 roku
 26. ks. Krajewski Dariusz – adopcja stała od 27 VIII 2014 roku
 27. ks. Kubicki Mariusz – adopcja stała od 12 VIII 2014 roku
 28. ks. Kulczyński Maciej – adopcja stała od 06 VIII 2014 roku
 29. ks. Kuliński Mateusz – adopcja stała od 04 VIII 2014 roku
 30. ks. Langenfeld Łukasz – 1. adopcja stała od 23 VIII 2014 roku; 2. adopcja stała od 23 VIII 2014 roku
 31. ks. Laskowski Grzegorz – adopcja stała od 27 VIII 2014 roku
 32. ks. Listopad Piotr – adopcja stała od 04 VIII 2014 roku
 33. ks. Lubaszka Stanisław – adopcja stała od 04 VIII 2014 roku
 34. ks. Ludwin Sebastian TChr – adopcja stała od 28 VIII 2014 roku
 35. ks. Makowski Tomasz – adopcja stała od 03 VIII 2014 roku
 36. o. Marszałkowski Rajmund OFMConv. – adopcja stała od 14 VIII 2014 roku
 37. ks. Maśnica Piotr – adopcja stała od 04 VIII 2014 roku
 38. ks. Mendyk Łukasz – adopcja stała od 27 VIII 2014 roku
 39. ks. Miciński Alosza MIC – adopcja stała od 26 VIII 2014 roku
 40. ks. Mrzygłód Michał – adopcja stała od 11 VIII 2014 roku
 41. ks. Myrta Łukasz – adopcja stała od 23 VIII 2014 roku
 42. ks. Parys Andrzej – 1. adopcja stała od 13 VIII 2014 roku; 2. adopcja stała od 25 VIII 2014 roku
 43. ks. Paśko Tomasz – adopcja stała od 13 VIII 2014 roku
 44. o. Pawłowski Wojciech SVD – adopcja stała od 06 VIII 2014 roku
 45. ks. Pazdan Witold – adopcja stała od 22 VIII 2014 roku
 46. o. Piechocki Piotr OSPPE – adopcja stała od 26 VIII 2014 roku
 47. ks. Piotrowski Maciej – adopcja stała od 11 VIII 2014 roku
 48. ks. Płonka Jakub – adopcja stała od 07 VIII 2014 roku
 49. ks. Rechul Czesław – adopcja stała od 06 VIII 2014 roku
 50. ks. Rysztowski Edward – adopcja stała od 01 VIII 2014 roku
 51. o. Safian Wiesław OMI – adopcja stała od 05 VIII 2014 roku
 52. ks. Sikora Janusz SDB – adopcja stała od 28 VIII 2014 roku
 53. o. Skorupa Euzebiusz Damian OFM – adopcja stała od 15 VIII 2014 roku
 54. ks. Skrzypczyk Tadeusz – adopcja stała od 29 VIII 2014 roku
 55. ks. Skwarka Leszek – adopcja stała od 28 VIII 2014 roku
 56. ks. Słomiński Adam TChr – adopcja stała od 11 VIII 2014 roku
 57. ks. Soczek Łukasz MS – adopcja stała od 03 VIII 2014 roku
 58. ks. Sroka Andrzej – adopcja stała od 13 VIII 2014 roku
 59. ks. Sroka Janusz – adopcja stała od 20 VIII 2014 roku
 60. ks. bp Stepnowski Janusz – adopcja stała od 03 VIII 2014 roku
 61. o. Szczygieł Grzegorz CP – adopcja stała od 16 VIII 2014 roku
 62. ks. Tomczak Janusz – adopcja stała od 06 VIII 2014 roku
 63. ks. Urban Marek – adopcja stała od 04 VIII 2014 roku
 64. ks. Wachowiak Daniel – adopcja stała od 17 VIII 2014 roku
 65. ks. Waliczek Dawid SDB – adopcja stała od 17 VIII 2014 roku
 66. ks. Węsierski Marek – adopcja stała od 01 VIII 2014 roku
 67. ks. Winiarski Maciej – adopcja stała od 13 VIII 2014 roku
 68. ks. Wojakiewicz Paweł CSMA – adopcja stała od 01 VIII 2014 roku
 69. ks. Zdon Marcin – adopcja stała od 28 VIII 2014 roku

