Archive for the tag "Biblia"

Słowo, którego Mojżesz używał najczęściej

Kocham… po hebrajsku