Pragnę

Posted: 16 marca 2018 by Magdalena Maraj in przemyślenia
Tagi:

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę 

J, 19,28

Wyobraźmy sobie raz jeszcze scenę ukrzyżowania. Słońce chyli się ku zachodowi, ludzie spieszą się na Paschę, a na Golgocie umiera trzech skazańców. Po środku na drzewie krzyża wisi Chrystus. Uznany jest za niebezpiecznego, bo może dokonać przewrotu myślenia, bo „podburza lud”, a przecież nie ma innego króla ponad Cezara. Wyrok zapadł. Skazanie, boleść biczowania, męki i poniżenia znoszone przez Chrystusa, które po ludzku były nie do wytrzymania. W końcu droga krzyżowa. Tłum. Piach. Krew. Upadki i powstania. Ludzie współczujący i gapie. Potem ukrzyżowanie, ból ran. Oddanie Matki Janowi. Ostatnie chwile życia. I słowa Jezusa wypowiedziane tuż przed śmiercią: „Pragnę”. Biblia ukazuje nam, że na słowa Jezusa żołnierz podaje Mu gąbkę nasączoną octem. Po chwili Jezus umiera.

Scena ta wielu z nas wyciska łzy z oczu. Bo jak można było tak umęczyć człowieka, dodajmy – niewinnego człowieka. Nie znamy myśli Bożych. Możemy tylko domyślać się co przeżywał Jezus na krzyżu. Wiemy jednak, że fakt poświęcenia i pokory Boga – Człowieka daje nam wiele do myślenia.

Słowo „Pragnę”, jak każe inne zapisane na kartach Księgi Życia, nie jest przypadkowe. Cała męka i śmierć Chrystusa zapoczątkowana dużo wcześniej w Nazarecie przy Zwiastowaniu, a będąca odwiecznie w zamyśle Bożym miała doprowadzić człowieka nie pod krzyż, choć nie da się go ominąć w ziemskiej wędrówce, ale do nieba. Poprzez Swoją śmierć Bóg otworzył nam niebo.

Czego więc pragnął Jezus? Oczywistym jest, że po drodze krzyżowej, w upale i zmęczeniu, z poranionym ciałem, chciało Mu się pić. Ale gdy poprzestaniemy tylko na tym możemy stracić z oczu coś o wiele cenniejszego. Czego pragnie ojciec dla swoich dzieci? Czego pragnie ktoś, kto nas kocha dla nas samych? Pragnie dobra i szczęścia. Bóg też pragnie naszego szczęścia czyli zbawienia. To tak jakby z wysokości krzyża Jezus chciał powiedzieć: Pragnę byś poszedł moimi śladami i doszedł do nieba. Choć droga ta pokryta jest cierniami, choć nie raz upadniesz, i nie raz będziesz chciał się poddać, to Ja pragnę byś był szczęśliwy. Stąd moje poświęcenie, ból, trud, krew, rany i Moje umęczone Oblicze.

Bóg cię pragnie. Mimo, że w dzisiejszym świecie brzmi to absurdalnie, to Bóg pragnie bliskości człowieka. Człowiek XXI wieku wciąż czegoś pragnie. To tak jak małe dziecko, gdy wchodzi do sklepu z zabawkami i krzyczy: „mamo, mamo chcę tego misia”. Ludzie dorośli robią tak samo, tylko zmieniają się ich pragnienia. Pragniemy tego, co może zaspokoić nasze tęsknoty. Pragniemy tego, co może ugasić nasz ból, trudności, co pomoże nam zapomnieć. A Chrystus nie pragnął zapomnieć o trudach. Dla człowieka podjął drogę krzyżową, bo pragnął zbawienia ludzi.