*

Wrzesień 2014:

 1. o. Bartczak Krzysztof OFMConv. – adopcja stała od 03 IX 2014 roku
 2. o. Biedalak Łukasz OSPPE – adopcja stała od 25 IX 2014 roku
 3. ks. Celiński Łukasz – adopcja stała od 03 IX 2014 roku
 4. ks. Cichosz Stanisław – adopcja stała od 22 IX 2014 roku
 5. ks. Cholewa Marcin – adopcja stała od 30 IX 2014 roku
 6. ks. Chyza Mirosław SDB – adopcja stała od 04 IX 2014 roku
 7. ks. Cichoń Piotr – adopcja stała od 11 IX 2014 roku
 8. ks. Cisło Damian – adopcja stała od 19 IX 2014 roku
 9. ks. Dąbrówka Michał – adopcja stała od 11 IX 2014 roku
 10. o. Dybka Paweł OFMConv. – adopcja stała od 02 IX 2014 roku
 11. ks. Fabiańczyk Adam – adopcja stała od 22 IX 2014 roku
 12. ks. Fedorowicz Piotr MIC – adopcja stała od 27 IX 2014 roku
 13. ks. Fiećko Kazimierz – adopcja stała od 08 IX 2014 roku
 14. ks. Filipowicz Jakub – adopcja stała od 08 IX 2014 roku
 15. ks. Flis Krzysztof – adopcja stała od 02 IX 2014 roku
 16. ks. Galle Maciej – adopcja stała od 14 IX 2014 roku
 17. ks. Golus Piotr – adopcja stała od 10 IX 2014 roku
 18. ks. Hałucha Artur – adopcja stała od 20 IX 2014 roku
 19. ks. Jackowiak Mieczysław – adopcja stała od 03 IX 2014 roku
 20. ks. Jakubiec Józef – adopcja stała od 25 IX 2014 roku
 21. o. Jasiulewicz Robert OSPPE – adopcja stała od 25 IX 2014 roku
 22. ks. Kaczmarczyk Paweł – adopcja stała od 12 IX 2014 roku
 23. ks. Kłeczek Andrzej – adopcja stała od 25 IX 2014 roku
 24. ks. Kołkiewicz Adam – adopcja stała od 04 IX 2014 roku
 25. ks. Kraska Roland – adopcja stała od 13 IX 2014 roku
 26. ks. Król Paweł – adopcja stała od 02 IX 2014 roku
 27. ks. Langenfeld Łukasz – adopcja stała od 03 IX 2014 roku
 28. ks. Lech Wojciech – 1. adopcja stała od 11 IX 2014 roku; 2. adopcja stała od 14 IX 2014 roku
 29. ks. Lipiński Krzysztof – adopcja stała od 17 IX 2014 roku
 30. ks. Łamasz Andrzej – adopcja stała od 14 IX 2014 roku
 31. o. Majewski Roman OSPPE – adopcja stała od 03 IX 2014 roku
 32. ks. Marczyński Adam – adopcja stała od 13 IX 2014 roku
 33. ks. Maszczyk Robert – adopcja stała od 23 IX 2014 roku
 34. ks. Mazur Radosław – adopcja stała od 02 IX 2014 roku
 35. ks. Mądry Grzegorz – adopcja stała od 20 IX 2014 roku
 36. ks. Mielnik Bogusław – adopcja stała od 09 IX 2014 roku
 37. ks. Mikuła Jerzy SDB – adopcja stała od 25 IX 2014 roku
