Archive for the tag "świadectwa"

Świadectwo modlitwy za kapłanów

Pan Jezus do Luizy o oderwaniu się od wszelkich stworzeń