Kim więc jestem w oczach Bożych, że Bóg oddał za mnie życie? Że postawił wszystko na mnie, że mi zaufał, że nie poddał się, a z wysokości krzyża, tak umęczony wciąż myślał o moim zbawieniu? Chciał bym i ja stanęła pod Jego krzyżem z moim własnym, codziennym ciężarem i popatrzyła na Jego umęczoną twarz. I zrozumiała, że krzyż jest drogą do Nieba. Że On pragnie mnie widzieć szczęśliwą, w niebie. Że czeka na mnie razem ze Swymi Aniołami. Że jest spragniony mojej obecności przy Nim. Teraz, na ziemi, mogę trwać przy Nim myślami, modlitwą, oddawaniem Mu codzienności i zapraszaniem do mojego życia. Mogę pozwolić Mu mieszkać we mnie poprzez sakramenty (pokutę, Eucharystię). Mogę prosić, by niósł ze mną ciężar krzyża. By kiedyś w wieczności, móc stanąć przed Jego Boskim Obliczem i nieustannie trwać przy Nim. By Boże pragnienie mojego zbawienia i moje pragnienie nieba wypełniły się wieczności.

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

J 12, 32

Reklamy

Materiały promocyjne – wysyłka

Posted: 13 marca 2018 by Sandra Kwiecień in materiały
Tagi:

Dzięki Waszej niesamowitej hojności, dysponujemy większą ilością ulotek promocyjnych DDAK. Dlatego też, jeśli ktoś miałby chęć i możliwość ich zagospodarowania np. w parafii, szkole, czy w kościele – piszcie śmiało na adres:

sandra.kwiecien.ddak@gmail.com

Tytuł wiadomości: Ulotki 2018

W treści podajcie proszę adres, na który przesłać Wam paczuszkę.

UWAGA!

  1. Wydruk takich ulotek oraz ich wysyłka to spory koszt. Dlatego zastanówcie się dobrze, czy będziecie mogli je rozprowadzić.
  2. Przesyłka – ze względu na gabaryt – będzie awizowana, co oznacza, że trzeba będzie po nią pójść na pocztę. Czy będziecie mieli na to czas?

Jeśli dacie radę je odebrać i rozprowadzić, piszcie niezwłocznie! Czas wysyłki – do 7 dni kalendarzowych.

Materiały są bezpłatne.

Jeśli jednak ktoś będzie miał możliwość przekazania nie tylko symbolicznej, ale nawet dosłownej złotówki, to każda kwota będzie dla nas ogromnym wsparciem i odciążeniem, i zostanie ona spożytkowana na sfinansowanie kolejnych materiałów i ich wysyłek. Numer konta podajemy mailowo.

ulotka informacyjna

Wielkopostne drogowskazy

Posted: 11 marca 2018 by Agnieszka Dankiewicz in przemyślenia
Tagi:

Zanim rozpoczął się Wielki Post, liturgia słowa przedstawiała nam wiele obrazów Jezusa w codziennych Mu sytuacjach. Nauczał, gromadził tłumy, uzdrawiał chorych i wypędzał złe duchy. Przynosił na świat nowe prawo i nowy porządek – takie jak na przykład konieczność nieustannego przebaczania czy miłości bliźniego. Rozpoczęcie Wielkiego Postu to wyjątkowy czas. Przygotowujemy się do tego, aby do końca wytrwać z Jezusem przy krzyżu. Wielkopostnym celem powinno być dla nas także to, aby nie zatrzymać się na perspektywie śmierci – ale żyć nadzieją zmartwychwstania. Jezus przyszedł, aby uwolnić świat od grzechu i pokazać nam, jak bardzo cenni jesteśmy w oczach Boga!

Jak więc przeżyć ten wyjątkowy czas, aby wzmocnić naszą wiarę? Co zrobić, aby owoce tych wielkopostnych przygotowań zbyt szybko nie minęły?

Z pomocą przychodzą nam wielkopostne, biblijne drogowskazy.

1. Pustynia (Mt 4,1-11)

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu liturgia słowa przyniosła nam obraz wyjścia Jezusa na pustynię, aby tam był kuszony przez szatana. Pustynia Jezusa to przestrzeń, w której pozostał Sam, konfrontując Bożą Miłość z wygodnymi, materialnymi propozycjami: jedzeniem, bogactwem i władzą. Jezus, mimo Swojej ludzkiej natury, wychodzi obronną ręką ze wszystkich pokus – dzięki Bożej mocy. Właśnie dlatego obraz Jezusa na pustyni to także przykład dla nas, żyjących we współczesnym świecie.