 38. ks. Nalborski Andrzej – adopcja stała od 24 IX 2014 roku
 39. o. Nesterowicz Jakub OP – adopcja stała od 08 IX 2014 roku
 40. ks. Nowak Jarosław – adopcja stała od 03 IX 2014 roku
 41. ks. Nowicki Kazimierz – adopcja stała od 28 IX 2014 roku
 42. o. Okrój Piotr OFMConv. – adopcja stała od 01 IX 2014 roku
 43. o. Ostoja-Lniski Damian OSPPE – adopcja stała od 25 IX 2014 roku
 44. o. Pacan Michał OSPPE – adopcja stała od 25 IX 2014 roku
 45. ks. Paciorek Piotr – adopcja stała od 14 IX 2014 roku
 46. ks. Pieprz Daniel – adopcja stała od 03 IX 2014 roku
 47. ks. Pieróg Andrzej – adopcja stała od 25 IX 2014 roku
 48. ks. Pierzchało Marcin – adopcja stała od 27 IX 2014 roku
 49. ks. Plewa Tomasz – adopcja stała od 22 IX 2014 roku
 50. ks. Podfigórny Stanisław – adopcja stała od 04 IX 2014 roku
 51. ks. Ponitka Paweł – adopcja stała od 08 IX 2014 roku
 52. ks. Rechul Czesław – adopcja stała od 13 IX 2014 roku
 53. o. bp Reimann Antoni Bonifacy OFM – adopcja stała od 23 IX 2014 roku
 54. ks. Romański Marek – adopcja stała od 19 IX 2014 roku
 55. ks. Raszpla Andrzej – adopcja stała od 18 IX 2014 roku
 56. o. Rydzyk Tadeusz CSsR – adopcja stała od 03 IX 2014 roku
 57. ks. Ryś Mateusz – adopcja stała od 25 IX 2014 roku
 58. ks. Skiba Michał TChr – adopcja stała od 25 IX 2014 roku
 59. ks. Smoleń Jerzy – adopcja stała od 02 IX 2014 roku
 60. ks. Sobol Paweł – adopcja stała od 02 IX 2014 roku
 61. o. Sroka Bogusław OSPPE – adopcja stała od 03 IX 2014 roku
 62. ks. Strzelichowski Krzysztof – adopcja stała od 25 IX 2014 roku
 63. ks. Sztamberek Wojciech – adopcja stała od 21 IX 2014 roku
 64. o. Szymczyk Tomasz SJ – adopcja stała od 02 IX 2014 roku
 65. o. Ścibor Piotr OCD – adopcja stała od 30 IX 2014 roku
 66. ks. Trąbka Józef – adopcja stała od 19 IX 2014 roku
 67. o. Twaróg Jacek Jerzy OFM – adopcja stała od 23 IX 2014 roku
 68. ks. Wąsat Bartosz – adopcja stała od 04 IX 2014 roku
 69. o. bp. Wilk Jan Kazimierz OFM – adopcja stała od 23 IX 2014 roku
 70. ks. Wyszyński Grzegorz – adopcja stała od 17 IX 2014 roku
 71. ks. Zug Gerard – adopcja stała od 24 IX 2014 roku
 72. ks. Żołądkiewicz Mariusz – adopcja stała od 08 IX 2014 roku
 73. ks. Żuk Łukasz – adopcja stała od 02 IX 2014 roku
 74. ks. Życiński Wojciech SDB – adopcja stała od 25 IX 2014 roku

