Archive for the tag "rozmowa"

Kochać i dziękować

Jedni drugich brzemiona noście