Życie gna w zastraszającym tempie. Każdy człowiek niemalże „tonie” w ilości obowiązków. Wszystko musi być gotowe „na już” – wkładamy wysiłek w to, aby ze wszystkim się uporać, a jednak ilość bieżących spraw, którymi trzeba się zająć, paradoksalnie rośnie zamiast sugestywnie się zmniejszać. Od początku Wielkiego Postu i my jesteśmy zaproszeni do tego, aby wyjść na pustynię. Na pustynię, która pozwoli nam na samotność – nie taką samotność, która „oderwie” nas od ludzi, ale taką, dzięki której będziemy mogli spojrzeć na nasze wnętrze.

Pustynia ma być dla nas miejscem, w którym konfrontujemy się z naszymi słabościami, lękami, troskami.

Pustynia ma być miejscem, w którym musimy zmierzyć się z naszymi osobistymi ograniczeniami i trudnościami. Pustynia to miejsce wyciszenia od „szumu informacyjnego”, który otacza nas każdego dnia. Pustynia to miejsce, w którym mamy przestać koncentrować się na tym, co zewnętrzne – to przestrzeń wsłuchiwania się w Głos Boży w życiu każdego z nas.

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” – to zdanie może być mottem także naszego wyjścia na pustynię. Bóg jest obecny w życiu każdego z nas i poprzez Swoje Słowo prowadzi nas poprzez wielkopostną pustynię, ale także przez każdy trudny moment naszego codziennego życia.

2. Próba wiary (Rdz 22,1-19)

Wyjście na pustynię i wsłuchanie się w Słowo to początek. Kiedy przeszliśmy przez ten etap wielkopostnych przygotowań, staje przed nami kolejny drogowskaz.
Bardzo szybko przywiązujemy się do otaczających nas ludzi, spraw i rzeczy. Lubimy stabilizację, porządek – bo właśnie wtedy mamy poczucie, że nasze życie jest spokojne i przewidywalne. Przywiązujemy ogromną wagę do tego, aby budować swoje życie w oparciu o duże ogromne poczucie bezpieczeństwa. Najzwyczajniej w świecie – mamy swoją strefę komfortu.

A co jeśli przyjdzie moment, w którym idąc za głosem Bożym zostaniemy doprowadzeni do chwili próby? Co jeśli będziemy musieli stanąć w obliczu trudnej decyzji? Ba! Decyzji tak trudnej, że może nawet po ludzku nielogicznej? A jeśli pójście za Bożym Słowem będzie wymagało od nas zrezygnowania z naszej strefy komfortu? Czy będziemy w stanie odpuścić i poświęcić coś, co wydaje nam się najcenniejsze? Czy będziemy w stanie zawierzyć i zaufać w plan Wszechmogącego?

Druga niedziela Wielkiego Postu przynosi nam konkretny przykład człowieka, który w obliczu ogromnej próby nie zachwiał się, ale zaufał. Czytanie z Księgi Rodzaju pokazuje Abrahama. To mężczyzna, który przez bardzo, bardzo wiele lat oczekiwał na narodziny syna. Narodziny Izaaka były wydarzeniem po ludzku niemożliwym, ponieważ zarówno Abraham, jak i jego żona byli już w podeszłym wieku. Mimo to, Izaak przyszedł na świat – dzięki ogromnemu zaufaniu jego rodziców w Boże działanie. W 22 rozdziale widzimy niesamowicie trudną scenę. Otóż Bóg, który jest Miłością, prosi Abrahama, aby ten zabił swojego syna i złożył go w ofierze. Jak bardzo ta scena może się wydawać sprzeczna z logiką – bo jak to: Bóg pełen Miłości mógłby oczekiwać zabójstwa?
Abraham nie pyta, nie docieka, nie dyskutuje. Wsłuchuje się w głos Boga i decyduje się ofiarować nawet swojego syna – tego wspaniałego, wyczekanego syna! Jaka silna musiała być jego wiara, skoro podejmuje taką decyzję?! Kiedy już Bóg poznaje, jak ogromna jest wiara Abrahama, interweniuje – nakazuje mu, aby zostawił Izaaka.