Wszystkie odcienie codzienności

Posted: 5 Styczeń 2015 by Sandra Kwiecień in przemyślenia
Tagi:

burst_of_colors_by_robinhedberg-d4ga9hv

W wierze jest czasem tak jak z małżeństwem. Są okresy pełne pasji i eksplozji miłości, ale bywają też momenty pełne spokoju, niemal codziennej rutyny przepełnionej od czasu do czasu lekkim znużeniem lub siłą przyzwyczajenia. Nie jest to jednak żaden kryzys. To naturalna kolej rzeczy, którą trzeba zaakceptować – życie wiary, tak jak życie w związku, nie jest nieustanną kanonadą emocjonalnych fajerwerków, lecz potęgą codzienności, w której zwyciężać ma nasza wierność.

Znajomy buddysta powiedział mi kiedyś, że czegoś w chrześcijanach nie rozumie. Niedzielną Mszę świętą traktujemy jako obowiązek i pewien wysiłek. A tymczasem pójście do kościoła to tak naprawdę wakacje. Dobrze, że idziesz – tak masz zrobić. Ale to tylko moment zatrzymania i nabrania sił. Prawdziwy akt wiary zaczyna się po wyjściu z kościoła, gdyż dopiero wtedy pokazujesz, czy coś z tego wszystkiego, co Bóg do Ciebie powiedział, dotarło do Twojego serca  i umysłu. Czy Bogu uwierzyłeś i czy robisz to, co do Ciebie należy. Doskonale podsumowuje to znane powiedzenie – to, że stoisz w kościele podczas niedzielnej Mszy świętej nie czyni z Ciebie chrześcijanina, tak jak stanie w garażu nie czyni Cię samochodem.

Każdy dzień jest od tego, by wciąż na nowo sobie uświadamiać tę prawdę o codziennym wysiłku bycia świadkiem Chrystusa. Tylko, że ludzie zwykle potrzebują dobrej okazji, jakiegoś punktu zwrotnego w ich życiu, by postawić cezurę i powiedzieć: teraz zacznę od nowa. Pan Bóg daje nam na to każdy dzień, wręcz każdy moment naszego życia, lecz my – przyzwyczajeni do tego daru – traktujemy to jako zwykłą powszedniość. Możemy więc znaleźć inną okazję: choćby i początek nowego roku. Obok postanowień o odchudzaniu i chodzeniu na siłownię, możemy postawić sobie za cel: codziennie kochać. I tak jak większość postanowień noworocznych, Twoje marzenie może spalić na panewce, bo to, że nie wyjdzie Ci raz, drugi i trzeci, sprawi, że się poddasz. Codzienne ćwiczenie przez 5 minut dla wielu jest czymś nieosiągalnym, więc nie myśl, że z modlitwą będzie Ci łatwiej. Co nie znaczy, że jest to dobra wymówka, by zrezygnować. Każdego dnia musisz wstać i pójść do pracy/na uczelnię/ do szkoły i robić to, co do Ciebie należy. Masz jakąś motywację, która Cię napędza do czynienia tego, na co nie zawsze masz ochotę. Ale jednak idziesz, prawda?

Wierność. Pan Bóg nie robi sobie przerwy od kochania nas. Nigdy nie robił. I nie ma co tłumaczyć się, że On jest Bogiem, więc się nie męczy. Stwórca odebrał nam ten argument, gdy Logos, Syn Boży, stał się Człowiekiem. I każdego dnia udowadniał, że codzienna miłość jest możliwa. Czasem jest radosna, jak na weselu w Kanie Galilejskiej, czasem smutna jak przy śmierci Łazarza, z kolei kiedy indziej pełna gniewu jak przy wyrzuceniu kupców ze świątyni, a czasem zadaje nam ból – jak w Ogrójcu. Miłość ma wszystkie odcienie codzienności i w tym roku zapraszam Cię do pochylenia się nad Twoją miłością. Zaakceptuj ją taką, jaką jest. Bez oszukiwania i wmawiania sobie cudów na kiju. Daj Panu Bogu, całkowicie szczerze, to co w danej chwili masz i odczuwasz. On zrobi resztę.

Niech nasza miłość będzie spokojna. Nie poddająca się tak łatwo temu, co zewnętrzne. Mamy niezawodną, najsilniejszą Skałę na świecie, więc nie dajmy się miotać byle wietrzykowi.

Nie choinka, lecz Bóg Wcielony

Posted: 25 Grudzień 2014 by Sandra Kwiecień in święta

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11). Łaską, która ukazała się światu jest Jezus, narodzony z Maryi Dziewicy, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. Wszedł On w naszą historię, dzielił naszą drogę.  

Przyszedł, aby nas wyzwolić z ciemności i dać nam światło. W Nim ukazała się łaska, miłosierdzie, czułość Ojca: Jezus jest Miłością, która stała się Ciałem. Jest nie tylko Nauczycielem mądrości. Nie jest jakimś ideałem, do którego dążymy i wiemy, że jesteśmy od Niego nieubłaganie dalecy, ale jest sensem życia i historii, który rozbił swój namiot pośród nas.

