Wielkopostna droga – ciąg dalszy

Posted: 21 marca 2018 by Agnieszka Dankiewicz in przemyślenia
Tagi:

Trwa nasza wielkopostna droga – przygotowanie na najważniejsze wydarzenia w naszej wierze: Zmartwychwstanie. Czekamy na wszystkie te wydarzenia, które przypomną nam o tym, jak bardzo ważni jesteśmy w Bożych oczach. Jezus – Syn Boży, umiera na krzyżu, aby przeprowadzić każdego z nas od rzeczywistości grzechu i śmierci do rzeczywistości nieograniczonej Miłości, zbawienia i przebaczenia.

Podążając wspólnie tą wyjątkową drogą ku Zmartwychwstaniu, przedstawiamy Wam kolejną część biblijnych drogowskazów, które mogą pomóc nam w wielkopostnych przygotowaniach.

1. Przyjmij prawo (Wj 20,1-17)

Żyjąc na świecie musimy podporządkować się różnym zasadom, restrykcjom, przepisom… Niektóre z nich intuicyjnie przyjmujemy jako oczywiste i łatwe do zrozumienia – mamy pełne przekonanie, że te zasady czy prawa będą zabezpieczały nas i innych, a co więcej: wprowadzą porządek do życia w społeczeństwie. Bywa i tak, że trafiamy na przepisy, które wydają się zagmatwane – nie rozumiemy ich, wydają się nam zupełnie nieżyciowe. Możemy odnieść wrażenie, że niektóre tworzą jakieś sztuczne procedury – wymagają takiego sposobu postępowania, który bardziej utrudnia nam życie, a nie ułatwia. Wtedy też czujemy się ograniczeni – mamy wrażenie, że musimy podporządkować się czemuś bardzo abstrakcyjnemu. Do wolności bardzo, bardzo łatwo się przyzwyczaić i z pewnością – nikt nie lubi być ograniczany. Mimo to – wiele przepisów (nawet tych trudnych i niezrozumiałych) pozostaje niezmienionych, bo w ogólnym rozrachunku: mają one jakichś korzystny wpływ na zachowanie porządku w społeczeństwie lub na całym świecie.

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu pierwsze czytanie przypomina nam moment, w którym ludzie otrzymują od Boga Dekalog – prawo. Jest on absolutną podstawą jeżeli chodzi o Boże prawo. Czytając Biblię trudno zaprzeczyć, że Boże prawo „rozrasta się” – a fragmentów, w których oddziela się dobre postępowanie od złego, można by mnożyć.

Często można odnieść wrażenie, że Boże prawo wydaje nam się „przestarzałe” – tak, jakby nie przystawało już do dzisiejszego świata, współczesnego życia i aktualnych poglądów. Zdarza nam się „wybierać” to, co akurat nam pasuje i co wydaje nam się bardzo uniwersalne. Odrzucamy z kolei to, co jest trudne i niezrozumiałe – to, co wydaje się „staroświeckie”, a czasem ograniczające. Jednak kiedy przychodzi moment „przebierania” w Bożym prawie i dostosowywania go do swojego życia, przychodzi moment na zadanie sobie bardzo prostego pytania… Po co zostało ustalone całe Boże prawo i wszystkie zasady oddzielające dobro od zła opisane w Biblii?

Bóg przekazywał ludziom prawo nie po to, aby ich ograniczać. Przecież to właśnie sam Bóg dał człowiekowi wolną wolę! Bóg przekazywał prawo po to, aby dobro zagościło na świecie i aby miłość zawsze zwyciężała nad złem. Zdaniem, które w najlepszy sposób odpowiada na to pytanie, jest to zapisane przez św. Pawła: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” (1 Kor 6,12). Temu właśnie ma służyć prawo – aby człowiek wśród morza możliwości posiadał stabilny i niezmienny wskaźnik tego, co jest dobre, co przyniesie mu korzyść, co pozwoli mu uporządkować swoje życie osobiste, rodzinne i relacje ze wszystkimi otaczającymi go ludźmi. W końcu – Dekalog razem ze wszystkimi Bożymi zasadami przez wieki nie traciły na swojej aktualności.

