Najczęściej zadawane pytania

Jakie modlitwy są obowiązkowe?
Duchowa Adopcja Kapłana polega na tym, że dana osoba zobowiązuje się do codziennej modlitwy za wybranego przez siebie kapłana. Dobór modlitwy jest w pełni dowolny. Każdy wybiera taką modlitwę jaka najbardziej mu odpowiada. My zachęcamy do modlitwy Różańcem bądź Koronką do Bożego Miłosierdzia, a przede wszystkim do uczestnictwa we Mszy Świętej z intencją wstawiennictwa za danego kapłana bądź kapłanów.
Gorąco wierzymy, że nasze modlitwy przyczynią się do wzrostu wiary kapłanów oraz  rozpalania charyzmatu ich powołania, przez co staną się lepszymi głosicielami Słowa Bożego i szafarzami Sakramentów.

Czy adopcja musi być stała?
Nie, jest możliwość adopcji terminowej, czyli takiej, która ma określony koniec jej trwania.

Kiedy mogę rozpocząć modlitwę?
Rozpoczęcie adopcji zależy całkowicie od osoby adoptującej – może ona wybrać dogodny dla siebie termin. Nie wymagana jest nasza odpowiedź lub zgoda na takową duchową opiekę, albowiem my tylko służymy za pośredników, tj. odnotowujemy fakt, że ktoś podjął się modlitwy za danego kapłana. W przypadku nie podania w treści maila zgłoszeniowego żadnej daty początkowej, przyjmujemy za dzień pierwszy datę wysłania zgłoszenia.

Ile trzeba czekać na wpisanie adopcji na stronę?
Adopcje wpisywane są na stronę zazwyczaj w ciągu 3 dni od przesłania zgłoszenia. Po odczytaniu przez nas wiadomości, otrzymacie informację o bieżącej sytuacji – np. o tym, że adopcja została przez nas przyjęta lub prośbę o potwierdzenie adopcji stałej.

Czy kapłan będzie powiadomiony o adopcji?
Kapłani są zawsze powiadamiani o adopcji, chyba że osoba adoptująca ma inną wolę.

Czy kapłan otrzyma wiadomość o przedłużeniu modlitwy?
Tak. Jedyny warunek to podanie adresu e-mail do adoptowanego księdza.

Ile trzeba czekać na powiadomienia kapłana?
Jeżeli w mailu zgłoszeniowym podany jest adres mailowy adoptowanego księdza lub parafii, w której posługuje, to powiadomienie następuje zwykle w ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości zwrotnej z podziękowaniem za adopcję, za wyjątkiem sytuacji, gdy w zgłoszeniu zostanie zawarta prośba o przekazaniu wiadomości w innym terminie.

W jaki sposób kapłani są powiadamiani o adopcji?
Kapłani informowani są drogą mailową. Każda diecezja prowadzi spis wszystkich kapłanów pracujących na jej terenie. Jeżeli nie można uzyskać adresu e-mail lub kapłan takowego nie posiada, to wysyłany jest mail na adres parafii, w tytule zaznaczając adresata. Nie wysyłamy powiadomień drogą pocztową (poza adopcjami stałymi) ze względu na koszta, nie praktykujemy także informowania o adopcji drogą telefoniczną. Podgląd (obraz) przykładowego powiadomienia znajduje się: TUTAJ

Co oznaczają skróty P oraz KA?
P –  wysłano powiadomienie drogą mailową
KA – wysłano Kartę Adopcyjną

Czekam już kilka dni / tydzień na wpisanie kapłana na stronę lub wysłanie powiadomienia. Co zrobić?
W pewnych wyjątkowych sytuacjach czas oczekiwania na wpisanie kapłana na stronę lub wysłanie powiadomienia może się wydłużyć względem terminów zadeklarowanych wyżej. Wynika to przede wszystkim z ilości bieżących obowiązków w ramach Dzieła Duchowych Adopcji Kapłanów lub prywatnie. Jesteśmy bowiem osobami prywatnymi i prowadzeniem tej akcji zajmujemy się w swoim czasie wolnym. Angażujemy w Dzieło tyle sił, ile możemy – dlatego prosimy o odrobinę cierpliwości i zrozumienia.
Jeśli po upływie 7 dni od przesłania zgłoszenia nie otrzymacie od nas żadnej informacji zwrotnej – najlepiej skontaktować się z nami ponownie.