Bóg nas kocha, kocha nas tak bardzo, że dał swego Syna, jako naszego brata, jako światło w naszych ciemnościach. Pan nam powtarza: „Nie bójcie się!” (Łk 2,10)


(papież Franciszek)

Dla nas, chrześcijan, Boże Narodzenie to nie mikołaj i prezenty, lecz Bóg Wcielony. Dlatego wszystkim Uczestnikom i Czytelnikom tej strony, wdzięczni za Wasze dobro, wsparcie i pomoc – życzymy, aby czas Bożego Narodzenia stał się okazją do docenienia daru, jakim jest miłość Boga do człowieka. Niech ta miłość rozpala nasze rodziny, przyjaźnie i wszystkie relacje, abyśmy razem stawali się tymi, którzy niosą Dobrą Nowinę o Bogu, Który Kocha. Niech każdy dzień Nowego Roku będzie obfity w Boże błogosławieństwo i nasze otwarcie na Ducha Świętego. Nie ustawajmy w modlitwie i w wierności swojemu powołaniu – niezależnie od tego, jaką drogą kroczymy.

Wesołych Świąt :)

Ekipa DDAK

Karty Adopcyjne – adopcje stałe z czerwca i lipca 2014 roku

Posted: 10 Grudzień 2014 by Sandra Kwiecień in karta adopcyjna

pile-of-letters

Życie ma to do siebie, że jest tak bogate i nieprzewidywalne, że często nasze plany nie układają się po naszej myśli. Można próbować organizować skrupulatnie pewne rzeczy, ale czas i tak weryfikuje czy wszystko się uda :)

Trochę przestoju w wysyłce Kart Adopcyjnych było, ale już spieszymy z nadrabianiem zaległości :)

Standardowo, poniżej garść podstawowych informacji. Co miesiąc są te same, lecz z uwagi na to, że i tak wiele osób się myli, powtarzamy je raz jeszcze:

*

Im więcej będzie zgłoszeń, tym więcej wyślemy Kart. Pragnę zwrócić uwagę Czytelników na fakt, że publikując listę wysyłkową i prosząc o pomoc – naprawdę jej potrzebujemy. Maile z danymi do wysyłki są dla nas istotne, gdyż na ich podstawie sporządzamy przesyłkę.

Dla tych, którzy nie zaglądają na stronę regularnie, istnieje możliwość subskrypcji. Wówczas otrzymuje się maile zawiadamiające o nowych notkach DDAK. Śledząc same tytuły tych notek, łatwo “wyłapać”, kiedy nadszedł czas na Waszą adopcję.

Jeżeli nie wyśle się maila z potrzebnymi danymi, Karta dla takiego kapłana na ogół jest pomijana. Dlaczego? Przy kilku tysiącach adopcji i dziesiątkach maili przychodzących każdego dnia, nie mamy możliwości przeszukiwania każdego kapłana z osobna. I nie jest to nasza zła wola – chodzi przede wszystkim o czas. Każdy z nas ma także inne obowiązki i zadania, które staramy się wypełniać. W miarę możliwości będziemy jednak wracać do tych kapłanów, którzy nie otrzymali Karty w terminie, lecz naprawdę potrzebujemy Waszego zaangażowania i pomocy – potrzebujemy Waszego maila z wypełnionymi danymi, według poniższego wzoru.

Jeżeli ktoś przegapił poprzednią wysyłkę – nie ma problemu. Wystarczy mail, a my na bieżąco będziemy sporządzać Karty Adopcyjne.

*

Prosimy wszystkich zainteresowanych o pomoc, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Jeżeli na załączonej poniżej liście zobaczycie swoją adopcję, to bardzo gorąco prosimy Was o to, byście wspomogli nas poprzez wysłanie maila na adres:  karty.adopcyjne@gmail.com z poniższymi informacjami:

 1. temat maila: Wysyłka – KA czerwiec/lipiec 2014
 2. w treści:  imię i nazwisko adoptowanego przez Was kapłana,
 3. data rozpoczęcia adopcji,
 4. czy chcecie, aby Wasze dane pojawiły się na Karcie (jeśli tak, to proszę  to wyraźnie zaznaczyć np. “chcę, by na Karcie znalazły się moje dane” i wpisać swoje imię i nazwisko),
 5. czy chcecie osobiście wręczyć Kartę kapłanowi (jeśli tak, to proszę o podanie swojego adresu pocztowego),
 6. jeżeli natomiast chcecie, aby Karta została wysłana bezpośrednio do kapłana, to  prosimy o wpisanie jego aktualnego adresu.
 • Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższego wzoru. Ułatwi nam to odczytywanie wiadomości.