Czemu więc tak trudno przyjąć nam wszystkie te zasady? Być może wynika to właśnie z naszego przyzwyczajenia do ogromu możliwości, różnorodności dostępnych opcji, chęci wyboru i całkowitego panowania nad naszym życiem. Nie zauważamy dobra, które może wkroczyć do naszego życia poprzez przyjęcie prawa. Chcemy czuć się wolni, niezależni, nieograniczeni. Właśnie dlatego kolejnym wielkopostnym drogowskazem może być dla nas „zmiana perspektywy” i spojrzenie na Boże prawno nie jak na ograniczenie, a jak na wskazówki, które mają doprowadzić nas do szczęścia. Postarajmy się w tym wyjątkowym czasie patrzeć na cały biblijny zbiór zasad, jak na prawo utworzone DLA NAS – z miłości Boga do człowieka. I chciejmy przyjąć je z otwartym sercem: tak, aby jak najmniej błądzić w drodze ku Niemu.

2. Refleksja nad pobożnością (J 2,13-25)

Wszyscy doskonale znamy fragment z Ewangelii według św. Jana, kiedy przed świętem Paschy Jezus przybywa do Jerozolimy i zastał w świątyni bankierów oraz sprzedawców. Wszyscy też doskonale wiemy, jak skończyła się ta scena – rozgniewany Jezus wypędza ich ze świątyni. W pierwszej chwili taka reakcja może dziwić – to jeden z niewielu fragmentów, w którym opisane są tak skrajne emocje Jezusa. Jednak zagłębiając się w cały kontekst tej sceny może się okazać, że była to reakcja całkowicie uzasadniona. Co więcej – okaże się, że z tej sceny płynie też ogromna nauka dla nas: zarówno na czas wielkopostnych przygotowań, jak również na każdy kolejny dzień zwyczajnej rzeczywistości.

W czasach współczesnych Jezusowi jedynym miejscem, w którym możliwe było składanie ofiar Bogu. Z tego względu, na dziedzińcu świątyni pojawiły się stoiska, na których były sprzedawane woły, baranki i gołębie. Swoją działalność prowadzili tam również bankierzy, którzy wymieniali obce waluty na lokalne – tak, aby pielgrzymi przybyli z różnych rejonów mogli zakupić stosowną ofiarę. Można więc odnieść wrażenie, że w świątyni jerozolimskiej handel i robienie interesów (w wymiarze materialnym) stało się bardzo ważnym elementem – o ile nawet nie najważniejszym. To właśnie ten aspekt całej historii biblijnej sprawia, że pełna gniewu reakcja Jezusa jest całkowicie uzasadniona. Syn Boży przyszedł na świat, aby to miłość łączyła ludzi z Bogiem – miłość, dzięki której można w całości powierzyć się Ojcu, a nie interesy czy handel.

Ten fragment Ewangelii może być inspiracją i drogowskazem także dla nas. To okazja, żeby zastanowić się nad naszą wiarą, nad naszą pobożnością.

Często i nam może zdarzyć się „handlowanie” z Panem Bogiem. Staramy się żyć wiarą, uczestniczyć w nabożeństwach, modlić się… Ale czy nie wykorzystujemy tego jako „karty przetargowej”?

Nasza ludzka perspektywa jest bardzo krótkowzroczna: martwimy się, piszemy różne scenariusze, zabiegamy o wiele spraw. Jednak i tak nie mamy pewności, jaki będzie efekt i jak w przyszłości ułożą się wszystkie ważne dla nas kwestie. Dlatego ważne jest to, żeby nie nastawiać się na konkretne, ludzkie rozwiązania. Być może to, co nam po ludzku wydaje się najlepsze wcale takie nie jest. Tym bardziej ważne jest to, aby przychodzić i zawierzać Bogu naszą codzienność: wszystkie nasze zwyczajne sprawy i ludzi, którzy są dla nas ważni. My powierzamy Bogu wszystko to, co dla nas ważne, co nas cieszy i co nas martwi – a On (jako Bóg Wszechmogący) zatroszczy się o to, by wszystko poukładało się dobrze.