I w naszym życiu mogą pojawić się sytuacje trudne – a nawet bardzo trudne! Jednak Ten, w którego głos się wsłuchujemy, jest Wszechmogący. „Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego” (Łk 1,37)! Ten, który prowadzi nas przez życie, daje nam również łaskę, aby stawić czoła wszystkim wyzwaniom lub trudnym sytuacjom dnia codziennego. On daje nam siłę, aby przejść przez najtrudniejsze doświadczenia i próby.

Obraz Abrahama i wystawienia go na próbę to dla nas mobilizacja, abyśmy zapytali samych siebie o naszą wiarę. Czy i my bylibyśmy w stanie AŻ TAK zaufać? Czy dalibyśmy się poprowadzić Bogu nawet do momentu próby? Czy bylibyśmy w stanie zostawić naszą strefę komfortu i wszystko to, co tak dobrze nam znane?

3. Poszukiwanie prawdy i duchowe szczęście (Mk 9,2-10)

Druga niedziela Wielkiego Postu nie pozostawia nas jedynie z obrazem wystawienia człowieka na próbę. W ramach liturgii słowa słyszeliśmy także fragment o wyjściu Piotra, Jakuba i Jana (wraz z Jezusem) na Górę Tabor. To właśnie tam Chrystus przemienił się wobec apostołów – jego szaty stały się lśniąco białe, a na spotkanie z Nim wyszedł Mojżesz i Eliasz. Na dodatek – uczniowie usłyszeli głos z nieba: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”. Apostołowie towarzyszyli Jezusowi na co dzień – poszli za Jego głosem, słyszeli Jego nauki, widzieli cuda… Ale z pewnością – nawet będąc tak blisko Niego, nie wszystko byli w stanie pojąć. Może i w ich sercach (po ludzku) pojawiały się wątpliwości – takie chwile, kiedy zastanawiali się, czy oby na pewno było warto i kim tak naprawdę jest Jezus. W chwili przemienienia weszli na „duchową górę” – dzięki temu, co się stało, mogli nabrać większego przekonania co do boskiej natury Chrystusa. To taki moment duchowej radości, kiedy mogli zobaczyć prawdziwą Bożą obecność w ich codziennym życiu. Właśnie ta duchowa radość jest jednym z drogowskazów, które mogą nam towarzyszyć w czasie naszych wielkopostnych przygotowań. Bardzo łatwo ulegamy radości – mając nadzieję, że tak już będzie zawsze. Z trudem przychodzi nam pogodzenie się z momentami próby – na które możemy być wystawieni tak jak Abraham. Czy jednak jesteśmy w stanie dostrzec tą Bożą obecność w każdym z tych wydarzeń? Czy zawsze potrafimy ufać i zawierzać – zarówno w tych dobrych momentach, jak i w tych trudnych? Czy oddajemy Bogu nasze całe życie – kiedy przeżywamy radość, ale także kiedy przeżywamy wiele trosk i rozterek?

Kolejny wielkopostny drogowskaz daje nam prosty „przepis” na to, aby nie zgubić się na drogach naszego życia – pośród wszystkich tych momentów, które przeżywamy (bez względu na to, czy są one radosne czy też smutne). Tym sposobem jest znalezienie Prawdy – a właściwie: ciągłe dążenie do Prawdy, do wsłuchiwania się w Prawdziwe Słowo… Tak jak już zostało wspomniane: żyjemy w czasach „szumu informacyjnego”, który zewsząd bombarduje nas różnego rodzaju opiniami, przekonaniami… jedyną, słuszną „światową prawdą”. Jednak czy w tym wszystkim, w codziennym życiu naprawdę dobrze jesteśmy w stanie odnaleźć Prawdę? Kiedy już raz wsłuchamy się w Głos Boga na pustyni, czy będziemy w stanie Go rozpoznać wśród innych głosów w naszej codzienności?
Na Górze Tabor otrzymujemy bardzo cenną wskazówkę w podążaniu za Głosem Bożym – „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!”. Jezus przychodzi na świat, żeby przynieść ludziom tę Bożą prawdę. Przychodzi, aby pokazać, że Bóg jest nieskończenie blisko każdego z nas. Słowo Boże zostało nam objawione w pełni przez Jezusa. Góra Tabor pięknie pokazuje nam, że to właśnie Jezus jest przykładem, drogą i prawdą, za którymi powinniśmy podążać!