Czerwiec

 1. o. Arndt Piotr OFMCap. – adopcja stała od 22 VI 2014 roku
 2. ks. Auguściak Łukasz SDB – adopcja stała od 03 VI 2014 roku
 3. o. Binkiewicz Cezary OP – adopcja stała od 05 VI 2014 roku
 4. ks. Bocheński Rafał – adopcja stała od 01 VI 2014 roku
 5. o. Chmielewski Sebastian OCD – adopcja stała od 03 VI 2014 roku
 6. ks. Chyliński Roman CSMA – adopcja stała od 20 VI 2014 roku
 7. ks. Czadowski Krzysztof – adopcja stała od 03 VI 2014 roku
 8. ks. Czuwara Szymon – adopcja stała od 03 VI 2014 roku
 9. ks. Daniec Rafał – adopcja stała od 16 VI 2014 roku
 10. ks. Dobrowolski Paweł – adopcja stała od 25 VI 2014 roku
 11. ks. Dutka Łukasz – adopcja stała od 01 VI 2014 roku
 12. ks. Filipowicz Jakub – adopcja stała od 09 VI 2014 roku
 13. ks. Glibowski Daniel – adopcja stała od 09 VI 2014 roku
 14. ks. Gortyński Maciej – adopcja stała od 08 VI 2014 roku
 15. ks. Graczyk Michał – adopcja stała od 15 VI 2014 roku
 16. ks. Grala Tomasz – adopcja stała od 23 VI 2014 roku
 17. ks. Hajduk Roman – adopcja stała od 09 VI 2014 roku
 18. ks. Jabłoński Piotr – adopcja stała od 17 VI 2014 roku
 19. ks. Jakubczak Paweł – adopcja stała od 23 VI 2014 roku
 20. ks. Jamroży Daniel SDS – adopcja stała od 08 VI 2014 roku
 21. o. Janus Jan OFMConv. – adopcja stała od 29 VI 2014 roku
 22. ks. Janusz Mirosław – adopcja stała od 02 VI 2014 roku
 23. ks. Jarosz Piotr – adopcja stała od 26 VI 2014 roku
 24. ks. Jezierski Dominik – adopcja stała od 03 VI 2014 roku
 25. ks. bp Kiernikowski Zbigniew – adopcja stała od 28 VI 2014 roku
 26. ks. Klawikowski Wojciech – adopcja stała od 23 VI 2014 roku
 27. ks. Knapik Ryszard – adopcja stała od 12 VI 2014 roku
 28. ks. Koladyński Wojciech – adopcja stała od 18 VI 2014 roku
 29. ks. Kosior Przemysław SSP – adopcja stała od 27 VI 2014 roku
 30. ks. Kowalski Kamil – adopcja stała od 30 VI 2014 roku
 31. ks. Krzywda Mateusz SDB – adopcja stała od 03 VI 2014 roku
 32. ks. Kumor Andrzej – adopcja stała od 28 VI 2014 roku
 33. ks. Kuskowski Janusz SDB – adopcja stała od 27 VI 2014 roku
 34. ks. Kuśmierczyk Jarosław – adopcja stała od 30 VI 2014 roku
 35. o. Madej Andrzej OMI – adopcja stała od 02 VI 2014 roku
