Archive for the tag "Biblia"

Imię zbyt święte, by je wypowiedzieć

Biblijne symbole – liczba 33