Niech ten fragment Ewangelii będzie dla nas motywacją do refleksji – czy i my nie „handlujemy” z Panem Bogiem? Czy nie mamy podejścia „zrobienia interesu”: ofiarowania naszej pobożności w zamian za konkretne ludzkie rozwiązania ważnych dla nas spraw?

Reklamy

Pragnę

Posted: 16 marca 2018 by Magdalena Maraj in przemyślenia
Tagi:

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę 

J, 19,28

Wyobraźmy sobie raz jeszcze scenę ukrzyżowania. Słońce chyli się ku zachodowi, ludzie spieszą się na Paschę, a na Golgocie umiera trzech skazańców. Po środku na drzewie krzyża wisi Chrystus. Uznany jest za niebezpiecznego, bo może dokonać przewrotu myślenia, bo „podburza lud”, a przecież nie ma innego króla ponad Cezara. Wyrok zapadł. Skazanie, boleść biczowania, męki i poniżenia znoszone przez Chrystusa, które po ludzku były nie do wytrzymania. W końcu droga krzyżowa. Tłum. Piach. Krew. Upadki i powstania. Ludzie współczujący i gapie. Potem ukrzyżowanie, ból ran. Oddanie Matki Janowi. Ostatnie chwile życia. I słowa Jezusa wypowiedziane tuż przed śmiercią: „Pragnę”. Biblia ukazuje nam, że na słowa Jezusa żołnierz podaje Mu gąbkę nasączoną octem. Po chwili Jezus umiera.

Scena ta wielu z nas wyciska łzy z oczu. Bo jak można było tak umęczyć człowieka, dodajmy – niewinnego człowieka. Nie znamy myśli Bożych. Możemy tylko domyślać się co przeżywał Jezus na krzyżu. Wiemy jednak, że fakt poświęcenia i pokory Boga – Człowieka daje nam wiele do myślenia.

Słowo „Pragnę”, jak każe inne zapisane na kartach Księgi Życia, nie jest przypadkowe. Cała męka i śmierć Chrystusa zapoczątkowana dużo wcześniej w Nazarecie przy Zwiastowaniu, a będąca odwiecznie w zamyśle Bożym miała doprowadzić człowieka nie pod krzyż, choć nie da się go ominąć w ziemskiej wędrówce, ale do nieba. Poprzez Swoją śmierć Bóg otworzył nam niebo.

Czego więc pragnął Jezus? Oczywistym jest, że po drodze krzyżowej, w upale i zmęczeniu, z poranionym ciałem, chciało Mu się pić. Ale gdy poprzestaniemy tylko na tym możemy stracić z oczu coś o wiele cenniejszego. Czego pragnie ojciec dla swoich dzieci? Czego pragnie ktoś, kto nas kocha dla nas samych? Pragnie dobra i szczęścia. Bóg też pragnie naszego szczęścia czyli zbawienia. To tak jakby z wysokości krzyża Jezus chciał powiedzieć: Pragnę byś poszedł moimi śladami i doszedł do nieba. Choć droga ta pokryta jest cierniami, choć nie raz upadniesz, i nie raz będziesz chciał się poddać, to Ja pragnę byś był szczęśliwy. Stąd moje poświęcenie, ból, trud, krew, rany i Moje umęczone Oblicze.

Bóg cię pragnie. Mimo, że w dzisiejszym świecie brzmi to absurdalnie, to Bóg pragnie bliskości człowieka. Człowiek XXI wieku wciąż czegoś pragnie. To tak jak małe dziecko, gdy wchodzi do sklepu z zabawkami i krzyczy: „mamo, mamo chcę tego misia”. Ludzie dorośli robią tak samo, tylko zmieniają się ich pragnienia. Pragniemy tego, co może zaspokoić nasze tęsknoty. Pragniemy tego, co może ugasić nasz ból, trudności, co pomoże nam zapomnieć. A Chrystus nie pragnął zapomnieć o trudach. Dla człowieka podjął drogę krzyżową, bo pragnął zbawienia ludzi.