 36. ks. Malczewski Piotr – 1. adopcja stała od 10 VI 2014 roku; 2. adopcja stała od 18 VI 2014 roku
 37. ks. Marciniak Andrzej – adopcja stała od 20 VI 2014 roku
 38. ks. Maroszek Łukasz – adopcja stała od 03 VI 2014 roku
 39. ks. Mazurek Daniel – adopcja stała od 07 VI 2014 roku
 40. ks. Nawracała Tomasz – adopcja stała od 04 VI 2014 roku
 41. ks. Ornowski Łukasz – adopcja stała od 11 VI 2014 roku
 42. ks. Oset Maciej – adopcja stała od 03 VI 2014 roku
 43. ks. Pasiut Władysław – adopcja stała od 17 VI 2014 roku
 44. ks. Pawlus Jacek – adopcja stała od 08 VI 2014 roku
 45. ks. Pawłowski Andrzej – adopcja stała od 16 VI 2014 roku
 46. ks. Petruk Krzysztof – adopcja stała od 07 VI 2014 roku
 47. ks. Piętal Łukasz – 1. adopcja stała od 07 VI 2014 roku; 2. adopcja stała od 17 VI 2014 roku
 48. ks. Piszczek Andrzej – adopcja stała od 29 VI 2014 roku
 49. ks. Płaziński Marek – adopcja stała od 03 VI 2014 roku
 50. ks. Rachwalski Michał- adopcja stała od 17 VI 2014 roku
 51. ks. Raczak Roman – adopcja stała od 03 VI 2014 roku
 52. o. Rusiniak Wacław SJ – adopcja stała 01 VI 2014 roku
 53. ks. Rylski Paweł- adopcja stała od 30 VI 2014 roku
 54. ks. Sak Krzysztof – adopcja stała od 20 VI 2014 roku
 55. ks. Skrzyp Zbigniew – adopcja stała od 29 VI 2014 roku
 56. ks. Słotwiński Krzysztof – adopcja stała od 04 VI 2014 roku
 57. ks. Sosnowski Krzysztof – adopcja stała od 10 VI 2014 roku
 58. o. Sroka Bogusław OSPPE – adopcja stała 02 VI 2014 roku
 59. ks. Stasik Franciszek – adopcja stała od 18 VI 2014 roku
 60. ks. Stępczak Jacek – adopcja stała od 20 VI 2014 roku
 61. ks. Strycharski Krystian – adopcja stała od 19 VI 2014 roku
 62. ks. Szajda Edward – adopcja stała od 14 VI 2014 roku
 63. ks. Szewczyk Jacek SDB – adopcja stała od 29 VI 2014 roku
 64. ks. Talik Arkadiusz – adopcja stała od 26 VI 2014 roku
 65. ks. Wąchała Krzysztof – adopcja stała 01 VI 2014 roku
 66. ks. Wejman Artur – adopcja stała od 13 VI 2014 roku
 67. ks. Wysota Arkadiusz – adopcja stała od 18 VI 2014 roku
 68. ks. Ziaja Adrian – adopcja stała od 13 VI 2014 roku
 69. ks. Żurawski Łukasz – adopcja stała od 26 VI 2014 roku