Krzyż

Posted: 5 marca 2018 by Magdalena Maraj in przemyślenia
Tagi:

Ze strony: crosswalk.com

Wielki Post naznaczony jest tym znakiem. Znakiem, o którym mówi Pismo:

Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,  dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą (1 Kor 1, 22-24).

Dla nas, osób wierzących krzyż znaczy wiele. Jest znakiem naszego zbawienia, przypomina nam o Bogu, Jego męce a co za tym idzie o Jego miłości.

Wielu świętych pisało o krzyżu. Nie tylko tym, który fizycznie widzimy, tym wiszącym w naszych domach, w miejscach pracy, o szacunku do krzyża i ukochania go, ale także o miłości do krzyża w sensie duchowym.

Pięknym przykładem niesienia codziennego krzyża jest dla nas święty Jan Maria Vianney. Zazwyczaj wiemy o nim tylko tyle, że był świętym Proboszczem z Ars. Jednak ten człowiek i historia jego życia jest niezwykłym dowodem i świadectwem na wielką Bożą miłość. Święty Jan Maria w swoim życiu doświadczał wiele krzyży. Pierwszym był brak zgody ojca na wybór stanu kapłańskiego, później krzyż nauki. Mimo pragnienia bycia kapłanem nie mógł zapamiętać m.in. odmiany łacińskich słówek. Sam nazywa to krzyżem, jednak mimo zwątpień przyjął ten trud, dokładając wszelkich starań by, mimo braku umiejętności, nauczyć się łaciny. Innym krzyżem dla świętego Proboszcza były obmowy, pomówienia z powodu których bardzo cierpiał. Po wielu latach, gdy Ars pokochało swojego Proboszcza a biskup wysłał do Ars księdza wikarego do pomocy to właśnie ten młody kapłan przymnażał św. Janowi cierpień. Marzyło się mu zajęcie miejsca ks. Vianneya na stanowisku Proboszcza w Ars. Sam ks. Jan wspomina, że był to dla niego krzyż. Lecz gdy parafianie chcieli prosić biskupa o przeniesienie wikarego, ksiądz Proboszcz nie pozwolił na to. Wiele innych krzyży niósł przez swoje życie św. Proboszcz z Ars. Jednak każdy z nich przyjmował z wielkim dziękczynieniem Bogu. Każdy krzyż zanosił przed Najświętszy Sakrament. Nie było mu łatwo znosić krzyże lecz prawdziwie przyjmował je na swoje ramiona jak Chrystus.

Proboszcz z Ars, ale i wiele innych świętych pokazywało nam jak nieść krzyż. Wieki Post jest czasem w którym nasz wzrok powinien być w nim utkwiony. Uczy nas jak go przyjmować i nieść. Jakie rady może dać nam Proboszcz z Ars na dobre przeżycie Wielkiego Postu?

Gdy popatrzymy na jego życie zobaczymy bardzo wysokie wymagania wobec siebie, okryte ogromną miłością. Proboszcz z Ars wiele się umartwiał. Post, modlitwa i jałmużna – nie były dla niego metodą na Wielki Post ale sposobem na życie. Wiele godzin dziennie spędzał przed Tabernakulum pogrążony na rozmowie z Mistrzem. Widziano go gdy wychodził do Kościoła nocą i zawsze od modlitwy rozpoczynał swój dzień. Jan Maria Vianney wiele pościł. Jeśli tylko mógł prosił o ugotowanie garnka ziemniaków, które zazwyczaj jadł przez cały tydzień. Często gotowane ziemniaki były spleśniałe, on jednak nigdy nie narzekał na takie wyrzeczenia. Jałmużna. Święty Proboszcz z Ars dzielił się z potrzebującymi wszystkim co miał. Wszystkie produkty, które dostawał od parafian rozdawał ubogim, podobnie z ubraniami.