Kim więc jestem w oczach Bożych, że Bóg oddał za mnie życie? Że postawił wszystko na mnie, że mi zaufał, że nie poddał się, a z wysokości krzyża, tak umęczony wciąż myślał o moim zbawieniu? Chciał bym i ja stanęła pod Jego krzyżem z moim własnym, codziennym ciężarem i popatrzyła na Jego umęczoną twarz. I zrozumiała, że krzyż jest drogą do Nieba. Że On pragnie mnie widzieć szczęśliwą, w niebie. Że czeka na mnie razem ze Swymi Aniołami. Że jest spragniony mojej obecności przy Nim. Teraz, na ziemi, mogę trwać przy Nim myślami, modlitwą, oddawaniem Mu codzienności i zapraszaniem do mojego życia. Mogę pozwolić Mu mieszkać we mnie poprzez sakramenty (pokutę, Eucharystię). Mogę prosić, by niósł ze mną ciężar krzyża. By kiedyś w wieczności, móc stanąć przed Jego Boskim Obliczem i nieustannie trwać przy Nim. By Boże pragnienie mojego zbawienia i moje pragnienie nieba wypełniły się wieczności.

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

J 12, 32

Materiały promocyjne – wysyłka

Posted: 13 marca 2018 by Sandra Kwiecień in materiały
Tagi:

Dzięki Waszej niesamowitej hojności, dysponujemy większą ilością ulotek promocyjnych DDAK. Dlatego też, jeśli ktoś miałby chęć i możliwość ich zagospodarowania np. w parafii, szkole, czy w kościele – piszcie śmiało na adres:

sandra.kwiecien.ddak@gmail.com

Tytuł wiadomości: Ulotki 2018

W treści podajcie proszę adres, na który przesłać Wam paczuszkę.

UWAGA!

  1. Wydruk takich ulotek oraz ich wysyłka to spory koszt. Dlatego zastanówcie się dobrze, czy będziecie mogli je rozprowadzić.
  2. Przesyłka – ze względu na gabaryt – będzie awizowana, co oznacza, że trzeba będzie po nią pójść na pocztę. Czy będziecie mieli na to czas?

Jeśli dacie radę je odebrać i rozprowadzić, piszcie niezwłocznie! Czas wysyłki – do 7 dni kalendarzowych.

Materiały są bezpłatne.

Jeśli jednak ktoś będzie miał możliwość przekazania nie tylko symbolicznej, ale nawet dosłownej złotówki, to każda kwota będzie dla nas ogromnym wsparciem i odciążeniem, i zostanie ona spożytkowana na sfinansowanie kolejnych materiałów i ich wysyłek. Numer konta podajemy mailowo.

ulotka informacyjna

Wielkopostne drogowskazy

Posted: 11 marca 2018 by Agnieszka Dankiewicz in przemyślenia
Tagi:

Zanim rozpoczął się Wielki Post, liturgia słowa przedstawiała nam wiele obrazów Jezusa w codziennych Mu sytuacjach. Nauczał, gromadził tłumy, uzdrawiał chorych i wypędzał złe duchy. Przynosił na świat nowe prawo i nowy porządek – takie jak na przykład konieczność nieustannego przebaczania czy miłości bliźniego. Rozpoczęcie Wielkiego Postu to wyjątkowy czas. Przygotowujemy się do tego, aby do końca wytrwać z Jezusem przy krzyżu. Wielkopostnym celem powinno być dla nas także to, aby nie zatrzymać się na perspektywie śmierci – ale żyć nadzieją zmartwychwstania. Jezus przyszedł, aby uwolnić świat od grzechu i pokazać nam, jak bardzo cenni jesteśmy w oczach Boga!

Jak więc przeżyć ten wyjątkowy czas, aby wzmocnić naszą wiarę? Co zrobić, aby owoce tych wielkopostnych przygotowań zbyt szybko nie minęły?

