Triduum Paschalne – dzień trzeci

Pierwszy i drugi dzień Triduum skupia się na Eucharystii oraz krzyżu. Na ofierze Chrystusa. Trzeci dzień Triduum Paschalnego rozpoczyna Wigilia Paschalna a kończą Nieszpory Wielkiej Niedzieli. Liturgię Paschalną trzeba traktować jako całość. Liturgia ta odbywa się już po zachodzie słońca, gdyż dzień u Żydów liczony jest właśnie gdy słońce zgaśnie. To wigilia Paschalna jest w centrum przeżyć Triduum Paschalnego. Święty Augustyn przypomina, że to Wigilia Paschalna jest matką wszystkich liturgii. Liturgia trzeciego dnia rozpoczyna się poświęceniem ognia. Paschał symbolizuje Zmartwychwstałego Chrystusa. Świeca zdobiona jest znakiem krzyża, pierwszą i ostatnią literą greckiego alfabetu (alfa i omega) cyframi oraz pięcioma ziarnami kadzidła – jako znaku ran Jezusa. Ważnym jest procesja z zapalonym paschałem (symbol starotestamentalnego słupa ognia, który prowadził Izraelitów), w której kapłan trzykrotnie podnosząc Paschał śpiewa „światło Chrystusa” na co odpowiadamy „Bogu niech będą dzięki”. Światło jest ważnym symbolem tego dnia. Chrystus jest Światłem, które rozjaśnia wszystkie ciemności. To symbol Chrystusa, który zwyciężył śmierć i przyniósł ludziom zbawienie. Ten fragment liturgii kończy odśpiewanie Orędzia paschalnego. Jest to niejako śpiew dziękczynienia i błogosławieństwa Bogu za dzieło odkupienia. Światło zwyciężyło ciemność. Drugą częścią jest rozbudowana Liturgia Słowa. Składa się z dziewięciu czytań (maksymalnie), które przypominają słuchającym główne prawdy wiary, to takie przypomnienie historii zbawienia od stworzenia aż do Odkupienia. Czytania przeplatane są psalmami. Po zakończeniu czytań ze Starego Testamentu przechodzimy do Nowego Przymierza. Kapłan intonuje hymn „Chwała na wysokości Bogu”, wtedy też zaczynają bić wszystkie dzwony, które milczały aż od Wielkiego Czwartku. Następnie następuje czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, po którym śpiewa się radosne Alleluja a kapłan proklamuje Ewangelię. Po homilii następuje Liturgia chrzcielna, która jest sercem Liturgii Paschalnej. Kapłan błogosławi wodę chrzcielną a zgromadzeni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. To także tej nocy Katechumeni – ci, którzy przez długi czas przygotowywali się do przyjęcia chrztu – otrzymują sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. Chrzest jest sakramentem, który zanurza człowieka w śmieci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Stajemy się Dziećmi Bożymi. Chrzest to brama wszystkich sakramentów. Dlatego też ważne, by w tę szczególną, Wielkosobotnią noc wierni odnowili raz jeszcze, w sposób świadomy, przyrzeczenia chrzcielne.

Chrzest łączy nas ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Ale z drugiej strony, chrzest włącza nas w pewną rzeczywistość dynamiczną, to znaczy całe to wydarzenie, które nazywamy właśnie Paschą Chrystusa, czyli w Jego przejście przez śmierć do zmartwychwstania (…) Chrzest jest czymś otrzymanym w darze, bez naszej zasługi. Ale z kolei to, co jest nam dane, domaga się
z naszej strony współdziałania, współurzeczywistniania. Dlatego rzeczywistość, która nam jest dana we chrzcie domaga się ciągle nowej akceptacji z naszej strony, coraz bardziej świadomej, coraz bardziej wolnej, coraz pełniejszej
– ks. Franciszek Blachnicki.

Kolejno następuje liturgia Eucharystyczna. Liturgia Eucharystyczna jest sakramentem Paschalnym. Uroczysta Eucharystia kończy się radosnym „Alleluja”.

W polskiej tradycji procesja rezurekcyjna możne być sprawowana na różne sposoby w zależności od tego kiedy rozpoczęła się Wigilia Paschalna. Procesja może zakończyć wieczorną celebrację (w nocy). Może odbyć się także rano, lub o świcie jeśli liturgia rozpocznie się przed zachodem słońca.

Liturgia Paschalna rozpoczyna radosny czas Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to centrum naszego świętowania. Czasem, przez brak zrozumienia znaków opuszczamy tą Liturgię chcąc przygotować się na rezurekcję w Wielką Niedziele rano. Tym sposobem omija nas najważniejsza część Triduum Paschalnego.

Magdalena Maraj

Reklamy

Triduum Paschalne – dzień drugi

Pierwszy dzień Triduum rozpoczyna się Liturgią Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek a kończy wraz z końcem liturgii Wielkiego Piątku. Warto przypomnieć, że Wielkoczwartkowa liturgia skupia się na miłości Jezusa ku nam. Jest to pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Po Liturgii rozpoczyna się czuwanie – wyraz łączności z Jezusem. W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii a wieczorna Liturgia skupia się wokół krzyża. Liturgię tego dnia kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Drugi dzień Triduum to dzień spoczynku Pana Jezusa w grobie. Jest to dzień milczenia i adoracji. Dzień ten rozpoczyna się wraz z zakończeniem liturgii Męki Jezusa i trwa aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Wchodzimy w mękę Jezusa, cała nasza uwaga w tym dniu koncentruje się na cierpieniu Chrystusa: męce, biczowaniu, krzyżu – cierpieniach jakich doznał dla naszego zbawienia. W tym dniu w Kościele „nie dzieje się nic”. Ten czas powinien być spędzony na modlitwie, medytacji tajemnicę krzyża Chrystusa.

Zwycięstwo krzyża objawiło się w sposób przedziwny. Nikt z ludzi nie mógł wymyślić innego sposobu. To jest naprawdę Boski sposób objawienia miłości. Taka miłość nie może umrzeć, taka miłość musi być zwycięstwem ostatecznym. Dlatego ta śmierć, która jest objawieniem miłości i największym aktem miłości, zawiera w sobie życie zwycięskie, zmartwychwstanie. Śmierć i zmartwychwstanie to dwa aspekty jednej rzeczywistości. Bo miłość musi być zwycięska. Miłość jest czymś ostatecznym. Dlatego dzisiaj święcimy triumf miłości, triumf krzyża. – ks. Franciszek Blachnicki

Tekstami, które mogą nam pomóc w przeżywaniu tych dni są teksty Liturgii Godzin. W tym dniu teksty te są szczególnie piękne. W Godzinie Czytań jedna z Wielkosobotnich Homilii  mówi o ziemi, którą spowiła cisza bo przelękła się i zamilkła. A Chrystus zasnął. Sam jednak budził tych, którzy spali od wieków. W wyznaniu wiary mówimy o Chrystusie, który zstąpił do piekieł. To o tym momencie mówi homilia. Gdy Jezus zstąpiwszy do piekieł wyzwolił tych sprawiedliwych, którzy czekali na Jego zmartwychwstanie od dawna.

Jest to także dzień święcenia pokarmów, jednak nie możemy pozwolić, by te kilka chwil stało się dla nas najważniejsze w przeżywaniu tego czasu. W koszyczku wielkanocnym znajdują się symboliczne produkty, które mają nam przypomnieć o życiu jakie przynosi nam zmartwychwstały Jezus. Jednak ten obrzęd nie jest sensem przeżywania świąt. Trzeba nam o tym pamiętać, by to jednak milczenie i oczekiwanie przenikało ten dzień.

Drugi dzień Triduum jest czasem milczenia i kontemplacji nad męką i śmiercią Chrystusa. Warto w tym dniu odłożyć świąteczne porządki i pobyć przy Chrystusie. Raz jeszcze zagłębić się w tajemnice wiary jakie niesie ze sobą ten dzień. A w centrum naszych rozważań postawmy krzyż i ofiarę jaką dokonał Jezusa.

Magdalena Maraj