Święty Jan Maria Vianney nie tylko jest dla nas wzorem jak chodzi o jego postawę, ale może być dla nas doskonałym przewodnikiem po Wielkopostnych drogach modlitwy, postu i jałmużny. Uczmy się od niego ukochania krzyża, przyjmowania go z miłością, zawsze z jednoczeniu z Chrystusem.

Choroby, pokusy, kłopoty są także krzyżami, które prowadzą do nieba.
Krzyż jest darem, który dobry Bóg zsyła swoim przyjaciołom.
Musisz zaakceptować swój krzyż. Jeśli będziesz go dźwigał odważnie, zaprowadzi cię do nieba .

św. Jan Maria Vianney

Karty Adopcyjne – adopcje stałe z grudnia 2017

Posted: 2 marca 2018 by Sandra Kwiecień in karta adopcyjna
Tagi:

Wielki Czwartek zbliża się wielkimi krokami. Jeśli chcecie zdążyć z wręczeniem Kart osobiście, maile wyślijcie jak najszybciej!


PRZYPOMINAMY ZASADY WYSYŁKI:

***

Nie wyślesz danych? Zapewne kapłan nie dostanie Karty.

Dlaczego?

Przy kilku tysiącach adopcji i dziesiątkach maili przychodzących każdego dnia, nie mamy możliwości przeszukiwania każdego kapłana z osobna. Jeżeli adoptowaliście kapłana nawet kilka lat temu – proszę, zwróćcie uwagę na to, czy otrzymał Kartę. Jeśli chcecie, by ją otrzymał, to wysłanie stosownych danych jest częścią Waszej troski o swoje zobowiązanie. Prześlijcie nam wymagane informacje, a my wówczas sporządzimy dla kapłana Kartę.

Na Kartę trzeba troszkę poczekać. Zależy to bowiem od tego, ile przychodzi zgłoszeń i iloma materiałami w danym momencie dysponujemy (czy trzeba zamówić koperty, dokupić znaczki, papier wizytówkowy na Karty itd.). Czas oczekiwania – do 3 tygodni. 

Karty Adopcyjne są całkowicie bezpłatne.

Więcej pytań – zakładka „KARTA ADOPCYJNA” pomoże Wam znaleźć odpowiedź 🙂

Maila należy wysłać TYLKO na adres: karty.adopcyjne@gmail.com

Treść według wzoru:

  1. Temat maila: Wysyłka- KA XII 2017
  2. Treść: imię i nazwisko adoptowanego przez Was kapłana,
  3. data rozpoczęcia adopcji,
  4. czy chcecie, aby Wasze dane pojawiły się na Karcie (jeśli tak, to proszę to wyraźnie zaznaczyć, np. „Chcę, by na Karcie znalazły się moje dane”), i podać imię i nazwisko,
  5. czy chcecie osobiście wręczyć Kartę kapłanowi (jeśli tak, prosimy o podanie swojego adresu pocztowego),
  6. jeżeli natomiast chcecie, aby Karta została wysłana bezpośrednio do kapłana, prosimy o wpisanie jego aktualnego adresu.

Kapłaństwo służebne i hierarchiczne zarazem, Kapłaństwo Biskupów i Prezbiterów, a obok nich posługa Diakonów – urzędy, które normalnie rozpoczynają się od głoszenia Ewangelii – pozostają w najściślejszym związku z Eucharystią. Eucharystia jest główną i centralną racją bytu sakramentu Kapłaństwa, który definitywnie począł się w momencie ustanowienia Eucharystii i wraz z nią. Nie bez powodu słowa „To czyńcie na moją pamiątkę”, wypowiedziane bezpośrednio po słowach eucharystycznej konsekracji, powtarzamy przy każdym przeistoczeniu, sprawując Najświętszą Ofiarę.