Lipiec

 1. ks. Babicki Rafał – adopcja stała od 06 VII 2014 roku
 2. ks. Bik Michał – adopcja stała od 29 VII 2014 roku
 3. ks. Bodecki Krzysztof – adopcja stała od 21 VII 2014 roku
 4. ks. Bończoszek Mirosław – adopcja stała od 19 VII 2014 roku
 5. ks. Cebula Krzysztof – adopcja stała od 22 VII 2014 roku
 6. ks. Chełstowski Grzegorz – adopcja stała od 29 VII 2014 roku
 7. ks. Chmielewski Bartłomiej SDB – adopcja stała od 09 VII 2014 roku
 8. ks. Chojecki Michał – adopcja stała od 04 VII 2014 roku
 9. ks. Ciamaga Maciej CSMA – adopcja stała od 11 VII 2014 roku
 10. ks. Cugier Walenty – adopcja stała od 01 VII 2014 roku
 11. ks. Dec Sebastian – adopcja stała od 02 VII 2014 roku
 12. ks. Dutkowiak Tomasz – adopcja stała od 03 VII 2014 roku
 13. ks. Dziurowicz Mateusz – adopcja stała od 26 VII 2014 roku
 14. o. Ferenc Michał OFMCap – adopcja stała od 21 VII 2014 roku
 15. ks. Górski Waldemar – adopcja stała od 01 VII 2014 roku
 16. ks. bp Gurda Kazimierz – adopcja stała od 08 VII 2014 roku
 17. ks. Hajkowski Stanisław – adopcja stała od 14 VII 2014 roku
 18. ks. Hałucha Artur – adopcja stała od 25 VII 2014 roku
 19. ks. Jabłonka Grzegorz SDS – adopcja stała od 08 VII 2014 roku;
 20. ks. Jacek Adrian MSF – adopcja stała od 23 VII 2014 roku
 21. ks. Jurzysta Edward – adopcja stała od 29 VII 2014 roku
 22. o. Kapusta Franciszek OFM – adopcja stała od 20 VII 2014 roku
 23. ks. Kotlarski Tomasz – adopcja stała od 06 VII 2014 roku
 24. ks. Kowalski Paweł – adopcja stała od 31 VII 2014 roku
 25. ks. Kramarz Damian MS – adopcja stała od 13 VII 2014 roku
 26. ks. Kucel Mieczysław CSMA – adopcja stała od 31 VII 2014 roku
 27. o. Kusy Tadeusz OFM – adopcja stała od 27 VII 2014 roku
 28. ks. Langenfeld Łukasz – adopcja stała od 08 VII 2014 roku
 29. o. Lewocki Mieczysław OFMCap – adopcja stała od 12 VII 2014 roku
 30. ks. Lubaszka Stanisław – adopcja stała od 06 VII 2014 roku
 31. ks. Mandrysz Tomasz – adopcja stała od 24 VII 2014 roku
 32. ks. Marcinkowski Krzysztof – adopcja stała od 25 VII 2014 roku
 33. ks. Mądry Grzegorz – adopcja stała od 21 VII 2014 rok
 34. ks. Młynarczyk Marek – adopcja stała od 21 VII 2014 roku
 35. ks. Moroń Rafał – adopcja stała od 09 VII 2014 roku
 36. ks. Oporek Krzysztof – adopcja stała od 26 VII 2014 roku
 37. ks. Ozga Jan – adopcja stała od 31 VII 2014 roku
 38. ks. Paśnik Adam – adopcja stała od 05 VII 2014 roku
 39. o. Pazgan Łukasz OFMConv. – adopcja stała od 24 VII 2014 roku
 40. ks. Rafalski Tomasz – adopcja stała od 07 VII 2014 roku
 41. ks. Rozmus Cezary – adopcja stała od 25 VII 2014 roku
 42. ks. Rozum Dariusz MS – adopcja stała od 19 VII 2014 roku
 43. ks. Skiba Łukasz – adopcja stała od 15 VII 2014 roku
 44. o. Skorupa Euzebiusz Damian OFM – adopcja stała od 18 VII 2014 roku
 45. ks. Słabiak Tomasz – adopcja stała od 01 VII 2014 roku
 46. ks. Sobolewski Szymon – adopcja stała od 25 VII 2014 roku
 47. o. Socha Piotr OFMConv. – adopcja stała od 25 VII 2014 roku
 48. ks. Tarabasz Piotr – adopcja stała od 02 VII 2014 roku
 49. o. Trojan Tomasz SVD – adopcja stała od 27 VII 2014 roku
 50. ks. Turek Łukasz – adopcja stała od 21 VII 2014 roku
 51. ks. Tyblewski Przemysław – adopcja stała od 25 VII 2014 roku
 52. ks. Tyszkiewicz Tomasz CRL – adopcja stała od 25 VII 2014 roku
 53. o. Wąsik Seweryn SJ – adopcja stała od 16 VII 2014 roku
 54. ks. Wieteska Piotr – adopcja stała od 30 VII 2014 roku; adopcja stała od 31 VII 2014 roku
 55. ks. Wiktorowicz Sławomir MSF – adopcja stała od 23 VII 2014 roku
 56. ks. Winiarek Artur MSF – 1. adopcja stała od 23 VII 2014 roku; 2. adopcja stała od 23 VII 2014 roku
 57. ks. Winiarek Cezary – adopcja stała od 23 VII 2014 roku
 58. ks. Winiarek Piotr – adopcja stała od 23 VII 2014 roku