Z pomocą przychodzą nam wielkopostne, biblijne drogowskazy.

1. Pustynia (Mt 4,1-11)

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu liturgia słowa przyniosła nam obraz wyjścia Jezusa na pustynię, aby tam był kuszony przez szatana. Pustynia Jezusa to przestrzeń, w której pozostał Sam, konfrontując Bożą Miłość z wygodnymi, materialnymi propozycjami: jedzeniem, bogactwem i władzą. Jezus, mimo Swojej ludzkiej natury, wychodzi obronną ręką ze wszystkich pokus – dzięki Bożej mocy. Właśnie dlatego obraz Jezusa na pustyni to także przykład dla nas, żyjących we współczesnym świecie.

Życie gna w zastraszającym tempie. Każdy człowiek niemalże „tonie” w ilości obowiązków. Wszystko musi być gotowe „na już” – wkładamy wysiłek w to, aby ze wszystkim się uporać, a jednak ilość bieżących spraw, którymi trzeba się zająć, paradoksalnie rośnie zamiast sugestywnie się zmniejszać. Od początku Wielkiego Postu i my jesteśmy zaproszeni do tego, aby wyjść na pustynię. Na pustynię, która pozwoli nam na samotność – nie taką samotność, która „oderwie” nas od ludzi, ale taką, dzięki której będziemy mogli spojrzeć na nasze wnętrze.

Pustynia ma być dla nas miejscem, w którym konfrontujemy się z naszymi słabościami, lękami, troskami.

Pustynia ma być miejscem, w którym musimy zmierzyć się z naszymi osobistymi ograniczeniami i trudnościami. Pustynia to miejsce wyciszenia od „szumu informacyjnego”, który otacza nas każdego dnia. Pustynia to miejsce, w którym mamy przestać koncentrować się na tym, co zewnętrzne – to przestrzeń wsłuchiwania się w Głos Boży w życiu każdego z nas.

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” – to zdanie może być mottem także naszego wyjścia na pustynię. Bóg jest obecny w życiu każdego z nas i poprzez Swoje Słowo prowadzi nas poprzez wielkopostną pustynię, ale także przez każdy trudny moment naszego codziennego życia.

2. Próba wiary (Rdz 22,1-19)

Wyjście na pustynię i wsłuchanie się w Słowo to początek. Kiedy przeszliśmy przez ten etap wielkopostnych przygotowań, staje przed nami kolejny drogowskaz.
Bardzo szybko przywiązujemy się do otaczających nas ludzi, spraw i rzeczy. Lubimy stabilizację, porządek – bo właśnie wtedy mamy poczucie, że nasze życie jest spokojne i przewidywalne. Przywiązujemy ogromną wagę do tego, aby budować swoje życie w oparciu o duże ogromne poczucie bezpieczeństwa. Najzwyczajniej w świecie – mamy swoją strefę komfortu.

A co jeśli przyjdzie moment, w którym idąc za głosem Bożym zostaniemy doprowadzeni do chwili próby? Co jeśli będziemy musieli stanąć w obliczu trudnej decyzji? Ba! Decyzji tak trudnej, że może nawet po ludzku nielogicznej? A jeśli pójście za Bożym Słowem będzie wymagało od nas zrezygnowania z naszej strefy komfortu? Czy będziemy w stanie odpuścić i poświęcić coś, co wydaje nam się najcenniejsze? Czy będziemy w stanie zawierzyć i zaufać w plan Wszechmogącego?