Przez nasze święcenia – których udzielenie, jak na to wskazuje już pierwsze świadectwo liturgiczne, jest połączone z Mszą świętą – jesteśmy w sposób szczególny i wyjątkowy związani z Eucharystią. Jesteśmy niejako „z Niej” i „dla Niej”. Jesteśmy też za Nią w sposób szczególny odpowiedzialni – zarówno każdy Kapłan wśród swojej wspólnoty, jak też każdy Biskup na zasadzie troski o wszystkie wspólnoty sobie powierzone.

W ten sposób nasz kult eucharystyczny, który ma miejsce w czasie odprawiania Mszy świętej, jak i nasza cześć względem Najświętszego Sakramentu, są jak gdyby ożywczym prądem, który jednoczy nasze służebne czyli hierarchiczne Kapłaństwo z powszechnym kapłaństwem wiernych, okazując równocześnie to nasze Kapłaństwo w jego punkcie szczytowym i centralnym zarazem. Kapłan wypełnia swoje główne posłannictwo i objawia się najpełniej przy sprawowaniu Eucharystii, a objawienie to najdojrzalsze jest wówczas, gdy sam siebie w tej Tajemnicy jak najgłębiej ukrywa, aby ona sama jaśniała ludzkim sercom i sumieniom przez jego posługę. Jest to najwyższa forma „królewskiego kapłaństwa”, „źródło i zarazem szczyt całego życia chrześcijańskiego”.

Kościół i świat odczuwają wielką potrzebę kultu eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w tym Sakramencie miłości. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie z Nim w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagrodzenia wielkich win i występków świata. Uwielbienie Chrystusa w tym Sakramencie miłości winno znajdować sobie wyraz w różnych formach pobożności eucharystycznej, jak np.: nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, adoracje, wystawienia, godziny święte, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, kongresy eucharystyczne.

Jeśli bowiem życie chrześcijańskie wyraża się w spełnianiu największego przykazania czyli w miłości Boga i bliźniego, to miłość ta znajduje swoje źródło właśnie w tym Sakramencie, który powszechnie bywa nazywany Sakramentem miłości.

Eucharystia tę miłość oznacza, a więc przypomina, uobecnia i urzeczywistnia zarazem. Ilekroć w niej świadomie uczestniczymy, otwiera się w naszej duszy rzeczywisty wymiar tej niezgłębionej miłości, w którym zawiera się wszystko, co Bóg uczynił dla nas ludzi i co stale czyni wedle słów Chrystusowych: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”.

Każdy z Kapłanów celebrujących Najświętszą Ofiarę musi pamiętać, że nie modli się w niej on sam ze swoją wspólnotą, ale modli się cały Kościół, dając również poprzez używanie zatwierdzonego tekstu liturgicznego wyraz swojej duchowej jedności w tym Sakramencie. W szczególny sposób też ciąży na nas wszystkich, którzy z miłosierdzia Bożego jesteśmy szafarzami Eucharystii, odpowiedzialność za poglądy i postawy naszych braci i sióstr, którzy pozostają w zasięgu naszych duszpasterskich wpływów. Powołaniem naszym jest rozbudzać – przede wszystkim własnym przykładem – wszelkie zdrowe przejawy czci wobec Chrystusa obecnego i działającego w tym Sakramencie miłości. Niech Bóg broni, abyśmy postępowali inaczej, abyśmy osłabiali tę cześć, „odzwyczajając” od różnych przejawów i form kultu eucharystycznego, w których wyraża się może „tradycyjna”, ale zdrowa pobożność, a nade wszystko ów „zmysł wiary”, będący udziałem całego Ludu Bożego, jak to przypomniał Sobór Watykański II.

Niech Chrystus sam dopomoże nam iść dalej drogą prawdziwej odnowy ku tej pełni życia i kultu eucharystycznego, poprzez które buduje się Kościół w tej jedności, którą już posiada i którą jeszcze pełniej pragnie urzeczywistnić ku chwale Boga żywego i ku zbawieniu wszystkich ludzi.

 

Encyklika Jan Paweł II

Dominicae cenae – o tajemnicy i kulcie Eucharystii

(24 lutego 1980 r.)