Czy kapłan będzie wiedział kto się za niego modli?
Co do zasady, adopcja w ramach tej akcji jest anonimowa. To znaczy, że z góry zakładamy, iż osoba zgłaszająca się nie chce kapłanowi ujawniać swojej tożsamości. Dopiero wyraźne życzenie adoptującego uprawnia nas do przekazania tej informacji kapłanowi.

Czy można adoptować kapłana spoza listy oczekujących lub takiego, który już widnieje w Księdze Adoptowanych Kapłanów (tj. jest już adoptowany)?
Tak. Można adoptować dowolnego kapłana, czyli także takiego, którego nazwisko nie widnieje na liście oczekujących oraz który ma już inną, podjętą w ramach Dzieła adopcję.

Czy można adoptować więcej niż jednego kapłana?
Praktyka i doświadczenie pokazują, że bardzo trudno jest zobowiązywać się do modlitwy za jednego kapłana, a co dopiero za kilku, dlatego też lepiej adoptować jedną osobę i wytrwale, systematycznie się za nią modlić, niż adoptować kilku księży i kogoś zaniedbywać. Jednakże, jeżeli ktoś czuje się na siłach, to jak najbardziej, może adoptować więcej, aniżeli jednego kapłana.

Czy mogę przedłużyć adopcję? A jeśli tak to kiedy i w jaki sposób?
Przedłużyć adopcję można i bardzo Was do tego zachęcamy. Wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy, które znajduje się na naszej stronie. W treści należy podać imię i nazwisko adoptowanego kapłana, jego diecezję oraz zaznaczyć okres przedłużanej modlitwy (czyli od kiedy do kiedy dana osoba zobowiązuje się za niego modlić). Przedłużenia można dokonać w każdym momencie trwającej adopcji.

Kiedy i na jakich zasadach mogę zrezygnować z podjętej już adopcji?
Można zrezygnować w każdej chwili. Dobrze by było jednak powiadomić o tym fakcie jak najszybciej i przestać się modlić dopiero po otrzymaniu od nas potwierdzenia rezygnacji. To bardzo ważne, by zachować ciągłość opieki nad kapłanem i znaleźć kogoś, kto danego księdza zastępczo obejmie modlitwą.
Warto pamiętać o tym, że decyzja o adopcji to pewna obietnica dana konkretnemu kapłanowi. Każdy chrześcijanin wie, że niedotrzymanie danego słowa wiąże się z odpowiedzialnością moralną. Jeśli nie możemy porwać się na odmówienie różańca czy koronki, to sama prośba o błogosławieństwo, czy wypowiedziany akt strzelisty to już wstawiennictwo za kapłanem.Nie ustawajmy w modlitwie!

Czy można adoptować diakona?
Tak, można adoptować diakona, gdyż diakonat to pierwszy stopień święceń, więc ramy tej akcji go obejmują. Można diakona adoptować na stałe, przy czym Kartę Adopcyjną uzyskać może dopiero po wyświęceniu na prezbitera.

Czy można adoptować kleryka/brata zakonnego?
Niestety nie. Jest to Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów, a więc tylko ci, którzy są diakonami, prezbiterami lub biskupami  są w tej akcji obejmowani modlitwą.

Czy można adoptować księdza, który porzucił kapłaństwo?
Tak. Dzieło w swoich podstawach, ma za zadanie troszczyć się także o suspendowanych kapłanów,  którzy odeszli i porzucili swoje obowiązki. Raz bowiem złożone Bogu śluby, pozostają na zawsze i żaden papier, ani człowiek nie zmaże niezatartego piętna kapłańskiego. Za takich księży trzeba się tym bardziej modlić i gorąco zachęcam do podejmowania duchowej opieki również nad tymi kapłanami, którzy w swoim życiu pobłądzili.

%d blogerów lubi to: