Archive for the tag "Biblia"

Biblijne symbole – liczba 33

Słowo, którego Mojżesz używał najczęściej