Druga niedziela Wielkiego Postu przynosi nam konkretny przykład człowieka, który w obliczu ogromnej próby nie zachwiał się, ale zaufał. Czytanie z Księgi Rodzaju pokazuje Abrahama. To mężczyzna, który przez bardzo, bardzo wiele lat oczekiwał na narodziny syna. Narodziny Izaaka były wydarzeniem po ludzku niemożliwym, ponieważ zarówno Abraham, jak i jego żona byli już w podeszłym wieku. Mimo to, Izaak przyszedł na świat – dzięki ogromnemu zaufaniu jego rodziców w Boże działanie. W 22 rozdziale widzimy niesamowicie trudną scenę. Otóż Bóg, który jest Miłością, prosi Abrahama, aby ten zabił swojego syna i złożył go w ofierze. Jak bardzo ta scena może się wydawać sprzeczna z logiką – bo jak to: Bóg pełen Miłości mógłby oczekiwać zabójstwa?
Abraham nie pyta, nie docieka, nie dyskutuje. Wsłuchuje się w głos Boga i decyduje się ofiarować nawet swojego syna – tego wspaniałego, wyczekanego syna! Jaka silna musiała być jego wiara, skoro podejmuje taką decyzję?! Kiedy już Bóg poznaje, jak ogromna jest wiara Abrahama, interweniuje – nakazuje mu, aby zostawił Izaaka.

I w naszym życiu mogą pojawić się sytuacje trudne – a nawet bardzo trudne! Jednak Ten, w którego głos się wsłuchujemy, jest Wszechmogący. „Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego” (Łk 1,37)! Ten, który prowadzi nas przez życie, daje nam również łaskę, aby stawić czoła wszystkim wyzwaniom lub trudnym sytuacjom dnia codziennego. On daje nam siłę, aby przejść przez najtrudniejsze doświadczenia i próby.

Obraz Abrahama i wystawienia go na próbę to dla nas mobilizacja, abyśmy zapytali samych siebie o naszą wiarę. Czy i my bylibyśmy w stanie AŻ TAK zaufać? Czy dalibyśmy się poprowadzić Bogu nawet do momentu próby? Czy bylibyśmy w stanie zostawić naszą strefę komfortu i wszystko to, co tak dobrze nam znane?

3. Poszukiwanie prawdy i duchowe szczęście (Mk 9,2-10)

Druga niedziela Wielkiego Postu nie pozostawia nas jedynie z obrazem wystawienia człowieka na próbę. W ramach liturgii słowa słyszeliśmy także fragment o wyjściu Piotra, Jakuba i Jana (wraz z Jezusem) na Górę Tabor. To właśnie tam Chrystus przemienił się wobec apostołów – jego szaty stały się lśniąco białe, a na spotkanie z Nim wyszedł Mojżesz i Eliasz. Na dodatek – uczniowie usłyszeli głos z nieba: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”. Apostołowie towarzyszyli Jezusowi na co dzień – poszli za Jego głosem, słyszeli Jego nauki, widzieli cuda… Ale z pewnością – nawet będąc tak blisko Niego, nie wszystko byli w stanie pojąć. Może i w ich sercach (po ludzku) pojawiały się wątpliwości – takie chwile, kiedy zastanawiali się, czy oby na pewno było warto i kim tak naprawdę jest Jezus. W chwili przemienienia weszli na „duchową górę” – dzięki temu, co się stało, mogli nabrać większego przekonania co do boskiej natury Chrystusa. To taki moment duchowej radości, kiedy mogli zobaczyć prawdziwą Bożą obecność w ich codziennym życiu. Właśnie ta duchowa radość jest jednym z drogowskazów, które mogą nam towarzyszyć w czasie naszych wielkopostnych przygotowań. Bardzo łatwo ulegamy radości – mając nadzieję, że tak już będzie zawsze. Z trudem przychodzi nam pogodzenie się z momentami próby – na które możemy być wystawieni tak jak Abraham. Czy jednak jesteśmy w stanie dostrzec tą Bożą obecność w każdym z tych wydarzeń? Czy zawsze potrafimy ufać i zawierzać – zarówno w tych dobrych momentach, jak i w tych trudnych? Czy oddajemy Bogu nasze całe życie – kiedy przeżywamy radość, ale także kiedy przeżywamy wiele trosk i rozterek?

Kolejny wielkopostny drogowskaz daje nam prosty „przepis” na to, aby nie zgubić się na drogach naszego życia – pośród wszystkich tych momentów, które przeżywamy (bez względu na to, czy są one radosne czy też smutne). Tym sposobem jest znalezienie Prawdy – a właściwie: ciągłe dążenie do Prawdy, do wsłuchiwania się w Prawdziwe Słowo… Tak jak już zostało wspomniane: żyjemy w czasach „szumu informacyjnego”, który zewsząd bombarduje nas różnego rodzaju opiniami, przekonaniami… jedyną, słuszną „światową prawdą”. Jednak czy w tym wszystkim, w codziennym życiu naprawdę dobrze jesteśmy w stanie odnaleźć Prawdę? Kiedy już raz wsłuchamy się w Głos Boga na pustyni, czy będziemy w stanie Go rozpoznać wśród innych głosów w naszej codzienności?
Na Górze Tabor otrzymujemy bardzo cenną wskazówkę w podążaniu za Głosem Bożym – „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”. Jezus przychodzi na świat, żeby przynieść ludziom tę Bożą prawdę. Przychodzi, aby pokazać, że Bóg jest nieskończenie blisko każdego z nas. Słowo Boże zostało nam objawione w pełni przez Jezusa. Góra Tabor pięknie pokazuje nam, że to właśnie Jezus jest przykładem, drogą i prawdą, za którymi powinniśmy podążać!

Krzyż

Posted: 5 marca 2018 by Magdalena Maraj in przemyślenia
Tagi:

Ze strony: crosswalk.com

Wielki Post naznaczony jest tym znakiem. Znakiem, o którym mówi Pismo:

Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,  dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą (1 Kor 1, 22-24).

Dla nas, osób wierzących krzyż znaczy wiele. Jest znakiem naszego zbawienia, przypomina nam o Bogu, Jego męce a co za tym idzie o Jego miłości.

Wielu świętych pisało o krzyżu. Nie tylko tym, który fizycznie widzimy, tym wiszącym w naszych domach, w miejscach pracy, o szacunku do krzyża i ukochania go, ale także o miłości do krzyża w sensie duchowym.

Pięknym przykładem niesienia codziennego krzyża jest dla nas święty Jan Maria Vianney. Zazwyczaj wiemy o nim tylko tyle, że był świętym Proboszczem z Ars. Jednak ten człowiek i historia jego życia jest niezwykłym dowodem i świadectwem na wielką Bożą miłość. Święty Jan Maria w swoim życiu doświadczał wiele krzyży. Pierwszym był brak zgody ojca na wybór stanu kapłańskiego, później krzyż nauki. Mimo pragnienia bycia kapłanem nie mógł zapamiętać m.in. odmiany łacińskich słówek. Sam nazywa to krzyżem, jednak mimo zwątpień przyjął ten trud, dokładając wszelkich starań by, mimo braku umiejętności, nauczyć się łaciny. Innym krzyżem dla świętego Proboszcza były obmowy, pomówienia z powodu których bardzo cierpiał. Po wielu latach, gdy Ars pokochało swojego Proboszcza a biskup wysłał do Ars księdza wikarego do pomocy to właśnie ten młody kapłan przymnażał św. Janowi cierpień. Marzyło się mu zajęcie miejsca ks. Vianneya na stanowisku Proboszcza w Ars. Sam ks. Jan wspomina, że był to dla niego krzyż. Lecz gdy parafianie chcieli prosić biskupa o przeniesienie wikarego, ksiądz Proboszcz nie pozwolił na to. Wiele innych krzyży niósł przez swoje życie św. Proboszcz z Ars. Jednak każdy z nich przyjmował z wielkim dziękczynieniem Bogu. Każdy krzyż zanosił przed Najświętszy Sakrament. Nie było mu łatwo znosić krzyże lecz prawdziwie przyjmował je na swoje ramiona jak Chrystus.

Proboszcz z Ars, ale i wiele innych świętych pokazywało nam jak nieść krzyż. Wieki Post jest czasem w którym nasz wzrok powinien być w nim utkwiony. Uczy nas jak go przyjmować i nieść. Jakie rady może dać nam Proboszcz z Ars na dobre przeżycie Wielkiego Postu?

Gdy popatrzymy na jego życie zobaczymy bardzo wysokie wymagania wobec siebie, okryte ogromną miłością. Proboszcz z Ars wiele się umartwiał. Post, modlitwa i jałmużna – nie były dla niego metodą na Wielki Post ale sposobem na życie. Wiele godzin dziennie spędzał przed Tabernakulum pogrążony na rozmowie z Mistrzem. Widziano go gdy wychodził do Kościoła nocą i zawsze od modlitwy rozpoczynał swój dzień. Jan Maria Vianney wiele pościł. Jeśli tylko mógł prosił o ugotowanie garnka ziemniaków, które zazwyczaj jadł przez cały tydzień. Często gotowane ziemniaki były spleśniałe, on jednak nigdy nie narzekał na takie wyrzeczenia. Jałmużna. Święty Proboszcz z Ars dzielił się z potrzebującymi wszystkim co miał. Wszystkie produkty, które dostawał od parafian rozdawał ubogim, podobnie z ubraniami.

Święty Jan Maria Vianney nie tylko jest dla nas wzorem jak chodzi o jego postawę, ale może być dla nas doskonałym przewodnikiem po Wielkopostnych drogach modlitwy, postu i jałmużny. Uczmy się od niego ukochania krzyża, przyjmowania go z miłością, zawsze z jednoczeniu z Chrystusem.

Choroby, pokusy, kłopoty są także krzyżami, które prowadzą do nieba.
Krzyż jest darem, który dobry Bóg zsyła swoim przyjaciołom.
Musisz zaakceptować swój krzyż. Jeśli będziesz go dźwigał odważnie, zaprowadzi cię do nieba .

św. Jan Maria Vianney

Karty Adopcyjne – adopcje stałe z grudnia 2017

Posted: 2 marca 2018 by Sandra Kwiecień in karta adopcyjna
Tagi:

Wielki Czwartek zbliża się wielkimi krokami. Jeśli chcecie zdążyć z wręczeniem Kart osobiście, maile wyślijcie jak najszybciej!


PRZYPOMINAMY ZASADY WYSYŁKI:

***

Nie wyślesz danych? Zapewne kapłan nie dostanie Karty.

Dlaczego?

Przy kilku tysiącach adopcji i dziesiątkach maili przychodzących każdego dnia, nie mamy możliwości przeszukiwania każdego kapłana z osobna. Jeżeli adoptowaliście kapłana nawet kilka lat temu – proszę, zwróćcie uwagę na to, czy otrzymał Kartę. Jeśli chcecie, by ją otrzymał, to wysłanie stosownych danych jest częścią Waszej troski o swoje zobowiązanie. Prześlijcie nam wymagane informacje, a my wówczas sporządzimy dla kapłana Kartę.

Na Kartę trzeba troszkę poczekać. Zależy to bowiem od tego, ile przychodzi zgłoszeń i iloma materiałami w danym momencie dysponujemy (czy trzeba zamówić koperty, dokupić znaczki, papier wizytówkowy na Karty itd.). Czas oczekiwania – do 3 tygodni. 

Karty Adopcyjne są całkowicie bezpłatne.

Więcej pytań – zakładka „KARTA ADOPCYJNA” pomoże Wam znaleźć odpowiedź 🙂

Maila należy wysłać TYLKO na adres: karty.adopcyjne@gmail.com

Treść według wzoru:

  1. Temat maila: Wysyłka- KA XII 2017
  2. Treść: imię i nazwisko adoptowanego przez Was kapłana,
  3. data rozpoczęcia adopcji,
  4. czy chcecie, aby Wasze dane pojawiły się na Karcie (jeśli tak, to proszę to wyraźnie zaznaczyć, np. „Chcę, by na Karcie znalazły się moje dane”), i podać imię i nazwisko,
  5. czy chcecie osobiście wręczyć Kartę kapłanowi (jeśli tak, prosimy o podanie swojego adresu pocztowego),
  6. jeżeli natomiast chcecie, aby Karta została wysłana bezpośrednio do kapłana, prosimy o wpisanie jego aktualnego adresu.